Ako pripraviť dieťa na školu

Ak šesť- či sedemročné dieťa čaká nástup do základnej školy, je to prevratná zmena. A to nielen pre čerstvého prváka, ale aj pre rodičov. Každý sa s tým musí čo najskôr vyrovnať a prispôsobiť sa novej situácii. Možno vám pritom pomôže niekoľko nasledujúcich rád.

22.08.2017 06:00
mama, dieťa, škola, učenie Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Čo by mal vedieť budúci prvák

 • samostatne sa obliecť a obuť
 • sám sa najesť
 • samostatne používať WC a umyť si ruky
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • spočítať predmety do "päť“
 • interpretovať obsah krátkej rozprávky
 • poznať naspamäť detskú pesničku, riekanku alebo básničku
 • kresliť pevné a neroztrasené línie
 • nakresliť správne postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď.)
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • poznať základné farby a odtiene (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová atď.)
 • orientovať sa v priestore, vedieť, kde je "vpredu“, "vzadu“, "hore“, "dole“, "vpravo“ alebo "vľavo“

Zdroj: iEDU – Centrálny informačný portál rezortu školstva

Ako by sa mal budúci prvák správať

 • vydržať pri hre alebo inej činnosti 15 až 20 minút
 • dokončiť začatú prácu alebo hru, nezačínať stále niečo nové a neodbiehať
 • zvykať si bez väčších problémov (bez plaču, utekania alebo skrývania sa za rodičov) na nové prostredie a osoby
 • uprednostňovať spoločné hry s inými deťmi, nestrániť sa ich spoločnosti, nebyť medzi deťmi bojazlivý a plačlivý
 • nebyť agresívny, spory s deťmi dokázať riešiť väčšinou bez bitky, hádky a vzdorovitosti
 • neprejavovať zlozvyky, ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie alebo žmurkanie
 • nezajakávať sa pri reči
 • ovládať základné prejavy slušného správania (pozdraviť, odzdraviť a pod.)

Zdroj: iEDU – Centrálny informačný portál rezortu školstva

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
chlapec, školák, škola Ilustračné foto.

Aké zmeny čakajú prváka v škole

 • úplne nové, neznáme prostredie
 • zmena pedagógov a vychovávateľov
 • strach z nepoznaného (či sa môže prihlásiť, vzdialiť sa na toaletu, vysloviť svoj názor, posťažovať sa; či zvládne dané úlohy, či si nájde priateľov, aká bude učiteľka, či sa bude môcť ešte hrať a pod.)
 • strata kamarátov, ktorí nemusia spolu s ním nastúpiť do rovnakej základnej školy
 • nové náročnejšie povinnosti (napríklad písanie domácich úloh)
 • zmena denného režimu (napríklad strata času na oddych – spánok po obede)
 • prispôsobenie sa školským pravidlám, systému a požiadavkám (hlásenie sa, čakanie na vyvolanie, systém aktívnej pozornosti počas hodiny a čas oddychu počas prestávky)
 • zmena sústredenia pozornosti (dieťa musí byť disciplinovanejšie, musí pozornosť sústrediť na učiteľa, reagovať na položené otázky, spoznávať a učiť sa nové poznatky)
 • sústredene sedieť 45 minút na vyučovacej hodine
 • hodnotenie jeho výkonov, na čo nemuselo byť dieťa zvyknuté
 • dieťa sa musí naučiť byť samostatné, organizovať si samo čas (zjesť desiatu cez prestávku, pripraviť si pomôcky a pod.)

Zdroj: iEDU – Centrálny informačný portál rezortu školstva

Čo by mal spraviť rodič

 • vysvetliť dieťaťu, čo sa od neho v škole očakáva, aké budú jeho povinnosti
 • povzbudzovať dieťa, poukázať na jeho kladné stránky, na to, čo už zvládlo a dokázalo
 • zostať trpezlivý, dieťaťu môžu ísť prvé dni domáce úlohy ťažko, nedokáže sústredene sedieť
 • pozitívne motivovať, vyzdvihnúť dobré veci, napríklad, čo všetko sa dieťa v škole naučí, že spozná nových priateľov, bude mať určité výhody a pod.
 • rozprávať sa s dieťaťom, ako sa mu v škole páčilo či nepáčilo; je dôležité, aby dieťa cítilo v rodičoch oporu, aby vedelo, že nech by malo akýkoľvek problém, môže sa na nich obrátiť
 • ak sa dieťa začne chodenia do školy obávať, treba hneď zistiť, v čom je problém, a riešiť to
 • nehovoriť pred dieťaťom negatívne o škole ani o obmedzeniach a trestoch (napríklad výhražné vyjadrenia typu "Však počkaj, v škole ťa už naučia“)
 • nestrašiť dieťa ťažkými a nezvládnuteľnými úlohami, ktorého ho čakajú
 • dopriať dieťaťu aj čas na hru a oddych, aby sa nestalo, že ak mu domáce úlohy zaberú veľa času, nič iné už nestihne; venovať dieťaťu spoločný čas
 • pomôcť dieťaťu v prvých dňoch so systematickým spôsobom učenia a prípravy na vyučovanie
 • prejaviť dieťaťu dôveru, ale treba aj kontrolovať domáce úlohy a žiacku knižku/zrkadielko
 • v prípade záujmu zabezpečiť dieťaťu mimoškolskú aktivitu, napríklad šport alebo krúžky, nie však tak, aby bolo preťažené a unavené

Zdroj: iEDU – Centrálny informačný portál rezortu školstva

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #školáci #začiatok školského roka #Škola volá