Rozvíjanie emocionálnych zručností má svoje miesto aj vo vzdelávaní

Psychológovia hovoria o potrebe rozvíjania emocionálnej inteligencie a sociálnych zručností najmä u detí v predškolskom veku, ale aj školákov. Takéto vzdelávanie by podľa nich malo ísť ruka v ruke s racionálnym prístupom, ktorý by mal brať do úvahy pocity a emócie.

19.03.2018 16:30
škola, žiaci, študenti, trieda, vyučovanie Foto:
Vedieť riešiť vzájomné konflikty a vcítiť sa do pocitov druhých - aj o tom je budovanie emocionálnych zručností.
debata

Na potrebu rozvíjania emocionálnej inteligencie (EQ) upozorňujú mnohí odborníci z oblasti vzdelávania a výchovy detí. V zahraničí venujú rozvíjaniu EQ pozornosť už samotné školy, na Slovensku sa o tom zatiaľ hovorí síce menej, ale postupne sa tejto problematike venuje čoraz viac odborníkov aj u nás. Psychológovia hovoria o dôležitej úlohe EQ vo vzdelávaní a podpore rozvoja detí.

Čo vlastne tá emocionálna inteligencia znamená? V preklade môžeme hovoriť o akejsi forme sociálnej inteligencie alebo schopnosti sledovať nielen svoje vlastné pocity, emócie, ale zároveň aj takéto správanie u iných. Človek, ktorý má vysoké EQ, dokáže rozlišovať medzi týmito pocitmi a na základe toho sa potom dokáže rozhodovať, konať, rozmýšľať. EQ by sa dalo rozložiť na tieto štyri časti: vnímanie emócii (čítanie ľudí), využívanie emócií na pomoc myslenie, pochopenie emócií a následne ich riadenie.

Človek s vysokým EQ dokáže ovládať svoje nálady, dokáže sa prispôsobovať, riešiť konflikty a medziľudské vzťahy, je obľúbený v kolektíve, priateľský, láskavý a empatický. Emocionálna inteligencia má niekoľko schopností, medzi ktoré patrí tvárnosť, schopnosť vývoja a premeny.

Inteligenciu mnohí vnímajú len ako schopnosť riešiť mnohé úlohy, byť dobrý napríklad v matematike, schopnosť logicky myslieť alebo sa plynule vyjadrovať (verbálna inteligencia). Postupne sa však začalo čoraz viac hovoriť o emočnej inteligencii a jej význame, prečo je dôležité si ju budovať.

Prečo je EQ dôležité?

Odborníci napríklad hovoria, že pre efektívne vzdelávanie je emočné zdravie základnou potrebou. U deti by sa mali podporovať schopnosti ako sebavedomie, sebamotivácia, sebariadenie, empatia a angažovanosť. Žiaci by sa v škole nemali učiť a memorovať „nasilu“, ale dnes už hovoríme o rozvíjaní schopnosti sa učiť. To znamená, že študenti by mali chápať, ako sa efektívne učiť.

Memorovanie podľa odborníkov nepripraví žiakov na príležitosti a nepredvídateľné situácie v živote. Všeobecne sa hovorí o tom, že ľuďom s vysokým EQ sa darí v práci a sú viac spokojní so svojím životom.

„Žiakov treba naučiť riešiť vzájomné konflikty a vedieť sa vcítiť do pocitov druhých. V prípade, že sa deti majú posilňovať v tom, aby svoje momentálne pocity a nálady neventilovali formou násilia, musia sa ich naučiť vedome vnímať, hodnotiť a vyjadrovať sa k nim. Deti potrebujú podporu zo strany dospelých (rodičov, učiteľov), ktorí ich vypočujú a pomôžu im nájsť spôsoby, ako sa s vlastnými pocitmi vyrovnať. Tým, že sa deti učia svoje emócie diferencovať a nepotláčať, poznávajú ich význam,“ vysvetľuje na svojej stránke Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Prečo je rozvíjanie emocionálnych zručností nakoniec také dôležité? Môže nám totiž pomôcť pri prekonávaní rôznych prekážok v živote, dosahovaní stanovených cieľov, posilňovaní vnútornej motivácie.

„Kto chce mať v osobnom aj v pracovnom živote úspech, musí používať nielen rozum, ale tiež svoje pocity a optimálne používať emocionálnu inteligenciu,“ tvrdí Daniel Goleman, autor bestselleru „Emocionálna inteligencia.“

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vzdelávanie #EQ #emocionálna inteligencia