Environmentálna výchova v škole – učenie i zábava

Environmentálna výchova sa dá učiť aj tak, aby deti bavila a rozumeli jej. Dokázať to má projekt, ktorý sa volá Misia modrá planéta s Kozmixom. Pripravila ho Nezisková organizácia EDULAB a začína sa už v októbri tohto roka. Základné školy, ktoré oň majú záujem, sa môžu zaregistrovať od 10. septembra, pričom registrácia pre 350 tried je bezplatná.

23.08.2017 06:00
deti, škola, príroda, učenie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Projekt je určený žiakom prvého stupňa, konkrétne tretieho a štvrtého ročníka ZŠ. Podľa učiteľa a riaditeľa uvedenej organizácie Jána Machaja im umožní zahrať sa na popredných výskumníkov alebo lídrov svetového diania, ktorých úlohou je ochrániť našu planétu. "Zamyslia sa nad riešeniami environmentálnych problémov, s ktorými naša spoločnosť v súčasnosti bojuje. Detské predstavy netreba podceňovať, pretože práve v mladom veku vznikajú základy toho, na čom budú stavať v budúcnosti,“ vysvetľuje.

Podnetom pre Misiu modrá planéta bol iný úspešný projekt neziskovej organizácie s názvom Malá finančná akadémia. EDULAB ho uskutočnil na jar tohto roku a zapojilo sa doň až 360 tried prvého stupňa základných škôl. Vyše 70 percent opýtaných učiteľov z tohto projektu pritom práve environmentálnu výchovu označilo ako tému, ktorú by žiakom najradšej priniesli v ďalšom vzdelávacom projekte. "Je to pochopiteľná voľba. Vzťah človeka k životnému prostrediu je kľúčový pre každú dobu. Dnes je táto problematika mimoriadne aktuálna. Ešte nikdy nerobilo ľudstvo také rozsiahle aktivity, s takým výrazným vplyvom na životné prostredie. Práve preto je dôležité viesť deti k poznaniu prírody a dôsledkov konania človeka už od raného detstva,“ zdôvodňuje Machaj.

Ako zároveň priznáva, inšpiroval ich aj prístup Fínov, ktorí zavádzajú do škôl viac tematického vyučovania. To spája dokopy jednotlivé predmety. U nás sa to označuje ako "medzipredmetové vyučovanie“. Ani environmentálna výchova dnes nepatrí k nijakému špecifickému predmetu, preto sa nedá učiť "klasickým“ spôsobom.

Vďaka novému projektu si ju školáci budú môcť osvojovať formou hry a príbehu. Ústrednou postavou je Kozmix, malý mimozemšťan, ktorého deti už poznajú z iných projektov a zo vzdelávacieho portálu. Tentoraz s kamarátmi objaví vo vesmíre obývateľnú Modrú planétu, čo je preňho jedinečná príležitosť, aby sa poučil z vlastných chýb a začal odznova.

Žiaci sa tak ocitnú na "vesmírnej misii“, ktorej cieľom je Modrá planéta. Spolu s Kozmixom sa budú učiť o prírode a vzťahu k nej, aby navrhli, ako osídlia novú planétu. Príbeh je prepojený so vzdelávacou hrou, pri ktorej deti, rozdelené do tímov, budujú vlastnú základňu.

"Každá skupina zodpovedá za jednu časť základne. Budovy potrebné na jej stavbu kupujú od učiteľa za kredity, ktoré dostávajú za rôzne vzdelávacie aktivity alebo za iné činnosti v škole. Len čo na papierovej hracej ploche vznikne základňa podľa predstáv žiakov, dostanú novú, náročnejšiu výzvu. Každý tím dostane takzvanú "enviromisiu“. K dispozícii sú štyri zadania na tému, ktoré musia obyvatelia novej planéty vyriešiť,“ opisuje Machaj.

Ako dodáva, tímy si rozdelia veľké vzdelávacie plagáty s témami: odpady a recyklácia, energie, doprava a životný štýl. Pri tom budú riešiť zásadné otázky: Ako motivovať obyvateľov k triedeniu odpadu a znižovaniu jeho množstva? Čo bude zdrojom energie? Aké dopravné prostriedky sa budú využívať? Aká bude kvalita života obyvateľov Modrej planéty?

Keď nájdu odpovede na tieto problémy a dokončia výstavbu základne, tak svoje vízie predstavia rodičom alebo žiakom z iných tried. Vzdelávacie aktivity a hru dopĺňajú i interaktívne cvičenia na vzdelávacom portáli Kozmix.sk. Prostredníctvom nich si žiaci prehĺbia a preveria vedomosti doma či v škole. "Niektoré triedy si vyskúšajú vytvorenie základne pomocou platformy Minecraft, ktorá je medzi žiakmi v tomto veku mimoriadne populárna,“ približuje Machaj.

Učitelia škôl, ktoré sa do projektu zapoja, dostanú kompletnú kolekciu vzájomne prepojených materiálov na efektívnu výučbu základných tém environmentálnej výchovy na prvom stupni ZŠ. Nemusia sa ani zdržovať prípravou, všetky materiály sú už hotové.

Medzi nimi je napríklad aj metodická príručka s množstvom vzdelávacích aktivít, ktoré stavajú na zážitkovom a experimentálnom učení. Deti sa tak trebárs naučia, ako funguje kolobeh vody v prírode, dokonca si môžu samy priamo v triede vytvoriť umelý dážď. Nebudú chýbať ani rôzne aktivity v teréne, mimo školy.

Pedagógovia, ktorí ich pripravili, vychádzali z inovatívnych vyučovacích trendov a dôraz kládli na tieto tematické okruhy: životné prostredie a jeho ochrana, ľudské aktivity a problémy životného prostredia. Tým, že čerpajú z moderných prístupov vzdelávania, môžu byť pre učiteľov aj inšpiráciou pre ďalšiu prácu s deťmi.

Žiaci sa vďaka projektu naučia veľa z oblasti environmentalis­tiky. "Okrem toho zoberú do vlastných rúk rozhodovanie o vzhľade novej planéty, dajú voľný priechod kreativite, budú pracovať v tímoch a zlepšovať si komunikačné a prezentačné zručnosti. Hra celý projekt prepojí do celku, v ktorom deti zabudnú na to, že sú vlastne v škole a učia sa,“ vymenováva výhody Machaj.

Podobným spôsobom podľa neho postupujú vo Fínsku, ktoré má jeden z najlepších školských systémov na svete. Pred pár rokmi si ho bral za vzor i vtedajší minister školstva Dušan Čaplovič (Smer). Trendom vo Fínsku je, že sa na základných školách dostáva do popredia prierezová téma, nie vyučovací predmet. Deti sa učia celistvé informácie v jednoliatom projekte s vlastným príbehom, a to s využitím aktuálnych vzdelávacích postupov.

"Je to krok k tomu, aby naše vyučovanie, v tomto prípade aspoň na prvom stupni, držalo krok s jedným z najlepších vzdelávacích systémov na svete,“ uzatvára Machaj.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príroda #výchova #učenie #Škola volá