Prírodné vedy bojujú o záujem študentov

Začiatkom novembra si v Slovenskej filharmónii prebral Cenu Dionýza Ilkoviča jej prvý laureát. Jozef Smrek je učiteľ matematiky a fyziky v Michalovciach. Jeho študenti z Gymnázia Pavla Horova sa už celé desaťročia zúčastňujú na medzinárodných fyzikálnych súťažiach a neraz na východ Slovenska prinášajú ceny a medaily.

30.11.2017 13:00
študenti, veda, voda Foto:
O štúdium prírodovedných odborov dnes nie je veľký záujem, študenti si myslia, že humanitné predmety sú ľahšie.
debata

Ocenenie za prácu nad rámec svojich povinností si teraz prevzal aj ich učiteľ. Cena Dionýza Ilkoviča je určená mentorom, ktorí na školách vedú krúžky v prírodovedných predmetoch.

Prvý držiteľ ceny dúfa, že takýto projekt motivuje aj ostatných pedagógov. „Verím, že táto cena pomôže zlepšiť výučbu prírodných vied, že inšpiruje i ďalších učiteľov, kolegov, ktorí sa venujú aj iným predmetom,“ prezradil Smrek. Jeho slová i ocenenie samotné vzbudzujú nádej, že štúdium prírodných vied opäť získa na obľube v záplave študijných odborov. Dnes totiž v porovnaní s humanitnými odbormi ťahá za výrazne kratší koniec.

Nezáujem študentov

Prírodné vedy dlhodobo trpia, najmä na stredných školách, klesajúcim počtom vyučovacích hodín aj nezáujmom študentov. Problém si všíma i docent Martin Plesch zo Slovenskej akadémie vied, ktorý je odborným garantom Ceny Dionýza Ilkoviča. Tvrdí, že na Slovensku je veľa absolventov humanitných odborov, o ktorých na trhu práce nie je záujem, a, naopak, chýbajú absolventi s prírodovedným zameraním.

Prírodné vedy sú pre stredoškolákov často strašiakom, preto radšej volia „humanitnú“ cestu, ktorá sa im zdá na prvý pohľad ľahšia. Plesch si však myslí, že k zlému stavu prispelo aj zrušenie povinnej maturity z matematiky.

„Veľa kolegov na univerzitách trápia upadajúce znalosti maturantov z matematiky alebo fyziky. Prichádzajú na univerzity s oveľa slabšími vedomosťami, ako mali ich predchodcovia. Prispieva k tomu zrejme aj to, že dnes maturita z matematiky nie je povinná. Výsledkom potom je, že máme málo absolventov v oblasti prírodných vied a kvalita ich vedomostí je len priemerná,“ zdôvodnil Plesch.

V kontraste k stavu vzdelávania v prírodovedných odboroch je rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov jednotlivých univerzít. Prieskum v tejto oblasti spravil internetový portál Profesia.sk. Na prvých piatich priečkach sa umiestnili vysoké školy, ktoré majú takmer výhradne technicky zamerané odbory.

Jednou z nich je Slovenská technická univerzita v Bratislave. „Je skvelou vizitkou pre univerzitu, keď sa opakovane potvrdzuje, že o jej absolventov majú firmy najväčší záujem. Vzdelávanie na STU je postavené na teoretickom základe so systémovým prístupom a na špecializácii sa na oblasti, ktoré reálna prax potrebuje,“ uviedol k tomu pre Profesiu.sk rektor STU Robert Redhammer.

Hľadači talentov

Na základných i stredných školách sú, pravdaže, aj talentovaní záujemcovia o prírodné vedy. A učí ich nejeden pedagóg, ktorý pracuje so zápalom. Jozef Smrek je len jedným z desiatok slovenských učiteľov, ktorí pri pokusoch a príkladoch trávia voľný čas. Zbierajú vďaka tomu úspechy na súťažiach doma aj v zahraničí.

„Excelentní študenti z celého Slovenska sa každoročne umiestňujú na popredných miestach v medzinárodných súťažiach. Prichádzajú však najmä z tých škôl, na ktorých aj za súčasných nežičlivých podmienok pôsobia vynikajúci pedagógovia. Práve oni si zaslúžia náš obdiv a úctu,“ poznamenal Marián Marek, generálny riaditeľ IT spoločnosti PosAm, ktorá je organizátorom Ceny Dionýza Ilkoviča.

Ako z minulého storočia

Medzi nadaných študentov patril aj Tomáš Šolomek, ktorý teraz pôsobí na katedre chémie na Bazilejskej univerzite vo Švajčiarsku. Spomína si na stredoškolské roky, ktoré strávil v Prievidzi, a upozorňuje na iný závažný problém. Hovorí, že na Slovensku sa väčšina predmetov vyučuje veľmi podobne, teda častým memorovaním.

„Aký zmysel má v 21. storočí diktovanie poznámok do zošita? Mladý človek je predsa obklopený hromadou technológií, ktoré sú plné fyziky, chémie či informatiky. Výučba sa musí orientovať na riešenie problémov, experimenty a kritické myslenie. To je napokon i základom humanitných smerov, takže tie podľa môjho názoru na Slovensku trpia rovnako,“ zhodnotil Šolomek.

Štúdium pedagogiky je dnes často pre záujemcov o vysokoškolské štúdium iba akousi poistkou. Vážnosť a úcta, ktorú profesia vzbudzovala, sa vytratili.

„Postavenie učiteľa v spoločnosti sa musí zmeniť. Musíme z neho opäť urobiť prestížne povolanie, ktoré bude lákať tých najlepších – spoločenským postavením, ale aj mzdovým ocenením,“ upozornil Marek. Cena Dionýza Ilkoviča podľa neho vznikla aj preto, aby naštartovala celospoločenskú diskusiu o koncepcii vzdelávania v prírodných vedách, ktorá na Slovensku chýba.

O štúdium prírodovedných odborov nie je dnes na vysokých školách veľký záujem. Mladí ľudia dávajú prednosť humanitným predmetom, ktoré sa im zdajú ľahšie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoké školy #prírodné vedy #Cena Dionýza Ilkoviča