Ako rozvíjať mozog v predškolskom veku?

Snom všetkých rodičov je mať zdravé, šikovné a múdre dieťa. To potrebuje byť odmalička v prostredí, kde sa môže vyvíjať nielen po fyzickej stránke, ale zároveň aj po psychickej a duševnej. Malé deti sa dokážu naučiť veľmi rýchlo nové veci a ak majú podnetné prostredie, dokážu to neskôr zúročiť práve v škole, neskôr zas v práci. Detský mozog dokáže nasať veľa poznatkov, je ako špongia. Ak má dieťa byť úspešné v škole, je naozaj dôležité rozvíjať jeho mozog už v rannom veku.

19.10.2017 08:00
deti, škola, príroda, učenie Foto:
Pohyb na čerstvom vzduchu odporúčajú odborníci aj v súvislosti so zdravým vývinom mozgu.
debata

Rodičia sa často stretávajú s rôznymi názormi na výchovu dieťaťa a na rôzne metódy a výchovné štýly. Všetko to totiž vplýva na vývoj detského mozgu, a tak o to viac sa snažia nájsť tú najlepšiu cestu, aby sa dieťa vyvíjalo a napredovalo čo najlepšie. Čo všetko ovplyvňuje a zároveň pozitívne vplýva na vývoj mozgu u detí? Je to všetko okolo nás, okolo našich detí – od aktivít až po samotné prostredie.

Okrem neustáleho rozvíjania mozgu v rámci rôznych podnetov je veľkým pomocníkom zdravá životospráva, prísun vitamínov, pohyb na čerstvom vzduchu a veľa zábavných činností. Pri menších deťoch sa odporúča pomáhať im objavovať okolie a prostredie – aby si mohli rozvíjať všetky zmysly (hmat, sluch, chuť a čuch).

Je veľmi dôležité, aby už malé deti boli v prostredí s ostatnými rovesníkmi, aby si tak vedeli budovať vzťahy aj s neznámymi ľuďmi. Okrem kolektívu v škôlke alebo v jasliach sú to aj rôzne detské centrá, návštevy detských ihrísk a parkov, mnohých umeleckých a remeselných dielničiek – všetko to, kde sa dieťa môže stretávať s ostatnými.

Svoju úlohu zohráva aj rodinné prostredie. Dobré vzťahy v rodine a príjemná atmosféra je predpokladom toho, že dieťa nebude pociťovať stres a bude mať príjemné zážitky. Všetky tieto pozitívne aspekty vplývajú na vývoj mozgu tiež. Dobré a priaznivé prostredie má vynikajúci vplyv na zdravý vývin mozgu.

Umenie nepodceňujte

Veľmi pozitívny účinok má aj samotné umenie – od kreslenia, maľovania, modelovania až po hudbu. Napríklad hudba dokáže vplývať už na bábätká (hudba na ne pôsobí upokojujúco) a na deti predškolského veku a to v súvislosti so spracovaním textov piesní, spracovaním samotného zvuku a vnímaním toho, čo v piesni odznieva.

Pokojná hudba s príjemnou melódiou zas pozitívne vplýva na pocity a celkovo náladu človeka. Niektorí odborníci dokonca využívajú hudbu pri liečení rôznych príznakov – napríklad pri liečbe depresie, úzkosti a rôznych duševných poruchách.

Detské piesne a riekanky sú plné textov, vďaka ktorým dokážu deti rozvíjať aj jazyk a začínajú vnímať reč. Podľa neurológov sluchové vnímanie hudby a hudobných nástrojov pozitívne vplýva na vývoj sluchových systémov detí. Ďalej sa odborníci zhodujú v tom, že deti, ktoré sa učili hrať na hudobný nástroj, mali lepšie schopnosti počúvať a učiť sa.

Knihy a pohybové aktivity

Vedci sa zhodujú v tom, že už tým najmenším by rodičia mali čítať knihy, čím ich zároveň pripravujú na to, že si k čítaniu a k literatúre začnú budovať vzťah. Čítanie nahlas zas vplýva na dieťa – musí sa sústrediť na text, vníma hovorené slovo. Deti, ktoré veľa čítali a čítajú, sa často dokážu oveľa lepšie a zreteľnejšie vyjadriť, majú dobrú štylistiku, ovládajú pravopis.

V zdravom tele…zdravý um?

O tom, že pohyb je prospešný rovnako pre deti ako pre každého z nás, nemusíme pochybovať. Fyzická aktivita zlepšuje prúdenie krvi, okysličuje mozog, posilňuje pamäť a zlepšuje schopnosť učiť sa.

Vedeli ste, že…

  • Stimulujúce prostredie má pozitívny vplyv pre dieťa – dieťa má totiž v takomto prostredí až o 25 percent väčšiu schopnosť učiť sa
  • V mozgu nie sú receptory bolesti, čo znamená, že nemôže cítiť bolesť
  • Čítanie nahlas má pozitívny vplyv na mozog dieťaťa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #mozog #pamäť #zdravý vývin