Ako udržať pozornosť školáka? Pomôžu vám tieto tipy

Byť stále v strehu a vedieť sa sústrediť nemusí byť jednoduché pre dospelého človeka, o to viac to je náročnejšie pre prvákov základných škôl. Rodičia si neraz dávajú otázku, ako im pomôcť a ako ich naviesť na tú správnu cestu, aby vedeli zostať sústredení dlhší čas.

05.05.2018 22:00
deti, rodičia Foto:
Deti majú okolo seba veľa podnetov, ktoré ich často vyrušujú aj pri učení.
debata

Udržanie pozornosti je náročné a deti v tomto veku majú zvyčajne tendenciu, že dokážu udržať pozornosť relatívne krátko. Kedy treba spozornieť a podľa čoho vôbec vyhodnotiť, že dieťa sa nedokáže sústrediť dlhší čas?

Netreba hneď robiť paniku, ak dieťa chvíľu nedáva pozor. Odborníci skôr odporúčajú, aby rodičia trénovali pozornosť svojich detí. Pozornosť je dôležitá z toho dôvodu, že na základe jej kvality dieťa dokáže spracovávať informácie, podnety a tiež to, koľko si toho potom dokáže zapamätať. Hovorí sa, že päť – šesťročné ročné deti by mali vedieť udržať pozornosť približne na 15 minút. To znamená, že dokážu v tomto čase počúvať a vnímať výklad učiteľa, respektíve rodiča a z toho si následne zapamätať hlavnú myšlienku.

Sú deti, ktoré prirodzene baví škola viac ako ostatné. Radi si robia úlohy, v škole dávajú pozor a zaujímajú sa o jednotlivé predmety. Medzi deťmi však môžu byť výrazne rozdiely v tom, aké majú nadanie, aké záľuby a či sú veľkí fanúšikovia učenia.

V prvom rade by rodičia nemali svoje dieťa porovnávať s najlepšími žiakmi v ročníku a dávať ich za príklad. Dôležité je najmä to, ako žiak rozumie učivu, ako rozumie učiteľovi a či si dokáže odniesť z vyučovania to podstatné. Ak totiž dieťa obsahu učiva rozumie a dokáže ho reprodukovať, rovnako dokáže interpretovať v škole to, čo sa naučí doma, tak potom je to dobré znamenie pre rodičov.

Ak však rodičia chcú pomôcť prváčikovi k tomu, aby sa dokázal viac sústrediť a udržal si nejaký čas pozornosť, môžu mu s tým pomôcť malými krokmi. Treba si prispôsobiť ja domáce prostredie, v ktorom sa prvák pripravuje na vyučovanie a robí si všetky úlohy. Nástup do školy je pre prváka skutočne výrazná zmena a nové povinnosti. Preto potrebuje mať také prostredie okolo seba, ktoré mu pomôže k tým správnym návykom.

Ako na to?

Rodičia by mali dbať na to, aby bol televízor vždy vypnutý, ak sa dieťa pripravuje do školy alebo ak od dieťaťa vyžaduje pozornosť. Toto je naozaj častý problém mnohých detí, ktoré si robia úlohy do školy a zároveň v pozadí počuť televíziu. Školák by sa mal učiť v prostredí bez vonkajších podnetov, ktorými sú hračky, videohry, počítače, mobily, ale aj ostatní členovia rodiny, ktorí sa medzitým rozprávajú alebo zabávajú. Toto všetko totiž dieťa výrazne vyrušuje, najmä ak hovoríme o deťoch vo veku 6 –7 rokov.

Odstránením týchto rušivých faktorov znižujete pravdepodobnosť rozptyľovania dieťaťa. Ďalším krokom môže byť delenie povinností na menšie kroky. Rozdeľte dieťaťu jednotlivé úlohy tak, aby neboli časovo náročné. To znamená, že sa pripravuje postupne po menších úsekoch, čím sa nezačne hneď nudiť a tiež vidí reálny výsledok po skončení. Dieťa sa dokáže viac sústrediť na jednu vec a zároveň sa tým naučí dokončiť jednu vec predtým, ako začne premýšľať nad druhou.

Pri náročných úlohách treba vedieť oddychovať. Nezabudnite myslieť na prestávky, deti ich majú aj v škole, pamätajte. Prestávkami pomôžete školákovi udržať jeho pozornosť. Počas takejto pauzy si zahrajte nejakú stimulačnú hru na pár minút.

Stimulujte dieťa odmenou za to, že dokáže v primeranom čase pracovať na zadaných úlohách. Odmena nemusí byť hneď hmatateľná. Môžete si urobiť napríklad kalendár so štítkami za každý deň, pričom štítok nalepíte do kalendára len vtedy, ak dieťa spolupracuje. Na konci mesiaca si tak nakoniec „vyberie“ svoju odmenu, ktorá môže mať rôzne podoby.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozornosť #sústrediť sa