Callanova metóda sľubuje efektívnu výučbu cudzích jazykov

Cudzie jazyky sú dnes dôležitou súčasťou mnohých pracovných pohovorov. Absolventi si pri hľadaní práce musia často prejsť rôznymi testami, ktoré sú zamerané na niektorý z cudzích jazykov. Znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka je preto priam nevyhnutná. Ako sa zdokonaliť v niektorom z nich? Dnes majú študenti veľa možností na efektívnu výučbu.

25.02.2018 21:00
študenti, vysokoškoláci, mladí ľudia Foto:
Priama metóda výučby cudzích jazykov spočíva v interakcii medzi lektorom a študentom v podobe otázok a odpovedí.
debata

Aj keď dnešní študenti majú veľa príležitosti na zdokonaľovanie si jazykov napríklad prostredníctvom výmenných pobytov, môžu rovnako využívať zaujímavé spôsoby výučby cudzích jazykov. Jednou z netradičných metód výučby je aj Callanova metóda. Existuje veľa spôsobov, ako sa čo najefektívnejšie naučiť práve cudzie jazyky, ale spomínaná metóda sľubuje rýchle výsledky. Túto metódu vynašiel Angličan Robin Callan, keď učil angličtinu v Taliansku.

V čom je Callanova metóda iná ako ostatné? Momentálnej je považovaná za najmodernejšiu a najefektívnejšiu metódu výučby jazykov, zároveň jej pripisujú body aj za svoju rýchlosť a jednoduchosť. Je založená na otázkach a odpovediach, ktoré sa opakujú. Konverzácia je tu naozaj dôležitá, tvorí až tri štvrtiny výučby. Počas hodiny je učiteľ v neustálom kontakte so študentmi.

Rýchlosť a plynulosť

Táto metóda má 12 stupňov, ktoré by mal študent absolvovať trikrát po jednej hodiny týždenne celkovo za 260 hodín. Dôležité je tiež opakovanie a plynulosť, na hodinách sa plynule rozpráva bez zbytočných dlhších prestávok, pričom učiteľ alebo lektor na tejto hodine rozpráva rýchlejšie ako klasický učiteľ. Funguje tu princíp „neustáleho opakovania bez zbytočného premýšľania“.

Hodiny sú vedené vo veľmi rýchlom tempe, ale zároveň sú intuitívne. Počas jednej hodiny padne okolo dvanásťtisíc slov, pričom lektori sľubujú, že študenti sa naučia tridsať až štyridsať nových výrazov/slov.

V rýchlom tempe

Ako to vyzerá na hodine, kde sa vyučuje Callanovou metódou? Začína sa najskôr opakovaním už prebraného učiva. Potom nasleduje čítanie, okrem toho sa prepisuje aj hovorené slovo do písomnej podoby, ďalej sa preberajú nové témy, nechýbajú praktické ukážky. Hodina je založená teda najmä na hovorení a počúvaní a interaktívnom prístupe.

Každú otázku učiteľ položí dvakrát, opakuje ju. Študentovi zároveň odpoveď napovedá, tempo však nespomaľuje. Ak študent nevie pokračovať, zasekne sa, pretože nevie dané slovo, okamžite mu učiteľ pomáha aj tým, že mu slová vkladá do úst.

Učiteľ na hodine nesedí za stolom, ale stojí a je aktívny smerom k študentom, ktorých stále oslovuje. Hodina prebieha v menších skupinkách, aby sa každý mohol neustále zapájať.

Základné princípy Callanovej metódy:

  • študenti opakujú jednotlivé frázy a výrazy dovtedy, pokým ich nevyslovujú automaticky;
  • učiteľ rozpráva v cudzom jazyku rýchlo a vety neprekladá;
  • učiteľ vyvíja psychologický nátlak na študenta v tom zmysle, aby mu odpovedal automaticky a bez rozmýšľania;
  • učiteľ nerobí žiadne pauzy, nečaká ani sekundu na odpoveď študenta, kým začne rozprávať, ale hneď ho „tlačí“ do odpovede, bez kompromisov;
  • dôležitým princípom tejto metódy je neustála pozornosť študentov, ktorú lektor získava tým, že neprestáva rozprávať;
  • lektor každú otázku položí čo najrýchlejšie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Callanova metóda