Integrované tematické vyučovanie spája jednotlivé predmety

Už ste niekedy počuli o Integrovanom tematickom vyučovaní, ale neviete, čo to presne znamená? V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o tomto modeli vyučovania, v čom spočíva a ako vôbec vyzerá takýto spôsob vyučovania.

, 19.05.2018 11:00
žiak, škola, prvák, písanie Foto:
Integrované tematické vyučovanie spočíva v tom, že jednotlivé predmety sa navzájom prepájajú.
debata

Dnes už mnohé školy využívajú rôzne formy vyučovania s novými pohľadmi a inováciami vo vzdelávaní, ktoré prihliadajú na ekonomické, sociálne a kultúrne faktory. Práve s prihliadnutím na spomínané faktory a tiež v súvislosti s nástupom moderných technológií vznikajú stále nové formy učebných metód. A tak hovoríme o inovačnom vzdelávaní alebo učení, ktoré sa zameriava na učenie v budúcnosti.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) charakterizuje Inovačné učenie na svojej stránke nasledovne:

 • Formulovanie problémov a hľadanie ich vzájomných súvislostí
 • Integrácia, syntéza a rozšírenie horizontu
 • Operuje v otvorených situáciách a otvorených systémoch
 • Svoj význam odvodzuje z rozporov medzi rôznymi kontextami
 • Vedie k spochybňovaniu uznávaných predpokladov, ktoré stoja v pozadí tradičného myslenia a konania a a zameriava sa na to, čo je nutné zmeniť
 • Jeho hodnoty nie sú nemenné, ale pohyblivé
 • Pomáha nášmu mysleniu tým, že sa snaží rekonštruovať celok, ktorý sme boli zvyknutí študovať po častiach.

V rokoch 1992 – 2001 sa na Slovensku overoval program Integrovaného tematického vyučovania (ITV). Nevznikol však na Slovensku, ale v USA a jeho autorkami sú Susan Kovaliková a Karen Olsenová. ITV nie je zamerané na klasické memorovanie, viac sa orientuje na žiaka a snaží sa všetky informácie z učebných osnov prepájať.

ITV vychádza z troch oblastí:

Výskumy mozgu, kde vychádza ďalej z troch úrovní – mozgový kmeň, limbický systém a mozgová kôra (učenie sa je možné iba prostredníctvom mozgovej kôry).

Príprava kurikula – veľký dôraz sa kladie na to, aby učiteľ mal voľnú ruku, nepoužíva len klasické učebnice, ale pozerá sa na záujmy svojich žiakov a všíma si ich charaktery.

Vyučovacie postupy – nevyhnutnou súčasťou vyučovania je atmosféra a dobré vzťahy medzi žiakmi a učiteľom.

A ako by sme charakterizovali podmienky, ktoré zabezpečujú efektívne učenie sa? Podľa MPC sú to nasledovné podmienky:

 • Eliminácia pocitu ohrozenia, potreba bezpečia
 • Dôraz sa kladie na pozitívnu sociálnu klímu
 • Vedomosti sú vnímané v súvislostiach
 • Obsahy učenia musia dávať konkrétnemu žiakovi zmysel
 • Rozvíjanie osobnosti

Ako to vyzerá v škole?

ITV teda nie je klasickým modelom vyučovania, niektorí ho prirovnávajú k alternatívnym spôsobom, iní zas k moderným. Výrazne sa líši už v organizácii vyučovania, pretože klasické 45-minútové vyučovacie hodiny sú nahradené dlhšími časovými blokmi. Tie trvajú 90 minút.

V ITV triede je menej žiakov ako v klasickej triede, čím sa dosahujú užšie vzťahy nielen medzi spolužiakmi, ale aj s učiteľmi a zároveň aj medzi rodičmi a učiteľmi. Prevláda tu priateľská klíma. Deti majú zároveň voľnejší pohyb v triede. Ak chce ísť žiak napríklad na toaletu, nemusí sa hlásiť. Komunikuje sa dohodnutými gestami. Rovnako je to aj v prípade, že žiak nestíha učivu, dá učiteľovi len dopredu dohodnutý signál. Žiaci môžu aj počas vyučovania krátko relaxovať, nemusí čakať na prestávku. Neznamená to však, že môžu robiť, čo chcú. Takáto trieda funguje na „permanentnej etickej výchove“, čo znamená, že v triede sú dohodnuté určité pravidlá spolunažívania.

Vyučovanie prebieha podľa tém, predmety sa obsahovo prepájajú podľa danej témy a deti sa učia aj prakticky. Hodnotí sa tiež líši, podľa ITV by malo byť viac motivačné. Veľa sa hodnotí slovne.

Žiaci si môžu s učiteľmi tykať, majú menej domácich úloh, skôr vypracovávajú rôzne projekty. Dôležitá je tvorivosť. Rodičia majú do školy prístup aj počas vyučovania. Môžu sa prísť pozrieť priamo na hodinu, ako to vyzerá.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #integrované tematické vyučovanie #ITV
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy