Rozvoj detskej reči majú v rukách rodičia

Každý rodič čaká na chvíľu, keď jeho dieťa vysloví prvé slovo. A každé dieťa má svoje tempo a aj keď sa nedá nič nasilu urýchliť, rodičia mu môžu podať pomocnú ruku rôznymi cvičeniami na vývin a rozvoj reči. Rodiča poznajú úroveň reči svojho dieťa, a preto sa jej dokážu ľahko prispôsobiť. Aj tým mu pomôžu pri vývine jeho rečových schopností.

24.11.2017 00:00
dieťa, ceruzka, kreslenie Foto:
Dieťa potrebuje všeobecne priaznivé podmienky na rozvoj reči. Čím je prostredie priaznivejšie a podnetnejšie, tým má dieťa vytvorené lepšie podmienky na zdravý a prirodzený rozvoj reči.
debata

Kedy sa začínajú objavovať prvé slová? V priemere môžeme skonštatovať, že do prvého roka dieťa komunikuje väčšinou len gestami, mimikou, vydávaním zvukov. Niekedy vo veku 12 až 18 mesiacov sa objavujú prvé slová, môže to však prísť aj o nejaký čas neskôr. Niektoré deti začínajú vyslovovať prvé slová naozaj v tomto období, ale je to individuálne.

Reč ovplyvňujú rodičia a prostredie

Čo ovplyvňuje vývoj reči? Je to v prvom rade prostredie, v ktorom sa dieťa nachádza a kde žije. Najväčší dosah na vývoj reči má samotný rodič – matka a otec, ktorí trávia s dieťaťom väčšinu času. Dieťa potrebuje všeobecne priaznivé podmienky na rozvoj reči. Čím je prostredie priaznivejšie, podnetnejšie, tým má dieťa vytvorené lepšie podmienky na zdravý a prirodzený rozvoj reči.

Prvé dvojice slov si dieťa začína väčšinou skladať vo veku 18 až 24 mesiacov. Dieťa už získava slovnú zásobu a môže používať okolo 50 slov, prípadne 80. Rozumie však viac, ako vie reálne vysloviť. Prvé jednoduché vety začínajú väčšinou okolo dvoch rokov. Zložitejšie vety – súvetia dokážu poskladať 2,5 až 3-ročné deti.

Tréning reči

Dieťa si reč osvojuje postupne v určitých štádiách, ktoré sa nedajú preskočiť. Môžete im však výrazne pomôcť. Existuje niekoľko metód, ako zlepšiť rečové schopnosti dieťaťa.

Nazývame ich aj komunikačné stratégie, ktoré sú zamerané priamo na dieťa. Táto metóda je veľmi populárna a využívajú ju psychológovia, logopédi a rôzni odborníci. Rodič komunikuje s dieťaťom tvárou v tvár. Výhodou je, že môže vidieť vaše ústa a tým vás môže napodobniť.

Tu je dôležité opakovanie. Rodič využíva gestikuláciu, posunky. Zároveň sa snaží zapájať do precvičovania reči samotné dieťa – vyzýva ho, aby sa pri cvičení striedali. Odborníci odporúčajú dávať dieťaťu otázky a podnietiť u neho odpoveď, používať nápovedy a náznaky.

Kedy vyhľadať pomoc?

Niekedy sa stáva, že dieťaťa nechce rozprávať, má problémy s vyslovovaním a ťažko z neho dostať čo i len jedno slovíčko. Kedy by rodič mal vyhľadať odbornú pomoc? Kedy je vhodný čas?

Ak dieťa nezačne rozprávať medzi druhým a tretím rokom, odborníci sa zhodujú v tom, že by mal rodič hľadať pomoc u logopéda. Ak má dieťa tri roky a stále nerozpráva, treba s ním zájsť do logopedickej ambulancie. Ak má dieťa napríklad štyri roky a má problém s vyslovovaním hlások, mal by sa na neho pozrieť logopéd. Ak sa dieťa zajakáva, návštevu lekára neodkladať.

Súčasťou rozvoju reči je aj komunikácia v rodine. Malé deti veľmi pozorne vnímajú to, čo sa deje okolo nich, počúvajú, čo hovoria dospelí a ako medzi sebou komunikujú. Veľmi užitočným pomocníkom sú aj knihy, čítanie rozprávok nielen na dobrú noc, ale aj počas dňa. Počúvanie rôznych textov a detských piesní, edukačné hry na rozvoj reči. Odborníci rodičom odporúčajú, aby deťom čítali veľa kníh, aby sa s nimi neustále rozprávali a aby spolu spievali, recitovali. Toto všetko by mali podchytiť do troch rokov veku dieťaťa.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #logopédia #reč #rozvoj reči #vývin reči