Budúcich prvákov treba včas pripraviť na nástup do školy

September sa blíži a vaše dieťa čaká nástup do školy. Nervozita rodičov býva často väčšia ako u samotného dieťaťa. Budúci prváčik však môže bojovať s niektorými problémami či ťažkosťami. Sú väčšinou len prechodné, napriek tomu je veľmi dôležité im venovať pozornosť hneď na začiatku.

13.08.2017 13:20
deti, škola, cesta do školy, odprevádzanie, prvák Foto:
Včasná príprava budúceho prváka je dôležitá.
debata

S nástupom do prvej triedy sa pochopiteľne spája strach. Prvý deň v školskej lavici môže sprevádzať dokonca plač, pretože dieťa nie je zvyknuté byť bez rodiča dlhší čas. Odborníci odporúčajú rodičom, aby sa spoločne hrali na školu, ukázať im, ako to tam bude vyzerať a čo ich tam bude čakať. Spolu s rozhovormi na túto tému môžete svojho budúceho prváčika pripraviť na jeho prvé dni v školskej lavici.

Niektoré deti majú problémy s lateralitou, ktorá je dôležitým prvkom pri utváraní osobnosti dieťaťa. Lateralita, vnútorné pociťovanie pravej a ľavej strany, predstavuje v podstate uprednostňovanie jedného z párových orgánov, V skratke to teda znamená, že dieťa nerovnomerne používa párové orgány – ruky, nohy, oči a uši.

Pri tejto poruche sa odporúčajú psychomotorické cvičenia a rozvíjať príslušné senzorické a motorické funkcie s prihliadaním na vrodenú funkciu dieťaťa. Napríklad ľaváci môžu mať zo začiatku výrazné problémy s používaním školských pomôcok, preto je veľmi dôležité upraviť im podmienky tak, aby mohli používať ľavú ruku čo najjednoduchšie. A čo je najdôležitejšie, nenútiť dieťa, aby používalo pravú ruku, čo by mohlo spôsobiť vážne narušenie alebo poškodenie osobnosti dieťaťa.

Rečové problémy sú časté u menších detí, bojuje s nimi však aj veľa prvákov a starších žiakov. Sú to najmä poruchy reči, chybné vyslovovanie hlások. Pozadie týchto problémov môže byť rôznorodé.

Ak sa tieto problémy neriešia, budúci prvák bude mať problémy s čítaním a písaním textov, čo môže viesť napríklad k dyslexii. Tu je dobrým pomocníkom logopéd, preto jeho návštevu netreba odkladať.

Moje dieťa neobsedí na jednom mieste

S hyperaktívnymi deťmi a poruchami pozornosti sa stretávame pomerne často. Tieto deti sú v ustavičnom pohybe, majú veľa energie a neustálu potrebu pobehovať, skákať alebo aj kričať. Rodičia tak vymýšľajú rôzne spôsoby, kde si dieťa môžu túto hyperaktivitu vybiť. Ďalej môže ísť o poruchy spánku, poruchy správania a učenia, dieťa si nedokáže zapamätať určité veci a je viac roztržité.

V škole to môže predstavovať problém, aby takéto dieťa obsedelo na jednom miesto, vydržalo počas vyučovania dávať pozor a rešpektovať pedagóga, nevyrušovať. Na druhej strane odhalenie hyperaktivity alebo porúch pozornosti chvíľu trvá, pretože väčšinou až v škole učitelia spozorujú tieto príznaky.

Dôsledkom napríklad hyperaktivity býva aj to, že dieťa sa nedokáže dostatočne sústrediť na výklad v škole, zhorší sa mu prospech a dieťa niekedy končí s tým, že zaradené do kategórie žiakov so zlých prospechom.

Pri určovaní porúch pozornosti a hypearktivite treba spolupracovať s jeho učiteľom, špeciálnym pedagógom, lekárom a psychológom. Tí môžu spoločne na základe pedagogických a špeciálnych vyšetrení určiť presnú diagnostiku a následnú terapiu. V prípade, že vaše dieťa bude mať podobný problém, riešením je jeho integrovanie do kolektívu v podobe hodnotenia s prihliadnutím na jeho ťažkosti, citlivý prístup a pomoc odborníka.

A práve odborníci odporúčajú zahrnúť do terapie aj kvalitný odpočinok, záujmové krúžky v oblasti, v ktorej dieťa vyniká a neustála komunikácia z očí do očí, kedy si od dieťaťa vyžadujete pozornosť. Netreba zabúdať na to, že takéto dieťa by nemalo byť viac napomínané ako chválené.

Ťažkosti v kolektíve

Pri nástupe do prvej triedy je nesmierne dôležitá aj sociálna a emocionálna zrelosť dieťaťa. To znamená, že dieťa sa chce stretávať s ostatnými rovesníkmi a vie sa do tejto skupiny aj začleniť, prijať určitú zodpovednosť za svoje konanie a dokáže plniť školské povinnosti.

Z emocionálnej stránky vie dieťa ovládať svoje prejavy a reakcie, či už ide o precitlivenosť, plač, nesamostatnosť alebo aj agresivitu a vzdorovitosť. Takéto dieťa si je vedomé svojho správania a dokáže eleminovať neprimerané a impulzívne reakcie.

V oboch prípadoch platí, že zo dňa na deň si dieťa túto zrelosť nevybuduje a rodičia by na to mali myslieť trošku skôr ako pred nástupom do prvej triedy. Dieťa postupne dopredu pripravovať na to, že bude začlenené do kolektívu, osvojovanie si určitých pravidiel a slušného správania a taktiež to, aby bolo zvyknuté na prítomnosť cudzích ľudí a vedelo zvládať autoritu dospelého človeka.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prváci #prváčik #problémy s učením #nástup do školy #príprava do školy