Záujem o štúdium dopravy zo strany mladých nezodpovedá rastu tohto odvetvia

Radko Fábik je riaditeľom Dopravnej akadémie v Trenčíne a okrem toho je aktívny v rámci vzdelávania prostredníctvom zaujímavých prednášok a stretnutí s odborníkmi. Vzdelávaniu sa venuje 21 rokov. Porozprávali sme sa s ním o systéme vzdelávania u nás, povedal nám svoj názor a prezradil i to, akí sú dnešní študenti. Viac už v nasledujúcich riadkoch.

, 22.07.2018 14:00
fabik 1
Radko Fábik, riaditeľ Dopravnej akadémie Trenčín
debata

Pán Fábik, ste riaditeľom Dopravnej akadémie v Trenčíne. Aká je to škola a akí sú v nej študenti?

Dopravná akadémia Trenčín je strednou odbornou školou, ktorej hlavným poslaním je pripravovať mladých ľudí na výkon povolania pre oblasť riadenia dopravných procesov a obchodnej činnosti pre rôzne druhy dopravy. Sme modernou školou komplexne vybavenou pre vedenie teoretického a praktického vyučovania. Súčasťou školy je vlastný internát, stravovacie zariadenie, telocvičňa a vonkajší športový areál s umelou trávou. Akí sú žiaci? Takí ako na všetkých stredných školách. Usilovní, ktorých škola baví a svedomite si plnia školské povinnosti, ale aj takí, ktorých musíme častejšie usmerniť, aby zvládali náročné učivo.

Aká je teda vaša skúsenosť s dnešnými mladými ľuďmi? Ako by ste ich zhodnotili? Sú viac draví, ako sme boli my?

Dnešní mladí ľudia sú jednoznačne iní, ako boli predchádzajúce generácie. Vidieť to hlavne v ich očakávaniach od života. Na jednej strane sú to veľké možnosti uplatniť sa na veľkom európskom pracovnom trhu, na strane druhej aj vysoké nároky, ktoré sa kladú hlavne na ich jazykovú a odbornú prípravu. Do popredia sa dostali informačné technológie, ktoré si vyžadujú odborne zdatných absolventov stredných odborných škôl. A či sú draví ? Myslím, že dravosť je hlavne skrytá vo vedomostiach a sebadôvere. Bohužiaľ, to našim mladým ľuďom chýba, pretože chuť vzdelávať sa a pracovať na sebe mnohí nepokladajú za dôležitú a rozhodujúcu pre ich ďalší pracovný, ale i súkromný život.

Aký je profil absolventa Dopravnej akadémie?

Všetky študijné odbory, ktoré vo svojom portfóliu máme, sú svojím zameraním určené pre všetkých zamestnávateľov v oblasti dopravy, ktorí od svojich budúcich zamestnancov očakávajú, že budú odborne pripravení na zvládnutie riadenia, organizovania dopravných a prepravných procesov vo všetkých druhoch dopravy.

Koľko študentov ste mali v rámci tohto školského roka? Keby ste mali porovnať situáciu s tým budúcim, pribúda žiakov, ktorí chcú študovať dopravu? Hlásia sa na tento odbor? Na škole študovalo v minulom školskom roku 266 žiakov. Nízky počet žiakov má viacero príčin. Jednou z najväčších je prudký demografický pokles žiakov, ktorí v súčasnosti prichádzajú na stredné školy. V porovnaní s obdobím pred 10 rokmi, keď na škole študovalo 700 žiakov, je tento pokles, spôsobený demografiou počtu obyvateľov, veľmi vysoký. Myslím si, že najbližšie roky bude tento stav naďalej pretrvávať a budeme nútení hľadať aj alternatívne možnosti poskytovania vzdelávacích služieb.

Dopravná akadémia Trenčín
skola Fabik Dopravná akadémia Trenčín

V poslednom čase sa veľa hovorí o tom, že dnešní absolventi sú motivovaní viac prácou v zahraničí. Sú viac ambiciózni, posledné prieskumy tiež hovoria, že sa neboja vypýtať si viac peňazí pri nástupe do zamestnania. Je pre nich oblasť dopravy zaujímavá?

Platové pomery medzi západnou Európou a Slovenskom sa postupne začínajú vyrovnávať, čo je vidieť aj na počte ľudí, ktorí sa vracajú žiť naspäť zo zahraničia na Slovensko. Priemyselná výroba na Slovensku z roka na rok rastie a ťahá zo sebou aj ďalšie odvetvia, dopravu nevynímajúc. V súčasnosti už počet voľných pracovných miest v oblasti dopravy prekračuje ponuku disponibilných pracovných síl na celom Slovensku. Obrat tovaru a teda aj potreba dopravných služieb rastie aj vďaka internetovému obchodu, ktorý v budúcnosti možno prekoná obrat v kamenných predajniach. To všetko sú argumenty, ktoré dopravu posúvajú do strategickej pozície na pracovnom trhu.

Už dnes množstvo našich absolventov pracuje pre rôzne doručovateľské firmy a ich nástupné platy prevyšujú platy v školstve rádovo až o 100 percent. Preto si myslím, že doprava bude v budúcnosti určite veľkým odvetvím celého hospodárstva Slovenska a bude ponúkať aj nadštandardné platové ohodnotenie.

Má Slovensko dostatok odborníkov v tomto sektore? Má práca v doprave podľa vás budúcnosť?

Záujem o štúdium dopravy zo strany mladých ľudí nezodpovedá rastu tohto odvetvia. Faktorov je viacero. Jedným z nich je aj určitý diskomfort tohto odvetvia oproti iným zamestnaniam, ako je práca mimo domova, vysoké nároky na zdravotný stav zamestnancov, práca spravidla nie na osem hodín. Nedostatok odborníkov pociťujú všetky odvetvia dopravy, no najviac železničná a cestná doprava.

A čo by podľa vás pomohlo v rámci odborného vzdelávania k tomu, aby bola situácia u nás lepšia?

Reforma celého vzdelávacieho systému stredného odborného školstva si vyžaduje zintenzívniť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a školami. Obaja musia mať vytvorené také predpoklady, ktoré budú výhodné pre obe strany. Systém duálneho vzdelávania je tým správnym smerom, čo do veľkej miery pociťujeme aj my na našej škole.

Úspešne vstupujeme už tretím rokom po sebe do spolupráce v duálnom vzdelávaní so ŽSR v príprave žiakov na povolanie výpravca, resp. dispečer diaľkovo riadených tratí. Táto spolupráca sa ukazuje ako najefektívnejšia cesta dlhodobo udržateľného vzťahu medzi školou a zamestnávateľmi.

Ako vnímate dnešný systém vzdelávania na Slovensku?

Pracujem v školstve už 21 rokov a myslím si, že celý systém vzdelávania na Slovensku sa nachádza v hlbokej kríze. Nemožno odoprieť snahu o jeho reformu, no väčšina z reformných krokov skončila neúspechom. Priznávajú to štátne inštitúcie, učitelia, široká verejnosť. Systém financovania na žiaka absolútne zlyháva v motivácií žiakov učiť sa už na základných školách.

Na stredné odborné školy sme potom nútení v záujme prežitia zobrať aj žiakov, ktorí nemajú na štúdium dostatočné predpoklady a je veľmi ťažké ich pripraviť na zvládnutie maturitnej skúšky. Ponuka stredných škôl a hlavne študijných odborov je vysoká, dopyt zo strany žiakov pomerne nízky. Demografia na Slovensku rastie veľmi pomaly a nebude to oveľa lepšie ani v budúcnosti. Záujem pracovať v školstve a hlavne strednom odbornom vzdelávaní zo strany odborníkov rôzneho zamerania bude v budúcnosti neustále klesať, ak sa nepodarí zásadne zmeniť systém odmeňovania pedagogických, ale aj nepedagogických zamestnancov.

Podfinancovanie školstva je vidieť na každom kroku, aj keď vďaka eurofondom vyzerajú naše školy oveľa krajšie ako v minulosti. Napriek tomu si myslím, že v školstve pracuje veľa dobrých odborníkov, ktorí prácu pedagóga vnímajú ako svoje poslanie a sú zárukou jeho ďalšieho rozvoja. Možno by stačilo, aby sa školstvo stalo prioritou pre všetky štátne inštitúcie tak, ako je to vo vyspelých štátoch sveta.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rozhovor #riaditeľ #Radko Fábik #Dopravná akadémia Trenčín
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy