Škôlky zverejnia termíny a podmienky prijímania detí

Ešte stále je veľa rodičov, ktorí sa nerozhodli pre tú správnu škôlku pre svoje dieťa. V rozhodovaní im však pomôžu aj podmienky prijímania detí, ktoré v najbližších dňoch zverejnia jednotlivé materské školy. Zároveň by rodičia nemali zabúdať aj na termíny, dokedy treba podať žiadosť.

10.02.2018 12:00
deti, škôlka Foto:
Rodičia by mali myslieť na termíny, dokedy treba podať prihlášku.
debata

Rodičia by preto mali najbližšie dni podrobne sledovať, ktoré materské školy začínajú zverejňovať termíny a podmienky prijímania detí. Práve v týchto dňoch by sa mali dozvedieť termíny na podávanie žiadostí o prijatie detí do materských škôl pre školský rok 2018/2019.

Ako uvádza ministerstvo školstva, termíny spolu s podmienkami prijímania zverejňuje riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom a to v období od 15. februára do 15. marca. Ďalej informuje, že samotné prijímanie žiadostí by sa potom malo uskutočniť v termíne od 30. apríla do 31. mája 2018, v nadväznosti na obdobie zápisov deti do prvého ročníka základných škôl.

Takmer tritisíc materských škôl

Koľko máme na Slovensku materských škôl? Rodičia si môžu vybrať zo štátnych, súkromných a cirkevných. Podľa ministerstva je tento školský rok na Slovensku v prevádzke 2 984 materských škôl, pričom z toho hovoríme o 2 742 štátnych, 156 súkromných a 86 cirkevných. Tieto zariadenia majú spolu zapísaných vyše 60-tisíc detí. „K 15. septembru 2017 bolo evidovaných 12 324 nevybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy,“ píše ministerstvo na svojej internetovej stránke.

Ako na to?

Prvým krokom je písomná žiadosť, ktorú podáva zákonný zástupca dieťaťa. V žiadosti je potrebné uviesť základné identifikačné údaje o dieťati a jeho zákonných zástupcoch. Prílohou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré vystaví všeobecný lekár pre deti a dorast. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca musí predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Všetky tieto dokumenty rodič predloží riaditeľovi – môže tak urobiť osobne, písomne poštou, e-mailom, prípadne elektronicky.

„Žiadosť nepatrí k tlačivám schváleným a zverejnených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj napr. ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť len na tlačive vytvorenom materskou školou,“ hovorí ďalej ministerstvo na svojej internetovej stránke.

Ministerstvo upozorňuje na to, že za prijatie žiadosti nesmú materské školy, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, vyberať žiadne poplatky.

Ako je to s vekom?

Väčšinou sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách prijímajú detí vo veku od troch do šiestich rokov. Výnimočne však možno prijať aj dvojročné dieťa, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Prednosť majú detí, ktoré dovŕšili päť rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a tiež deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #termíny #materské školy #prihlášky #žiadosti #predprimárne vzdelávanie