Najviac maturantov siahlo tento rok po angličtine

Čas externých maturitných skúšok sa blíži. Už budúci mesiac čakajú maturantov externé texty, na ktoré im už nezostáva príliš veľa času. Externá čas sa bude konať od 13. do 16. marca 2018.

19.02.2018 22:00
angličtina, english Foto:
Najviac študentov bude tento rok maturovať v rámci cudzích jazykov z angličtiny, najmenej z talianskeho jazyka.
debata

Ministerstvo školstva na svojej stránke zverejnilo aj štatistiku, ktorá sa týka počtu študentov, ktorých čaká externá maturita. Spolu tento školský rok bude externú časť maturít absolvovať 43 605 stredoš­kolákov. Dominantné miesto medzi cudzími jazykmi patrí jednoznačne angličtine. Až 83,4 percent si totiž ako jeden z maturitných predmetov vybralo práve anglický jazyk. Tieto čísla ukázali údaje nahlásené Národnému ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Podľa ministerstva školstva najviac maturantov čaká maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry. Hovoríme o 40 259 študen­toch. Texty a slohovú prácu z maďarského jazyka a literatúre bude písať 1 836 študentov. Len 21 maturantov potrápi ukrajinský jazyk a literatúra a 1 843 stredoš­kolákov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským bude absolvovať externú časť z predmetu slovenský jazyk a literatúra.

Po matematike siaha menej študentov

Matematika sa ani tento rok nemôže pochváliť vysokými číslami, hoci v porovnaní s minulým školským rokom si prilepšila. Ako maturitný predmet si ju vybralo len 6 153 stredoš­kolákov, čo predstavuje približne 14 percent ich celkového počtu.

Podľa údajov, ktoré uverejnilo ministerstvo školstva, ďalším cudzím jazykom, po ktorom maturanti siahli, je nemčina. Tú si vybralo 3 397 stredoš­kolákov, čo predstavuje 7,8 percent. Tretia v poradí je ruština, z ktorej bude maturovať 878 maturantov.

Najnižšie čísla patria francúzštine, ktorú si vybralo 33 žiakov, španielčina s 13 žiakmi a na chvoste rebríčka je taliansky jazyk, z ktorého budú maturovať len traja žiaci.

Skúška dospelosti? Maturitu by študenti nemali podceňovať, pretože sa od nej môžu odraziť ďalej, napríklad aj v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Dôkladnej príprave treba venovať dostatok času a v predstihu sa pripravovať na jednotlivé predmety.

„Maturitná skúška je objektívnym meradlom vedomostí, zručností a všeobecných kompetencií absolventa strednej školy. Maturitné vysvedčenie – doklad o ukončení štúdia na strednej škole – má mimoriadny význam pre študentov, vypovedá o ich schopnosti pokračovať v štúdiu a uplatniť sa v budúcom povolaní.,“ hovorí NÚCEM na svojej internetovej stránke.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením

Netreba zabúdať aj na žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorých tiež čakajú maturitné skúšky. Tí môžu mať podľa NÚCEMu v súlade so školským zákonom a vyhláškou o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov upravené podmienky na to, aby mohli absolvovať maturitné skúšky. Tieto úpravy sa týkajú špecificky upravených testových zošitov, technického zabezpečenia zadávania testu a podobne. Tento nárok im však nevzniká automaticky, predchádza mu žiadosť žiaka so zdravotným znevýhodnením o úpravu podmienok maturitnej skúšky. Riaditeľ ďalej prediskutuje oznámenie o úprave podmienok maturitnej skúšky s vyučujúcimi pedagógmi konkrétneho žiaka a následne oznámi rozhodnutie tomuto študentovi.

Koho sa týkajú upravené podmienky maturít? Sú to žiaci špeciálnych škôl, žiaci špeciálnych tried a žiaci so zdravotným znevýhodnením v triede strednej školy vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi.

Skúšky dospelosti sú rozdelené do dvoch častí – externej a internej. Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #maturitné skúšky #externé maturitné skúšky #skúšky dospelosti