Dobrá škola zvyšuje šance pri hľadaní práce

Jedným z kritérií, ktoré by uchádzač mohol zohľadniť pri výbere vysokej školy, je uplatnenie na pracovnom trhu. Môže tak predísť tomu, že si po skončení štúdia nebude schopný nájsť si zamestnanie.

06.02.2018 07:00
euro, absolvent, studium, práca Foto:
Veľa mladých ľudí sa hlási aj na také školy, ktoré ich nepripravujú dobre na prax.
debata

Veľa mladých ľudí sa totiž hlási aj na také školy, respektíve študijné odbory, ktoré študentov nepripravujú dobre na prax, prípadne poskytujú vzdelanie, o aké na trhu práce nie je záujem. Odborníci aj zamestnávatelia na tento nesúlad medzi vzdelávaním a praxou upozorňujú už niekoľko rokov.

Zo starších údajov napríklad vyplýva, že koncom roka 2016 úrady práce evidovali celkovo 4 102 nezames­tnaných z radov čerstvých absolventov vysokých škôl. Až 3 776 z nich skončilo verejné a súkromné školy na Slovensku. Čo sa týka stupňa dosiahnutého vysokoškolského vzdelania, 711 absolventov malo titul bakalára, 3 062 titul magistra alebo inžiniera a traja absolvovali tretí stupeň štúdia s titulom PhD. Celková miera nezamestnanosti týchto absolventov dosiahla v uvedenom roku päť percent.

Ak sa berie do úvahy odbor, najnižšou nezamestnanosťou sa mohli pochváliť absolventi zdravotníckych odborov (II. stupňa), a to 1,25 percenta, u bakalárov to boli tí, čo skončili študijné programy v oblasti technických vied (0,57 percenta). V prípade absolventov prvého stupňa boli bez práce – paradoxne – najčastejšie tí, čo vyštudovali zdravotnícke odbory (4,18 percenta) a pri druhom stupni bývalí študenti vojenských a bezpečnostných vied (17,85 percenta).

Z porovnania jednotlivých vysokých škôl ako najlepšie – s najnižšou absolventskou mierou nezamestnanosti – vyšli Slovenská technická univerzita, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave a Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Naopak, najhoršie sa darilo absolventom dvoch súkromných inštitúcií – Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach a Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl

Vysoká škola I. stupeň (%) II. stupeň (%) spolu (%)
Slovenská technická univerzita v Bratislave 0,40 3,82 2,04
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4,55 2,06 2,58
Univerzita Komenského v Bratislave 1,25 4,12 2,84
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2,51 3,82 3,13
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica 0 14,29 3,23
Ekonomická univerzita v Bratislave 0,74 6,07 3,37
Akadémia umení v Banskej Bystrici 3,76 3,42 3,61
Akadémia médií v Bratislave 2,56 9,52 4,04
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 0,58 7,93 4,17
Vysoká škola Danubius v Sládkovičove 0,94 7,14 4,47
Paneurópska vysoká škola v Bratislave 2,21 6,77 4,56
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 2,10 8,02 4,62
Žilinská univerzita v Žiline 1,72 8,27 4,86
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 1,25 11,90 4,92
Trnavská univerzita v Trnave 2,07 8,78 5,09
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 4,26 7,53 5,32
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,16 9,23 5,60
Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom 8,24 3,60 5,61
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 4,50 7,32 5,70
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2,04 9,83 5,78
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 0,67 11,11 5,85
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,89 11,30 5,89
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1,84 9,04 6,03
Technická univerzita v Košiciach 0,76 10,57 6,17
Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne 2,12 10,98 6,61
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 7,41 7,41
Katolícka univerzita v Ružomberku 4,17 12,53 7,56
Technická univerzita vo Zvolene 1,06 13,52 7,65
Prešovská univerzita v Prešove 3,10 15,57 7,76
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4,45 15,65 8,76
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 4,52 23,29 10
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 4,43 19,67 13,60
Spolu 1,84 8,29 5,00

Zdroj: Nezamestnanosť absolventov slovenských vysokých škôl, CVTI SR. Pozn.: Údaje za rok 2016.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #vysoké školy #Kam na vysokú školu