Na STU sa prihlasuje už len elektronicky

Slovenská technická univerzita v Bratislave prijíma prihlášky na štúdium už iba v elektronickej verzii.

09.02.2018 07:00
Slovenská technická univerzita - logo
Slovenská technická univerzita - logo
debata

Uchádzači o štúdium môžu zabudnúť na papierové prihlášky, odpadá aj povinnosť tlačiť si elektronickú prihlášku a posielať ju v papierovej podobe poštou. Zjednotili a znížili sa tak aj poplatky za materiálové zabezpečenie prijímacieho konania na všetkých fakultách a ústavoch STU, a to na 20 eur.

Zmena si vyžiadala úpravy v Akademickom informačnom systéme (AIS) tak, aby univerzita mohla prihlášku vyplnenú on-line pokladať za doručenú a pracovať s údajmi, ktoré v nej sú. V systéme pribudli prvky ako súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé, a vkladanie dokumentov vo formáte PDF (ide najmä o vysvedčenia, ocenenia z olympiád a pod.).

Vyplnením všetkých údajov, potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov, čestného vyhlásenia a nahraním príloh sa prihláška považuje za doručenú. Ak by predsa len nejaký údaj chýbal, uchádzačov budú kontaktovať pracovníci študijných oddelení fakúlt. STU v týchto dňoch finišuje v úpravách AIS, od tohto roka by malo všetko fungovať.

Akademický informačný systém STU je medzi slovenskými univerzitami systémom s najrozsiahlejšími funkcionalitami. Uľahčuje študentom komunikáciu a štúdium aj po prijatí na univerzitu. V AIS je pre študentov bezplatne on-line dostupná všetka študijná literatúra, ktorá vyšla v univerzitnom vydavateľstve Spektrum. Prostredníctvom AIS si môžu zapisovať aj termíny skúšok, zápočtov alebo univerzitným e-mailom konzultovať s vyučujúcimi. Systém informuje aj o najdôležitejších udalostiach na pôde školy, výskumných projektoch a ich riešiteľoch.

Termín na vyplnenie prihlášky na STU na bakalárske študijné programy v štátnom jazyku je v prípade Stavebnej fakulty, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie a Ústavu manažmentu do 30. apríla 2018. V prípade Strojníckej fakulty, Materiálovotechno­logickej fakulty so sídlom v Trnave a Fakulty informatiky a informačných technológií do 31. marca.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #vysoké školy #Kam na vysokú školu