Deti trpiace diabetom by sme nemali vyčleňovať z kolektívu

Začal sa školský rok a do lavíc sa vrátili deti všetkých vekových kategórií. Súčasťou tried bývajú nezriedka i deti s rôznymi zdravotnými problémami, ku ktorým patrí i diabetes. Kvôli tomuto autoimunitnému ochoreniu a nedostatočnej informovanosti sú často deti s touto diagnózou outsidermi.

04.09.2018 16:15
diabetes, cukrovka Foto:
Cukrovka je o disciplíne, nie je vôbec potrebná radikálna zmena života diabetika a ani jeho rodiny.
debata (1)

V deťoch, ktoré diabetom – obzvlášť diabetom 1. typu – trpia, mnohokrát rodičia či ľudia v ich okolí pestujú pocit chorobnosti. Dieťa, a koniec koncov ani jeho okolie, by však v žiadnom prípade nemalo nadobudnúť dojem, že diabetes je nejaký neprekonateľný hendikep. Strach z cukrovky môže v očiach okolia urobiť z dieťaťa trpiaceho cukrovkou outsidera. Malý diabetik sa pritom môže venovať takmer všetkým aktivitám ako jeho rovesníci. Platí pritom, že podpora rodiny a celého okolia je pri liečbe diabetu mimoriadne dôležitá. Deti s diabetom treba brať ako rovnocenné a treba ich v začleňovaní sa do kolektívu podporovať.

Diabetes 1. typu

Diabetes mellitus 1. typu (juvenílny diabetes), známy ako cukrovka u detí a mládeže je autoimunitná podmienená porucha látkovej premeny (metabolizmu), keď beta bunky produkujúce inzulín v pankrease postupne zanikajú a pacient zostáva celoživotne odkázaný na aplikáciu inzulínu. Jedine hormón inzulín umožňuje vstup glukózy – zdroja energie do buniek, bez ktorého život nie je možný. Za vznik tohoto ochorenia pacient nemôže a na rozdiel od najrozšírenejšieho 2. typu diabetu (stareckého), ktorý je vo väčšine prípadov spôsobený nevhodnou životosprávou, neexistuje spôsob, ktorým by sme dokázali jeho vzniku zabrániť. Dokážeme ho efektívne liečiť, ale doposiaľ nie vyliečiť – sprevádza totiž pacienta počas celého života, často od útleho detstva.

Medzi základné liečebné opatrenie patrí podávanie inzulínu citlivo zosúladené s režimovými opatreniami, ktorých neodmysliteľnú súčasť tvorí správne stravovanie s regulovaným príjmom sacharidov, pravidelná pohybová aktivita, samokontrola glykémií v domácom prostredí – ich racionálne vyhodnocovanie, celoživotné vzdelávanie a dlhodobá úprava životného štýlu.

Dôležitá je disciplína

„Deti s diabetom, ktoré ochoreli v útlom detstve a aj ich rodičia, sa ocitajú nechcene v zajatí podmienok, na ktoré sa musia naučiť čím skôr primerane reagovať, aby dokázali zabrániť vzniku obávaných akútnych a chronických komplikácií. Každoročne na Slovensku pribudne 130 – 140 novodiagnos­tikovaných detí s ochorením diabetes mellitus I. typu, pričom štatistické čísla sa v posledných rokoch neustále zvyšujú. Alarmujúce je, že vzhľadom na nevhodnú životosprávu vedúcu k nadváhe a obezite, už evidujeme u detí i diabetes 2. typu. Celkovo nesie táto sladká diagnóza nelichotivý prívlastok neinfekčnej pandémie 3. tisícročia. Deti s celoživotným ochorením sa musia už v ranom veku naučiť zvládať terapeutické a režimové opatrenia, pričom úprava stravovania patrí k základným predpokladom úspešnej liečby,“ uviedla Mgr. Klaudia Šugrová, MHA., nutričná edukačná sestra a odborná lektorka v oblasti diabetológie.

Cukrovka je o disciplíne, nie je vôbec potrebná radikálna zmena života diabetika a ani jeho rodiny. Pokiaľ sa liečba inzulínom, pohyb a strava dostanú do harmónie, nie je potrebné sa obávať vysokej či nízkej glykémie, ktoré spôsobujú komplikácie. Pri nízkom krvnom cukre dochádza často k zmene správania, kolapsu organizmu až odpadnutiu. Keď sa niečo také stane dieťaťu v kolektíve, jeho kamaráti sa ho automaticky začnú strániť. Treba preto poučiť dieťa i jeho okolie, že pri prvých pocitoch slabosti a zmene správania si treba dať niečo sladké a chvíľu počkať, kým sa glykémia dostane do normálu.

Diabetes je bežnou záležitosťou

„S pomocou lekárov z praxe s odbornou garanciou MUDr. Kalinovej sme sa rozhodli vytvoriť dobrovoľnícku iniciatívu – edukačný projekt Malá akadémia správneho stravovania detí, ktorá primeraným spôsobom formou zážitkového učenia oboznamuje deti s hlavnými zásadami správneho stravovania a učí ich konzumovať kvalitné nutrične hodnotné potraviny, ktoré prospievajú zdraviu. Od roku 2016 absolvovalo Malú akadémiu správneho stravovania detí už viac ako 1 400 školákov. Snažíme sa deťom ukázať zdravé alternatívy. Preto sme v rámci projektu nadviazali spoluprácu i so slovenskou Farmou Kameničany,“ doplnila Klaudia Šugrová.

Vzhľadom na to, že diabetes je celoživotným ochorením, treba si hneď od začiatku osvojiť terapeutické a režimové opatrenia. Úprava stravovania patrí k základným predpokladom úspešnej liečby. Najväčší vplyv na cukor v krvi majú sacharidy, keď ich telo trávi, rozkladá ich na cukry, ktoré sa dostávajú do krvného obehu. Ovládanie sacharidových jednotiek výrazne deťom uľahčí život, budú sa môcť bez problémov zúčastňovať na všetkých aktivitách a nájdu si svoje miesto v kolektíve.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #sacharidy #diabetes #inzulín #nový školský rok