Má zmysel podporovať psychickú odolnosť školáka?

Každý človek má inú duševnú a psychickú odolnosť. Niekto dokáže čeliť stresovým situáciám oveľa ľahšie, naopak niektorí ľudia sa len s ťažkosťami vedia vysporiadať s určitými problémami, ktorým musia v živote čeliť. Školopovinné deti zažívajú často stres v školskom prostredí a sú vystavené mnohým situáciám, v ktorých sa ukazuje ich psychická odolnosť.

26.03.2018 14:00
škola, vzdelávanie, trieda Foto:
Prečo je dôležitá psychická odolnosť? Pomôže žiakovi lepšie zvládať stres a dokáže reagovať na nepríjemné situácie.
debata

Škola spolu s rodinou vedie žiakov k správnej výchove a pomáha žiakovi pri riešení mnohých problémov. Niekedy však ani rodičia samotní nespolupracujú so školou a naopak. Treba si uvedomiť, že žiaci trávia v škole podstatnú časť dňa, učitelia sú pre nich vzormi.

Rovnako je to aj s rodičmi, ktorí sú pre deti prvým vzorom toho, ako by sa mali správať a ako by mali reagovať na určité podnety a situácie v živote. A preto je ich vzájomná spolupráca veľmi dôležitá pri výchovnom procese.

Odolnosť si treba budovať

Učiteľ udáva disciplínu v triede, rodič zas doma. Učiť deti k psychickej odolnosti by mali nielen rodičia, ale aj samotní pedagógovia, pretože túto vlastnosť nemáme danú automaticky. Nedostali sme ju do vienka, ale budujeme si ju postupne počas života.

Každé dieťa reaguje na podnety inak a inak sa aj dokáže vyrovnať s určitým problémom. Výskumy napríklad hovoria o tom, že najodolnejší sú tí ľudia, ktorí v živote už zažili veľa nepríjemných a ťažkých situácií. Psychológovia napríklad tvrdia, že k psychickej odolnosti pomáhajú aj stresové situácie, s ktorými sa človek stretne. Postupne sa stáva viac odolný voči nim a dokáže ich riešiť.

Ďalším dôležitým faktorom je sebavedomie, na ktorom treba neustále pracovať. Školák so zdravým sebavedomím môže dosahovať vynikajúce výsledky, dokáže sa postaviť k problémom, ktoré ho môžu stretnúť napríklad práve v školskom prostredí – či už v rámci vyučovania, konfrontácia s pedagógom, prípadne aj konfrontácia medzi spolužiakmi, hádky, nedorozumenia a rôzne iné problémy medzi ostatnými rovesníkmi v kolektíve.

Sebakontrola

Znakom odolnosti je aj primeraná dávky sebakontroly, ktorú by žiak mal mať. Vedieť sa dostatočne sústrediť, plniť si svoje úlohy a povinnosti. Na žiakov kladú požiadavky učitelia, rodičia a ostatní dospelí. Žiaci a študenti potom môžu pociťovať neprávosť v tom zmysle, že dospelí od nich neustále čosi vyžadujú.

Práve tieto požiadavky však pomáhajú formovať psychickú odolnosť dieťaťa, ktoré by malo poznať dôvod a význam príkazov a nárokov. Vysvetliť mu, že rovnako i dospelý človek musí čeliť určitým povinnostiam – napríklad povinnosti ako rodiča alebo úlohy, ktoré ho čakajú v práci a podobne. Vysvetliť mu konkrétne príklady zo života.

Ak dieťa nerozumie, prečo by malo konkrétne požiadavky a nároky splniť, tak veľmi ťažko ich bude dobrovoľne vykonávať. Samozrejme, že dospelí často bojujú pri deťoch s obdobím vzdoru – a to pubertou. Je preto prirodzené, že v tomto období treba so študentom komunikovať citlivejšie, ale o to dôraznejšie.

Deti majú občas problém s tým, že sa im niečo nepodarilo. Pripraviť ich na úspechy, ale najmä na neúspechy je nevyhnutnou súčasťou budovania psychickej odolnosti. Veľkú váhu majú slová, ale aj mimika. Toto by rodičia a učitelia nemali podceňovať, pretože menší žiaci sú veľmi citliví a vnímaví.

Každý rodič si želá, aby z jeho dieťaťa vyrástol vyrovnaný jedinec, ktorý dokáže riešiť ťažké momenty, záťaž, neistotou a vie sa vyrovnať so zmenami, komunikovať s nepríjemnými ľuďmi, mať nadhľad a nezrútiť sa z každej maličkosti. Preto by mali rodičia spolu s učiteľmi pracovať na odolnosti detí a školákov, vďaka ktorej si budú vedieť v živote poradiť v mnohých situáciách.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stres #nervozita #psychická odolnosť