Na pomoc školákom prichádza Vedomat

Možno vzdelávanie v školách prispôsobiť každému žiakovi - slabšiemu, priemernému aj nadanému? V triedach, kde sedí 20 až 30 detí, sa to zdá nemožné. Šancu, ako to zmeniť, ponúka adaptívne učenie. Nový projekt začnú od septembra využívať desiatky tried po celom Slovensku.

16.08.2017 15:00
chlaoec, dievča, školáci Foto:
Ilustračné foto.
debata

Možno vzdelávanie v školách prispôsobiť každému žiakovi – slabšiemu, priemernému aj nadanému? V triedach, kde sedí 20 až 30 detí, sa to zdá nemožné. Šancu, ako to zmeniť, ponúka adaptívne učenie. Nový projekt začnú od septembra využívať desiatky tried po celom Slovensku.

Keď má učiteľ na starosti veľa žiakov, nemá čas venovať sa každému osobitne. Je rád, ak na hodine stihne prebrať to, čo sa od neho žiada. Výsledkom je, že slabší žiaci zaostávajú, lebo učivu nerozumejú, a šikovnejší zase nenapredujú tak, ako by mohli, pretože nikto nerozvíja ich schopnosti. Deti nakoniec strácajú motiváciu aj záujem o učenie. Napraviť to by teraz mohol nový program, ktorý využíva moderné technológie. Školy ho budú môcť používať na hodinách matematiky.

Zavádzanie adaptívneho učenia umožnil až rozvoj počítačovej techniky koncom 80. rokov minulého storočia, no jeho náplň v skutočnosti nie je novinkou. „Je to presne to, o čom hovoril už Ján Amos Komenský alebo ešte pred ním významný protestantský učenec z Bardejova Leonard Stöckel,“ priblížila Barbora Kamrlová z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.

To, čo radili títo vzdelanci – ako dosiahnuť, aby sa deti chceli učiť a ako im učivo prispôsobiť – je vlastne podstatou adaptívneho učenia. „Znamená to, že formu a obsah toho, čo chceme učiť, prispôsobíme potrebám, predstavám a možnostiam každého dieťaťa,“ dodala odborníčka.

To, že sa adaptívne učenie konečne dostáva do škôl, je zásluha informatiky. Využívajú sa na to špeciálne počítačové softvéry. Na svete je ich niekoľko a na Západe, napríklad v amerických, írskych, španielskych, britských či v nemeckých školách, sa už osvedčili.

„V Španielsku sa taký softvér používa pri výučbe matematiky, dejepisu a španielčiny, no my sme ho zatiaľ prispôsobili len pre matematiku,“ uviedla Kamrlová. Neskôr by ho však chceli upraviť i pre ďalšie predmety, ako je fyzika, chémia či biológia.

Na Slovensko prinieslo tento prvý softvér na adaptívne učenie odborné nakladateľstvo Raabe. „Všetci sme boli žiakmi a všetci si ešte spomíname, že ak nám raz nešiel nejaký predmet, spravidla sa to s nami ťahalo až do maturity. Nik nám už s tým ,problematickým‘ predmetom nepomohol. Prečo to tak bolo? Lebo učiteľ nám so svojimi bežnými učebnicami a s pracovnými zošitmi nevedel pomôcť. Nedokázal identifikovať náš problém, nieto ešte odstrániť ho. Toto všetko teraz už učitelia dokážu,“ uviedla konateľka nakladateľstva Mira Schrimpelová.

Odborným garantom projektu je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Najnovšiu verziu softvéru získalo Raabe z Írska. Pôvodný program s názvom Adaptemy sa však neprebral automaticky. Upravili ho najlepší absolventi učiteľského štúdia matematiky. Zmeny súviseli nielen s prispôsobením domácim štandardom, ale aj so zdokonalením úloh. Z tých pôvodných preložili len časť. Podľa Kamrlovej sú úlohy v slovenskej verzii softvéru dokonca oveľa zaujímavejšie a pestrejšie ako v tej írskej.

A ako to vlastne funguje? Na to, aby sa žiak pripojil k softvéru, nemusí ani sedieť v škole. Stačí na to počítač, tablet či mobilný telefón s prístupom na internet. Softvér pritom s každým žiakom pracuje individuálne, bez stresu a s okamžitou spätnou väzbou. Dieťa tak nemusí čakať na reakciu učiteľa ani nemôže odpisovať od ostatných.

Ak sa v škole preberajú napríklad zlomky, učiteľ žiakom najprv vysvetlí základy a potom môžu využiť program s pripravenými úlohami. Keď pri ich riešení spravia chybu, počítač na ňu upozorní a ukáže, ako to robiť správne.

„Čím dlhšie dieťa s programom pracuje, tým lepšie ho softvér spozná. Vďaka tomu vie odhadnúť, ako žiak postupuje, ako uvažuje a ako dlho mu to trvá. Umelá inteligencia tohto programu je založená na takzvaných pravdepodobnostných algoritmoch. Softvér sa teda snaží odhadnúť ďalšie kroky dieťaťa na základe predchádzajúcich skúseností s ním, s jeho postupmi a chybami,“ vysvetlila Kamrlová, ktorá je odborníčkou na nové pedagogické prístupy.

Učiteľ má zase displej alebo interaktívnu tabuľu, takže má prehľad o každom žiakovi. Vidí, či je pripojený, čo práve robí, ako sa mu darí a či napreduje. V prípade potreby môže, no nemusí zasiahnuť. „Nejde o to, aby deti vyriešili čo najviac úloh, ale aby téme či obsahu porozumeli,“ pripomenula odborníčka. Softvér vlastne pracuje tak, že si vytvorí profil žiaka a na základe skúseností s inými podobnými užívateľmi mu potom prispôsobí obsah učiva podľa jeho tempa, schopností a potrieb.

Softvér na Slovensku dostal meno Vedomat. V počiatočnej fáze sa zameriava na výučbu matematiky na druhom stupni základných škôl. Obsahuje zhruba 3 000 úloh. A prečo práve tento predmet? Podľa Kamrlovej je na to najvhodnejší. Väčšina ľudí je totiž zvyknutá, že každý príklad možno riešiť len jedným spôsobom.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
chlapec, škola, učenie Ilustračné foto.

„Nevedia, že tých spôsobov je viac, že sa každý žiak môže k výsledku dostať inak. Matematika, ktorú dieťa odhaľuje samo, môže byť potom zaujímavá a učenie celkom príjemné. Myslím si, že vďaka adaptívnemu učeniu by sa tak z najťažšieho predmetu mohol stať jeden z najzaujímavej­ších,“ zdôraznila odborníčka.

V rámci matematiky na druhom stupni sa navyše učia základné veci, ktoré si dieťa potrebuje osvojiť, ako rovnice, zlomky alebo percentá. „Ak sa to nenaučia, budú s tým mať problémy pri ďalšom vzdelávaní aj v živote,“ doplnila Kamrlová.

Ako dodala, softvér by mohol pomôcť tiež budúcim učiteľom, aby zistili, ako sa s ním pracuje. Ak sa naučia vidieť veci z rôznych pohľadov, neskôr to možno doprajú i deťom. Cieľom preto je, aby sa adaptívne učenie stalo súčasťou prípravy budúcich pedagógov.

„Veľmi by som chcela, aby si učitelia uvedomili, ako im to môže pomôcť. Aby sa zbavili starostí, že sa nestíhajú venovať slabším žiakom a nemajú čas robiť ťažšie veci s tými lepšími. Ten program však nie je náhrada učiteľa, len pomôcka,“ upozornila Kamrlová.

Podľa tvorcov softvéru netreba mať ani obavy, že vybočuje z predpísaných noriem. Ubezpečujú, že všetky úlohy a otázky vo Vedomate usporiadali podľa učebných osnov a sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Učenie iba „ušili“ každému žiakovi na mieru.

Aj keď Vedomat oficiálne predstavili v júni na odbornej konferencii pre pedagógov v Senci, vybrané základné školy zo západného Slovenska ho testovali už v uplynulom školskom roku. Upozornili na niekoľko obsahových chýb, ktoré odborníci z UK následne odstránili. Od septembra tak školy môžu začať Vedomat naplno využívať. Tie, ktoré si chcú Vedomat vyskúšať, ho môžu mesiac bezplatne používať. Ak oň potom prejavia záujem, môžu si ho kúpiť.

„Nechceme, aby používanie tohto programu bolo povinné. Chceli by sme, aby si učitelia sami uvedomili, že je to zmysluplná vec,“ zhrnula Kamrlová. Od adaptívneho učenia si zároveň sľubuje, že by mohlo zlepšiť postavenie matematiky, o ktorej štúdium nie je v poslednom čase veľký záujem.

Vďaka Vedomatu by si podľa nej žiaci mohli uvedomiť, že tento predmet nie je až taký odstrašujúci, ak mu porozumejú. „Myslím si, že by deti mohli mať bližšie k matematike aj k premýšľaniu. Pozitívny efekt by sa mohol prejaviť už o niekoľko rokov,“ uzavrela Kamrlová.

Otázne zostáva, aký postoj zaujme k Vedomatu ministerstvo školstva. Na otázku Pravdy, či ho podporuje, odpovedalo vyhýbavo. „Ministerstvo nemá k spomínanému projektu dostatok relevantných informácií, keďže doň nie je zapojené a verejnosti ho predstavili len v júni tohto roku v rámci odbornej konferencie. V tejto chvíli preto nie je možné zodpovedne sa k nemu vyjadriť,“ uviedol rezort v zaslanom stanovisku.

Výhody adaptívneho učenia

 • obsah je zvlášť prispôsobený každému žiakovi – nadanému, priemernému i slabšiemu, ako aj deťom s poruchami učenia
 • každý žiak napreduje vlastným tempom, podľa svojich schopností a potrieb
 • spätná väzba prichádza okamžite
 • schopnosti žiaka sa rozvíjajú bez stresu, čo zvyšuje jeho motiváciu
 • dieťa sa naučí učiť
 • učiteľ má prehľad o napredovaní každého žiaka, môže, ale nemusí zasiahnuť
 • nijaký žiak v triede nezdržuje ostatných

Ako funguje softvér Vedomat

 • poskytuje individuálny prístup ku každému žiakovi
 • zistí, ako žiak pracuje, s čím má problém a koľko mu trvá riešenie úloh
 • vytvorí profil žiaka a porovná ho s profilmi podobne sa učiacich detí
 • na základe toho prispôsobí obsah učiva priamo pre konkrétneho žiaka
 • učivo žiakovi dodáva tak, aby mu čo najviac umožnil jeho pochopenie a zvládnutie
 • žiaka upozorní na jeho silné a slabé stránky, odhalí chyby a ukáže správne riešenie
 • informuje o výsledkoch žiakov a oblastiach, na ktoré by sa mala trieda ako celok zamerať
 • všetky úlohy sú v súlade s učebnými osnovami a so Štátnym vzdelávacím programom

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #žiaci #škola #učenie #školáci #Škola volá #Vedomat