Päť hodnôt, ktoré treba deťom vštepovať odmalička

Už malé deti by sa mali zoznamovať s hodnotami a ich významom v našich životoch. Dokonca podľa odborníkov je potrebné učiť hodnotám už deti v predškolskom veku. Niektorí rodičia si môžu myslieť, že je to predčasné, ale práve psychológovia zas odporúčajú, aby učili svoje deti rozvíjať životné hodnoty odmalička.

11.04.2018 22:00
rodina, deti, rodičia Foto:
Hodnoty si deti osvojujú najmä od svojich rodičov.
debata (1)

Kto iný by mal učiť hodnotám, ak nie rodič? Rodič má najvýraznejší vplyv na svoje dieťa, a preto by mu mal vštepovať základné hodnoty.

A aké hodnoty by deti mali mať predtým, ako nastúpia do školy? Pozrime sa na tie najzákladnejšie, ktoré sú potrebné v našich životoch.

Päť hodnôt, ktoré by si malo dieťa osvojiť predtým, ako začne chodiť do školy:

Čestnosť – hovoriť pravdu

Rodičia by mali myslieť v prvom rade na to, že deťom treba ukázať spôsob, ako by mali hovoriť pravdu. A ako začať? Vôbec najlepší spôsob je veľmi jednoduchý – podporiť u detí to, aby vám vždy hovorili pravdu môžete tým, ak vy sami budete robiť to isté. Nemyslite si, že deti si nevšímajú aj malé a nenápadné podvody a klamstvá, ktoré sa vám môžu zdať vo vašich očiach nevinné. Vyhýbajte sa preto akémukoľvek podvodu.

A ak vaše dieťa pristihnete klamať, nekričte a nedramatizujte – namiesto toho hľadajte spôsob, ako mu pomôžete povedať pravdu. Ak cítite, že dieťa niečo vyviedlo a klame vám do očí, skúste mu sľúbiť, že nebudete kričať, ale že potrebujete vedieť, čo sa naozaj stalo. Samozrejme, že nejaký primeraný trest mu môžete udeliť, ale nezvyšujte hlas. Buďte dôrazní a oceňte určite čestnosť, že sa dieťa priznalo. Dôležité teda je, aby dieťa pochopilo podstatu, prečo by malo hovoriť pravdu a následne i to, aby sa vďaka tomu cítilo lepšie.

Spravodlivosť – byť fér k ostatným

Učiť deti k spravodlivosti nie je jednoduché, napriek tomu ich treba viesť k tomu, aby dokázali identifikovať a vyjadriť svoje pocity. Tiež je nevyhnutné, aby na druhej strane chápali pocity iných. Dieťa musí chápať, čo je zlé, agresívne, či nespravodlivé chovanie k niekomu – ak sa teda dieťa k niekomu správalo nespravodlivo, treba mu to vysvetliť.

Rovnako by malo potom premýšľať o ospravedlnení a náprave svojho chovania. K spravodlivosti patrí aj určitá ohľaduplnosť a schopnosť podeliť sa s ostatnými. Takéto gestá zdôraznia v očiach dieťaťa dôležitosť spravodlivého zaobchádzania s ľuďmi.

Úcta – rešpektovať ostatných

Medzi najzákladnejšiu ľudskú hodnotu určite patrí aj úcta. Prejavovanie úcty však dnes už nie je takou samozrejmosťou. Úcta k dospelým, k starším ľuďom, úcta k pedagógom – deti by mali poznať význam tohto slova a naučiť sa zároveň rešpektovať aj ostatných ľudí.

S týmto problémom často bojujú aj učitelia – trápia ich študenti, ktoré nemajú voči nim rešpekt, nevzbudzujú v nich žiadnu autoritu. Dieťa musí pochopiť, že pedagóga si treba vážiť a rešpektovať ho.

Odhodlanie – budovanie silnej osobnosti

Odhodlanie môžete budovať u deti už od veľmi skorého veku. Podľa psychológov je najjednoduchším spôsobom pre získanie odhodlania, hovoriť deťom úprimnú spätnú väzbu jemným a podporným spôsobom. To znamená, že rodičia dieťa nevyhnutne nemusia nadmerne len chváliť. Zároveň ho treba povzbudiť k tomu, aby robilo veci, ktoré neprichádzajú a nezískavajú sa ľahko. Chváľte ich následne za iniciatívu. Dieťa, ktoré dokáže ťažšie veci, potom pochváľte a nezabudnite vyzdvihnúť práve to, že to bolo určite naozaj náročné.

Láska – učte deti milovať

Nešetrite s náklonnosťou a jej prejavmi nielen voči dieťaťu, ale aj voči ľuďom vo vašom živote a okolí. Ak dieťa vidí rodičov, ktorí sa smejú, objímajú a bozkávajú, má to na neho pozitívny vplyv. Učí sa tým prejavovať náklonnosť. Odborníci hovoria, že na prejavy lásky a objatia nie sú potrebné dôvody, buďte spontánni, vyjadrite lásku nezvyčajným spôsobom, rozprávajte sa s deťmi o tom, ako si ceníte rodinu, priateľov.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #láska #úcta #spravodlivosť #hodnoty #čestnosť