Vzdelavánie pokračuje i po škole - v zamestnaní

Skončenie školy neznamená, že sa už netreba vzdelávať. Uvedomujú si to aj mnohí zamestnávatelia.

28.11.2017 06:00
zamestnanci, počítač, práca Foto:
Spoločnosti sa zhodujú v tom, že praktická forma výučby je pri príprave zamestnancov najúčinnejšia.
debata

Vzdelaní a kvalifikovaní zamestnanci sú totiž nielen dobrou vizitkou, ale aj zárukou, že sa firma zákazníkom snaží prinášať produkty či služby na najvyššej úrovni. Ako teda podnikatelia pristupujú k vzdelávaniu svojich pracovníkov?

Každé odvetvie má vo výchove kvalifikovanej pracovnej sily svoje špecifiká. Viacero spoločností sa zhoduje v tom, že praktická forma výučby je pri príprave zamestnancov najúčinnejšia. Okrem dobrej znalosti sortimentu a služieb, ktoré firma ponúka, musí totiž zamestnanec vedieť svoje vedomosti aj využiť pri kontakte so zákazníkom.

Podnikatelia si uvedomujú, že nielen produkty a služby, ale aj ich zamestnanci sú zrkadlom firmy, preto sa snažia vo vzdelávaní zastávať individuálny prístup. „Ku každému zamestnancovi spoločnosti pristupujeme jednotlivo. Podporujeme nielen jeho silné stránky, ale pracujeme s ním a eliminujeme tie slabé. Každé školenie je súčasťou školiaceho procesu, ktorý sa skladá nielen z teoretickej, ale aj hlavnej praktickej časti. Nadobudnuté obchodné skúsenosti testujeme v ostrom režime v našej novej predajni,“ prezradil Martin Šolc, managing director spoločnosti Sherlock Assa Abloy.

V poisťovni Aegon sa tiež zameriavajú na praktickú formu výučby priamo v pobočke. „Vzdelávanie a rozvoj v poisťovni realizujeme podľa modelu: 70 percent rozvoja získava zamestnanec na základe skúseností nadobudnutých priamo pri výkone práce, 20 percent tvorí spätná väzba vo forme koučingu a mentoringu, zvyšných desať percent predstavuje formálne školenie. Kladieme dôraz na to, aby zamestnanci nevnímali výučbu len ako formálne školenia, ale aby sa učili pri každodennej práci zdieľaním vedomostí a zručností medzi sebou navzájom,“ vysvetlila Miroslava Jandorfová, manažérka oddelenia ľudských zdrojov poisťovne Aegon.

Okrem toho sa môžu zamestnanci vzdelávať na odborných konferenciách či kurzoch podľa vlastného výberu. „Zamestnanci majú možnosť využiť široké spektrum vzdelávacích kurzov, od cudzích jazykov cez kurzy mäkkých zručností a PC zručností až po účasť na odborných konferenciách či workshopoch z oblasti finančných služieb. Osobitne sme sa tento rok zamerali na komplexné tréningy šité na mieru k zlepšenie servisu klienta pre centrá služieb zákazníkov a kontaktného centra,“ doplnila.

V spoločnosti dm drogerie markt dbajú na celkové vzdelávanie svojich zamestnancov. Už niekoľko rokov si vychovávajú spolupracovníkov aj prostredníctvom duálnej formy vzdelávania v spolupráci so strednými odbornými školami po celom Slovensku.

„V našej spoločnosti sa pri vzdelávaní kolegov a kolegýň zameriavame na oblasť rozvoja osobnosti a na odbornosť. Vzdelávanie realizujeme formou rôznych interaktívnych workshopov vedených našimi internými školiteľmi, aj s podporou externých školiteľov. Workshopy sú zamerané na potreby našich spolupracovníkov a zároveň aj na potreby zákazníkov,“ priblížila Jana Horňáková, manažérka rozvoja organizácie a odborného vzdelávania dm drogerie markt.

Ako dodala, interným vzdelávaním podporujú i svoje kolegyne, ktoré učia ich žiakov na odbornom výcviku. Obsah vzdelávania nie je zameraný len na teóriu, ale predovšetkým na praktické skúsenosti. Tie si spolupracovníci najlepšie osvojujú využívaním zážitkovej formy vzdelávania.

Menšie podniky majú výhodu v tom, že môžu k zákazníkom zaujať osobný prístup a pohotovo reagovať na nové výzvy. „Sme malý stabilný tím, preto si môžeme dovoliť reagovať na potrebu "dovzdelania“ operatívne, bez nutnosti veľa plánovať. Vedomosti a nové poznatky si odovzdávame relatívne často v malých dávkach, týkajúcich sa konkrétnej témy," opísal napríklad Andreas Kreutz, konateľ spoločnosti Tailor Made.

Podľa neho je u nich jednoznačne nutné kombinovať teóriu s praktickou časťou. Najdôležitejšou súčasťou získavania odborných vedomostí a obchodných zručností je tam tzv. learning by doing, kde sa na jednotlivých činnostiach zúčastňujú viacerí kolegovia a môžu si tak odsledovať a vyskúšať v praxi ten najlepší spôsob, ktorý im vyhovuje.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanie #škola #zamestnanci #vzdelávanie