Neviete si vybrať škôlku pre svoje dieťa? Pomôžu vám tieto tipy

O nejaký čas nastane obdobie, kedy sa rodičia budú rozhodovať medzi jednotlivými materskými školami pre svoje ratolesti. Vybrať tú najlepšiu škôlku chce pre svoje dieťa každý rodič. V prvom rade musí byť budúci škôlkar v novom prostredí šťastný a spokojný. Preto je potrebné venovať dostatok pozornosti práve výberu škôlky.

25.01.2018 20:00
deti, škôlka Foto:
Pri výbere materskej školy treba prihliadať na niekoľko faktorov. Rodičia by mali dobre zvážiť, pre ktorú škôlku sa nakoniec rozhodnú.
debata

Zorientovať sa v širokej ponuke materských škôlok nemusí byť „jednoduchým orieškom“. Rodičia si dnes môžu vyberať zo štátnych, súkromných a cirkevných. Ktoré predškolské zariadenia však spĺňajú očakávanie nielen rodičov, ale aj samotných detí?

Rodičia by mali na úvod poznať, aká je vlastne úloha materskej školy a čo je jej hlavným poslaním. Ďalej je dôležité vedieť, aké má napĺňať ciele a samozrejme, že je dôležitý aj program detí v škôlke. Ďalej by si mali získať čo najviac dostupných informácií o danej škôlke, pre ktorú sa rozhodujú.

Aký je zmysel materskej školy?

Podľa Súkromnej materskej školy Pramienok v Bratislave je hlavným cieľom každej škôlky pomoc dieťaťu k tomu, aby mohlo čo najviac všestranne rozvíjať svoj potenciál a napĺňalo potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi a dospelými. Tiež mu uľahčovať plynulú adaptáciu z rodinného prostredia na školské. Má podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a bádania v radostnom a tvorivom duchu a ponúkať kontakty s umením aj formou besied, koncertov a tvorivých worskhopov.

SMŠ Pramienok ďalej hovorí o tom, že škôlka by mala venovať pozornosť predčitateľskej a finančnej gramotnosti, globálnej a environmentálnej výchove, dodržiavaniu princípov rovnosti a ľudských práv, podpore telesného a duševného zdravia výchovou k zdravému životnému štýlu.

Pre materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení je zároveň záväzný dokument Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie. Podľa neho si materské školy vypracovávajú Školský vzdelávací program, ktorý má odzrkadľovať vlastné zameranie MŠ a jej individuálne potreby. Ak hovoríme o súkromnej škôlke, rodičia by si mali preveriť, či je škôlka zaradená v sieti a má vypracovaný spomínaný Školský vzdelávací program.

Škôlka by mala ponúkať aj niečo navyše

Pri výbere materskej školy treba prihliadať na niekoľko faktorov. Rodičia by mali dobre zvážiť, pre ktorú škôlku sa nakoniec rozhodnú.

Dnes už škôlky dopĺňajú svoj program aj rôznymi záujmovými krúžkami. Dobrá materská škola by mala ponúkať deťom všestranný program a zároveň priestor na hru, ktorý im umožní voľný program. Odborníci tiež varujú pred veľkým počtom krúžkov, všetko treba nastaviť s mierou. Dieťa v predškolskom zariadení má získať správne návyky a má rozvíjať svoje charakterové vlastnosti. K tomu mu pomôže vyvážený program – časovo zorganizované aktivity, krúžky, ale aj voľná hra a možnosti na sebarealizáciu s rovesníkmi.

„Prvých šesť rokov života dieťaťa je najdôležitejších pri celkovom rozvoji osobnosti. V tomto období sa okrem iného formujú základné charakterové vlastnosti dieťaťa a získavajú sa správne návyky. Tie sa najjednoduchšie budujú počas citlivého obdobia. V našej materskej škole máme napríklad celý školský rok pripravený Plán rozvoja charakteru, v ktorom sa každý mesiac zameriava na vybranú charakterovú vlastnosť, rozvíja sa samostatnosť a socializácia v konkrétnej oblasti,“ vysvetľuje spoluzakladateľka SMŠ Pramienok Gabriela Burianková.

Otestujte si škôlku

Veľa rodičov si zakladá aj na individuálnom prístupe k dieťaťu. „Individuálny prístup sa preto buduje od prvého kontaktu s rodičmi,“ hovorí Burianková. Rodičia by sa mali ešte pred definitívnym výberom materskej školy ubezpečiť, ako to v danej škôlke naozaj funguje. Môžu prísť priamo do konkrétneho zariadenia, kde sa oboznamujú s metódami výchovy a vzdelávania. Dnes už veľa zariadení organizuje Deň otvorených dverí, organizujú rôzne stretnutia s rodičmi, kde si môžu dohodnúť napríklad aj individuálny adaptačný proces, vďaka ktorému tak učiteľky v škôlke vedia, aké dieťa v kolektíve privítajú.

„V našom zariadení v období január až máj pravidelne organizujeme pre rodičov a detí Deň otvorených dverí. Rodičia sa oboznámia s vlastným zameraním MŠ a jej vzdelávacím programom, spolu s deťmi sa aktívne zapoja do rannej stimulácie a pri hudobno-pohybových hrách (v slovenčine aj angličtine) si nájdu nových kamarátov a vyskúšajú si svoju šikovnosť a tvorivosť,“ vysvetľuje Burianková.

Podľa SMŠ Pramienok má významný vplyv na rozvoj dieťaťa a jeho zdravie aj vyvážená strava. Rodičia by si mali overiť, či sa v zariadení podáva čerstvé ovocia a zelenina, overiť si bežný jedálny lístok a v prípade potravinových alergií a stravovacích obmedzení dieťaťa sa dopredu informovať o možnosti špeciálnej diéty.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #výber #škôlka #materská škola #škôlkari