Čo musí zvládnuť budúci prvák?

Na zvládnutie písania, čítania a celkového nástupu do prvého ročníka je dôležitá dostatočná a rovnomerná úroveň rozvoja poznávacích (kognitívnych), motorických a ďalších schopností. Ide o týchto desať základných zručností:

, 11.04.2018 06:00
chlapec, škola, domáce úlohy, dieťa, školák,... Foto:
Dieťa nastupujúce do prvého ročníka základnej školy by malo byť schopné udržať a usmerniť svoju pozornosť a sústredenie na danú úlohu.
debata

1. Sociálna zrelosť

Primeraná miera emocionálnej stability, dieťa nie je priveľmi úzkostné, nevybuchne pre každú maličkosť, vydrží primeraný čas bez rodičov v inom prostredí.

2. Grafomotorika a pohybové stereotypy

Správny úchop – či vie dieťa správne držať ceruzku a má dostatočne uvoľnenú ruku pri písaní, no tiež správne sedenie, rovnováha, správne dýchanie.

3. Vizuomotorika

Príjem, spracovanie, uloženie a znovuvybavenie si videných informácií a ich využitie v procese učenia, zraková pamäť, rozlišovanie.

4. Audiomotorika

Príjem informácií a ich spracovanie do kreslenej, písanej alebo verbálnej podoby, sluchové rozlišovanie, sluchová pamäť.

5. Základné matematické predstavy

Dieťa vie rozlíšiť, ktorá kopa je vyššia, kde je viac guľôčok, vie napočítať do 10.

6. Komunikačné schopnosti

Správna výslovnosť, tvorba viet, dieťa rozumie obsahu počutého (čo, kedy, ako, kde má dieťa napr. urobiť), informácie o sebe a rodine.

7. Priestorová orientácia

V priestore, kde sa pohybuje, ale aj v rámci svojho tela, či keď sa vidí v zrkadle, no tiež na ploche – využitie na prácu s knihou a so zošitom.

8. Intermodalita

Schopnosť prepínať medzi rôznymi spôsobmi zmyslového vnímania – ak majú deti problémy v tejto oblasti, nerozumie slovným pokynom, nechápu obsahu školských úloh, môžu mať problém naučiť sa čítať a písať.

9. Serialita

Radenie opakujúcich sa činností, napr. ako to je pri obliekaní či umývaní – problémy sa môžu prejaviť správnym radením alebo vynechávaním písmen vo vete alebo číslic, pri písaní, čítaní vynechávaním znamienok. Táto oblasť tiež výrazne ovplyvňuje správanie dieťaťa.

10. Koncentrácia a pracovné návyky

Udržanie a usmernenie zámernej pozornosti a sústredenia na danú úlohu, aj keď si ju nevybralo samo dieťa. Problémy sa môžu prejaviť impulzívnosťou, neudržaním pozornosti, prebiehaním z jednej činnosti k druhej, stratou záujmu.

Zdroj: iedu.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prvák #základná škola #zápis do prvého ročníka #rady pre rodičov
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy