Deti s hyperlexiou čelia rôznym problémom aj v škole

Niektorým školákom robí zo začiatku problém čítanie. Prvé písmenká, slabiky, nakoniec slová. Medzi prváčikmi sa často nájdu tí, ktorým robia písmená problémy a učia sa čítať oveľa ťažšie. Existuje však aj skupina detí, ktoré ešte vo veľmi nízkom veku dokážu čítať a dokonca bez toho, aby sa to vôbec učili. Podľa vás nemožné? Práve naopak, tento jav sa volá hyperlexia. Možno si poviete, že mať takýto dar, môže byť pre vaše dieťa výhoda. Odborníci však o hyperlexii nehovoria ako o nadaní, ale skôr ako o poruche.

28.03.2018 21:00
škôlka, magnety, dieťa, deti, abeceda, materská... Foto:
Začalo vaše dieťa čítať v troch rokoch bez cudzej pomoci? Nemusí mať len výnimočný talent, môže ísť o poruchu.
debata

Dieťa, ktoré trpí hyperlexiou, má väčšinou vysoké až nadpriemerné IQ a rado sa zaoberá písmenami, číslicami a textom všeobecne. Už malé dieťa dokáže bez pomoci dospelého alebo staršieho súrodenca prečítať celý text, naučí sa tak čítať bez cudzej pomoci. Hovoríme tu už napríklad o trojročných deťoch, ktoré si listujú v knihách.

Na prvý pohľad to možno znie až neuveriteľne a možno by sa väčšina rodičov potešila, ak by sa ich dieťa dokázalo naučiť čítať bez pomoci pedagóga. Veď ktorý rodič by sa nepotešil nadanému a extrémne talentovanému dieťaťu? Odborníci ale hovoria, že nie vždy ide o výhodu. Hyperlexiu spájajú s poruchami, ktoré môžu signalizovať psychické ťažkosti. Samozrejme, že sú aj výnimky, ale rodičom radia, aby boli obozretní a všímali si podobne výnimočné deti.

Ako ju odhaliť?

Čím sa hyperlexia vyznačuje? Približne dve až tri percentá detí fascinujú písmená a číslice, dieťa dokáže čítať v predškolskom veku, často však nerozumie textu – číta bez porozumenia. Hyperlexia je príkladom nerovnomerného vývoja dieťaťa.

A presne tu bijú psychológovia na poplach. Dieťa síce dokáže čítať bez problémov, textom a významu slov nerozumie. Na to môžu nadväzovať problémy dieťaťa v komunikácii, horšie vyjadrovacie schopnosti dieťaťa, respektíve nemusí rozumieť ani hovorenej reči. Tieto deti teda majú často problémy s prejavom, jazykom, vrátane komunikácie a interakcie.

Ďalej môžu mať ďalšie problémy i medzi ostatnými rovesníkmi – ťažšie nadväzovanie priateľstiev, začlenenie do kolektívu, stránia sa ostatných detí, nedokážu sa v spoločnosti viacerých ľudí vyjadriť, povedať, čo cítia, prípadne čo ich trápi.

Čím je ešte hyperlexia príznačná? Dieťa nedokáže odpovedať na otázky, ale má napríklad silnú vizuálnu pamäť. Nedokáže pochopiť metafory, sarkazmus, humor, nerozumie abstraktným pojmom.

Presná príčina hyperlexie zatiaľ nie je známa. Lekári hovoria o kombinácii niekoľkých faktorov. Diagnostikovať túto poruchu je náročnejšie, ako to môže byť u iných známych poruchách. Najskôr posudzujú dieťa rečoví a jazykoví terapeuti a experti, prípadne logopédi a psychológovia. Počiatočné posúdenie stavu pomôže identifikovať akékoľvek ťažkosti, ktoré má dieťa v rámci svojich rečových a jazykových schopností. Toto počiatočné posúdenie zároveň môže pomôcť tým, že určí najvhodnejší typ liečby pre dieťa.

Sprievodný jav autizmu?

Hyperlexiu niekedy lekári spájajú s autizmom. V niektorých prípadoch totiž trpia hyperlexiou deti s autizmom, prípadne deti s vývojovými poruchami. Ako sme už v úvode hovorili o vysokej inteligencii, niektoré deti môžu mať výrazne nízky intelekt.

V každom prípade, ak rodič spozoruje, že jeho dieťa dokáže v skorom veku čítať a rozlišuje písmená, bez problémov prečíta celé texty, mal by sa poradiť s odborníkom. Dieťa s hyperlexiou môže mať neskôr v škole rôzne problémy, ako sme už spomínali vyššie. Ak sa hyperlexia podchytí skoro, dokáže sa dieťaťu pomôcť a nastaviť správnu liečbu a postup, ktoré mu pomôžu neskôr v škole, ale i v bežnom živote.

Ťažkosti, ktorými môže trpieť dieťa s hyperlexiou:

  • Problémy s porozumením
  • Problémy pozornosti a počúvania
  • Komunikačné problémy
  • Výrazné jazykové problémy

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #autizmus #vývojové poruchy detí #hyperlexia