Ako môžu pomôcť rodičia dieťaťu v škole?

Kto je vôbec prvým učiteľom dieťaťa? Je to rodič. Práve on mu môže pomôcť pri prvých krokoch, pri nástupe do materskej školy a neskôr aj počas štúdia na základnej škole. Akým spôsobom sa zapájať do vzdelávania svojho dieťaťa? Existuje mnoho spôsobov, v nasledujúcich riadkoch sa už dozviete viac.

29.05.2018 22:30
škola, žiak, domáce úlohy Foto:
Rozvíjať pozitívny prístup vášho dieťaťa k vzdelávaniu môžete každý deň.
debata

Hovorí sa, že deťom, ktorých rodičia sa zapájajú do školských aktivít a zaujímajú sa celkovo o školu, sa viac darí a radi do nej dokonca chodia. Mnohé štúdie sa zhodujú v tom, že napríklad namiesto finančného zabezpečenia a materiálnych vecí práve to, čo robí rodina, je dôležitejšie pre úspech detí v škole, ako plná peňaženka alebo vzdelanie rodičov.

A tak si môžu rodičia pomôcť niektorými tipmi a spôsobmi, ako pomôcť deťom v škole.

Rozvíjajte vzťahy s učiteľmi a školskými zamestnancami, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašim dieťaťom. Zoznámte sa s učiteľmi, kontaktujte sa s nimi a dajte im najavo, že si želáte vedieť o všetkom, čo sa týka štúdia, úspechov, ale i neúspechov vášho školáka. Podporujte dieťa aj akademicky. Ako? Pátrajte po tom, ako sa mu v škole darí. Zvlášť, ak je dieťa v prvom ročníku. Pýtajte sa, či nemá problém s čítaním, písaním a s koncentráciou na vyučovaní. Aké otázky môžete učiteľovi klásť?

Napríklad: Aké problémy má moje dieťa s matematikou? Má problémy s čítaním a porozumením textu? Nemá problémy v kolektíve? Rozumie si s ostatnými spolužiakmi? Je dieťa aktívne počas vyučovania? Ako reaguje na podnety od pedagóga? Správa sa slušne k ostatným? A mnohé iné…

Pravidelne mu kontrolujte poznámky, monitorujte domáce úlohy, pomáhajte mu s prípravou alebo so zberom potrebných materiálov k rôznym projektom. Dbajte na to, aby si dieťa školské povinnosti plnilo načas, zároveň sa ubezpečte, či je jeho práca dokončená.

Spoznajte aj ostatných ľudí, ktorí sú súčasťou vašej školy, zoznámte sa s rodičmi a zúčastňujte sa spoločných stretnutí, organizujte podujatia s ostatnými rodičmi a žiakmi. Nezabúdajte na učiteľov. Pýtajte sa ich, či môžete naplánovať v škole nejakú besiedku, program, kde by ste sa vzájomne lepšie spoznali.

Zistite si, aké možnosti vaša škola ponúka. Overte si, ktorým aktivitám sa môže dieťa venovať a aké programy sú v ponuke. Môžu to byť rôzne záujmové krúžky, umelecké či športové, mimoškolské aktivity ako rozvíjanie niektorých zručností a podobne. Nezabudnite aj na udalosti, ktoré sa v škole konajú v priebehu celého roka.

Ukážte dieťaťu pozitívny postoj k vzdelávaniu. Deti nás sledujú, vnímajú naše postoje, názory a celkovo životný štýl. To, čo dospelí robia v každodennom živote, ich ovplyvňuje pozitívne či negatívne. Nezabúdajte preto, že aj týmto spôsobom ich môžete motivovať k pozitívnemu postoju k vzdelávaniu.

Odborníci varujú pred používaním telefónov, internetu, sociálnych sietí, tabletov, hrania videohier a podobne. Rodičom radia, aby sledovali, čo ich deti na internete robia, aké hry sa hrajú, s kým si píšu na sociálnych sieťach. Deti sú veľmi citlivé na prvom stupni základných škôl, ale rovnako dôležité je vedieť, čo vaše dieťa na internete robí aj počas puberty. Naučte ich preto využívať internet a moderné technológie efektívne, ale najmä bezpečne. Vysvetlite im nástrahy na internete, nebezpečenstvo, ktoré im tam hrozí. Vysvetlite im, prečo by nemali zverejňovať na sociálnych sieťach detaily ich súkromného života a citlivé údaje.

Namiesto toho hľadajte efektívne spôsoby, ako tráviť čas na internete, na počítači. Odporučte im zaujímavé portály, ktoré ponúkajú kvalitný obsah, kurzy, edukačné nahrávky a podobne. Naučte deti využívať médiá efektívne aj v rámci vzdelávania, vysvetlite im, že všetko, čo na internete nájdu, nemusí byť vždy pravda a mnoho informácií sa ani zďaleka nepribližuje realite.

Priveďte deti k čítaniu a umeniu. Vezmite ich do knižnice, kníhkupectva, do divadla alebo na iné zaujímavé predstavenie. S deťmi sa neustále rozprávajte a zároveň ich aj počúvajte. Rozprávanie a počúvanie totiž zohráva dôležitú úlohu v škole. Pozorne počúvať učiteľa nie je pre dieťa jednoduché, ale i dodržiavanie jeho pokynov mu môže robiť problémy.

Učte deti k samostatnosti. Napriek tomu, že potrebujú vašu pomoc, nerobte za nich ich úlohy a povinnosti. Môžete im pomôcť, keď potrebujú pochopiť súvislosti, vysvetliť nejaký problém, v situáciách, kedy je nevyhnutná pomoc dospelého človeka. Ale úlohy, za ktoré sú hodnotené, ktoré ich majú niečo naučiť, by nemali byť úlohami rodičov. Dieťa sa musí naučiť prevziať zodpovednosť za to, čo robí a ako to robí.

Na záver posledná rada. Povzbudzujte dieťa v jeho aktivitách, v učení a v tom, čo by chcelo robiť. Podporujte ho, poraďte mu, ak má problém a hľadajte spoločne odpovede na otázky, ktoré má.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #deti #rodičia #pomoc pri učení