Puberta je pre školákov obdobím vzdoru

Puberta a dospievanie. Búrlivé obdobie, ktorým sme si povinne prešli všetci. Je sprevádzané nielen fyzickými zmenami na ľudskom tele, ale aj výraznými zmenami nálad a často nevyspytateľným správaním. Tínedžerom sa môžu zhoršiť školské výsledky, nejavia záujem o nič, raz majú dobrú náladu a inokedy zas zlú. Táto etapa každého dospievajúceho človeka sa nazýva aj obdobím vzdoru.

21.11.2017 22:00
Tínedžerov zaujíma internet a kamaráti, nie knihy Foto:
Máte doma tínedžera? Nevyhnete sa odvrávaniu, zmene nálad, výbuchom zlosti, prípadne horším výsledkom v škole.
debata

Puberta nastáva u dievčat približne vo veku 11 až 12 rokov, chlapci začínajú dospievať o rok-dva neskôr ako dievčatá. Puberta trvá tri až štyri roky. Po období puberty prichádza obdobie adolescencie – posledná fáza dospievania, ktorá u dievčat prichádza vo veku približne 15 rokov a chlapcov približne od 17 rokov. Pokým puberta sprevádza žiakov na druhom stupni základných škôl, prípadne prvákov stredných škôl, adolescencia sa prejavuje až u študentov stredných škôl a môže trvať až do veku 20 – 21 rokov, výnimočne do 25 rokov.

Škola výrazne formuje rozvoj reči a myslenia dospievajúceho žiaka, rovnako ho však formujú aj rodičia a rodina. Spojiť tieto dve oblasti a mať doma spokojného tínedžera je niekedy takmer nemožné. Učitelia v škole sa s tým stretávajú každý deň a vedia, ako v tomto veku so žiakmi komunikovať. Rodičia to na začiatku nemajú naozaj ľahké a prvé stretnutie so vzdorovitým tínedžerom ich môže nemilo prekvapiť.

V puberte sa správanie detí mení, mení sa aj ich spôsob vyjadrovania. Tínedžer postupne začína premýšľať inak, začína mať iné priority, záujmy a môže tiež reagovať na rôzne podnety oveľa citlivejšie ako doteraz. Tínedžeri nie sú už malými deťmi, zároveň však nie sú ešte dospelí. Určovanie hraníc, čo môžu a čo nie, nastavenie kompromisov a nových pravidiel nie je vôbec jednoduchou záležitosťou. Veľa rodičov v tomto období nevie, čo robiť a ako sa v mnohých situáciách zachovať.

Rodičia často riešia problém školáka, ktorý práve počas puberty začína mať vážnejšie problémy s učením a so školou. Niekedy môže ísť len o dočasnú záležitosť, na druhej strane sa neraz z dobrého žiaka v puberte stáva problémový tínedžer so zlými známkami.

Ako sa puberta prejaví?

Pubertu zrazu pocítia všetci, ktorí sú v kontakte s tínedžerom. Rodičia, súrodenci, kamaráti a v neposlednom rade aj učitelia a vychovávatelia v škole. Školáci v puberte môžu byť viac náladoví, výbušní, prípadne sa môžu prejavovať agresívnejšie. Je úplne bežné, že dospievajúci študent zvykne odvrávať a je príliš tvrdohlavý, zatrpknutý. Môžu sa objaviť aj znaky egoizmu.

Takéto správanie však nemusí byť znakom toho, že sú naozaj takí zlí. Skôr tým chcú zakryť, zamaskovať svoje skutočné pocity alebo to, akí v skutočnosti sú. Tínedžeri preto majú problémy vyjadriť priamo svoje pocity, názory, nevedia sa dohodnúť. A rodičia by v tomto prípade mali citlivejšie reagovať na svojho tínedžera. Niekedy stačí zvoliť len správnu komunikáciu a vybrať tie vhodné slová.

Horšie známky a zlé správanie? Poraďte sa s odborníkom, radu si treba pýtať aj od pedagóga.

Ak teda máte problémového tínedžera, ktorému sa v škole nedarí a zhoršil sa mu prospech, skúste sa poradiť s jeho pedagógom, prípadne zavolajte na pomoc školského psychológa. Neodkladajte to na neskôr, ale riešte situáciu čo najskôr.

Skúste v prvom rade zistiť príčinu toho, prečo sa správa príliš výbušne alebo neprimerane. Môže ho trápiť vážny problém v škole alebo v partii spolužiakov a kamarátov. Disciplína je nevyhnutná, zákazmi však nič nevyriešite – práve naopak. Dospievajúci študent by mal mať dôveru svojich rodičov.

A preto netreba zabúdať na to, že tínedžer potrebuje mať pocit istoty, zároveň však aj určitú dávku voľnosti. Odborníci radia, aby rodičia pri výchove robili kompromis a dohodli sa s dospievajúcimi deťmi spoločne na určitých pravidlách.

A keď už bude najhoršie, spomeňte si na svoje dospievanie. Tínedžeri to určite nemajú ľahké.

Takto nie:

  • Nekritizovať – ak už kritika, tak radšej konštruktívna
  • S iróniou u tínedžera nepochodíte
  • Neskákať im stále do reči – najmä vtedy, ak sa snažia niečo vysvetliť alebo obhájiť
  • Neurčovať pravidlá z „vyššej“ pozície – napr.: Pokým bývaš v mojom dome, platia tu moje pravidlá…
  • Nerozhodovať vždy za tínedžera.

Čo môže pomôcť:

  • Sledujte, čo vášho tínedžera zaujíma a rozprávajte sa o tom
  • Slovník – tínedžeri používajú mnoho slov a fráz, ktorým dospelí nemusia vždy rozumieť. Skúste si osvojiť niektoré z týchto výrazov aj vy a používajte ich občas pri komunikácii
  • Prelomte TABU – otvorte témy, ktoré ste doteraz ignorovali, pretože na to nebol ešte vhodný vek
  • Zaujímajte sa o priateľov vášho tínedžera – dovoľte mu usporiadať oslavu, pozvite jeho priateľov k vám domov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #tínedžeri #dospievanie #puberta