Prečo si študenti vybrali práve formu duálneho vzdelávania

Spojenie teórie a praxe v reálnych firemných podmienkach. Práve to je najväčšou výhodou duálnej formy štúdia, pre ktoré sa rozhodlo už mnoho študentov stredných odborných škôl.

, 13.09.2018 06:00
duálne vzdelávanie, študent, Tomáš Čavojský. Foto:
Tomáš Čavojský.
debata

Tomáš Čavojský, žiak odboru mechanik elektrotechnik na Strednej odbornej škole technickej vo Vrábľoch:

Ide o štvorročný študijný odbor, ktorého absolventi získavajú úplné stredné odborné vzdelanie. Samostatne pracujú na elektrických zariadeniach vrátane konštrukcie, výroby, montáže aj prevádzky elektrotechnických zariadení. Uplatnia sa v strojárstve, pôdohospodárstve, potravinárstve a v ostatných priemyselných odvetviach, najmä však v elektrotechnike.

„Najzaujímavejšie je sledovať a učiť sa ovládanie strojov a ich riadenie pomocou počítačov. Na konci deviateho ročníka som sa rozhodoval, na akú strednú školu pôjdem. Hľadal som na internete a všimol som si školu, na ktorej teraz študujem. Mal som ešte jednu zálohu, ale keď som videl tento odbor, bol som si istý, že ho chcem študovať. Od začiatku som bol rozhodnutý, že chcem študovať duálne. Neľutujem, pretože to má množstvo výhod, hlavne tú, že môžem praxovať priamo vo firme, pričom niektorí stredoškoláci túto možnosť nemajú.“

Andrej Hrubčín, žiak v odbore mechanik mechatronik na Strednej odbornej škole v Dubnici nad Váhom:

Študijný odbor je spojením strojárstva, elektrotechniky, elektroniky, informatiky, riadiacich systémov a celého radu ďalších systémov. Vďaka jeho štúdiu v rámci systému duálneho vzdelávania sú žiaci pri praktickej príprave u zamestnávateľa v kontakte s najnovšími technológiami a procesmi.

Andrej Hrubčín. Foto: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Andrej Hrubčín, duálne vzdelávanie Andrej Hrubčín.

"Duálny systém považujem za prínosný najmä kvôli jeho podstate, teda prepojeniu teórie s praxou. To, čo sa naučíme, si ideme vyskúšať. V škole máme pece a programy, na ktorých sa učíme obrábanie. To je jedna časť a druhá je príprava vo firme, ktorá mi dala možnosť ísť aj na kurz do Nemecka,“ vraví Andrej. „Náplňou mojej práce je čítanie výkresov a následná automatizácia prístrojov, zapájanie, zo strojárstva výroba súčiastok, z elektriky zapájanie,“ vymenúva. "Tento odbor som si vybral preto, že má širokú škálu špecializácií. Rozhodlo teda hlavne to, že ako absolvent tohto odboru budem všestranne pripravený,“ zhrnul.

Martin Rapavý, žiak odboru mechanik nastavovač na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach:

Môj odbor patrí do skupiny strojárskych odborov a vyznačuje sa komplexnosťou. „Absolvent prejde všetkými oblasťami, ako je ručné spracovanie, konvenčné a nekonvenčné obrábanie, nastavovanie, zoraďovanie strojov, plus spomínaný nástrojársky technik, ide o odbor, ktorý má uplatnenie,“ charakterizovala mechanika nastavovača riaditeľka Strednej odbornej školy technickej v Zlatých Moravciach Eva Koprdová.

Martin Rapavý. Foto: Štátny inštitút odborného vzdelávania
duálne vzdelávanie, študent, Martin Rapavý, Martin Rapavý.

„Pre štúdium môjho odboru je potrebná predstavivosť a najmä záujem, pretože každý, kto sa chce niečo naučiť, sa to naučí bez problémov. K svojej budúcej profesii som sa dostal vďaka bratovi a teraz ju odporúčam iným.“

Oliver Garbini, žiak odboru obchodný pracovník Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave:

Študuje sa štyri roky a absolvent získa po ukončení štúdia výučný list aj maturitné vysvedčenie. „Študenti sa učia predovšetkým spoznávať prevádzku predajne, a to od úplných základov. Od toho, kde sa objednáva tovar, ako sa prijíma, skladuje, ošetruje, oceňuje, ako sa má uložiť v predajni až po samotný predajný proces a následné spracovanie dokumentácie,“ priblížila obchodného pracovníka riaditeľka školy Tatiana Mókosová.

Oliver Garbini. Foto: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Oliver Garbini, duálne vzdelávanie Oliver Garbini.

Ak sa žiaci rozhodnú študovať ho duálne, majú na výber množstvo rozmanitých zamestnávateľov. „V duálnom systéme som sa naučil už dosť veľa“, hovorí Oliver. „K tomuto odboru ma priviedol skôr otec, ale teraz by školu ani praktické vzdelávanie v drogérii už za nič nevymenil. Najradšej na obchode mám prácu so zákazníkom.“

Miroslav Janec, žiak odboru obrábač kovov na SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici:

Tento odbor umožňuje žiakovi získať vedomosti a zručnosti potrebné pri prácach na sústruhoch, frézovačkách, brúskach, vŕtačkách. Po skončení školy je aj vďaka praktickej príprave u zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní pripravený zaradiť sa do pracovného procesu v obrábaní sústružením, frézovaním, vŕtaním aj brúsením.

„Výsledky práce obrábačov kovov nájdeme všade. Všetko, čo je z kovu je väčšinou od nás. Tak či tak to musel vyrábať niekto, kto sa učil v strojárstve,“ zauvažoval Miroslav. "Najviac ma baví sústruženie a chcel by som sa mu venovať aj v budúcnosti v rámci zamestnania.“

Miroslav Janec. Foto: Štátny inštitút odborného vzdelávania
duálne vzdelávanie, Miroslav Janec. Miroslav Janec.

Za veľmi dôležité Miroslav považuje aj to, že už ako žiaci pracujú s najnovšími technológiami. „Obrábač kovov by mal vedieť strojné obrábanie, obrábanie pomocou počítačov, ako v prípade CNC strojov, a tiež ručné spracovanie kovov. Takže ovládam sčasti klampiarstvo, zámočníctvo, frézy, brúsky, sústruhy, vŕtačky, CNC frézy a CNC sústruhy. Dajú sa robiť aj rôzne zváračské kurzy, ktoré si tiež pôjdem spraviť,“ vymenoval Miroslav. Duálny systém vzdelávania, v ktorom svoj odbor študuje, je, ako hovorí, výhodou najmä preto, že má o budúcnosť postarané. „Po škole ma zamestnávateľ, u ktorého som na praxi, môže podržať.“

Ľuboš Gabriš, žiak odboru operátor gumárskej a pastikárskej výroby na Strednej odbornej škole v Púchove:

Náš odbor je zameraný na spracovanie gumy a plastov a patrí do skupiny odborov aplikovanej chémie. „Na Slovensku tvorí gumársky a plastikársky priemysel dosť významnú zložku ako dodávateľ pre automobilový priemysel. Tento študijný odbor teda pripravuje budúceho odborníka pre potreby chemického priemyslu so zameraním na nové technológie a trvalo udržateľný priemysel,“ priblížila riaditeľka školy Lenka Jancíková. "Tento odbor má na starosti priebeh a správne fungovanie linky, ktorá spracováva gumu, prípadne plasty. Dohliadam na to, aby všetko išlo tak, ako má a keď sa objaví nejaká porucha alebo iný problém, musím to nahlásiť.

Ľuboš Gabriš. Foto: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Ľuboš Gabriš, duálne vzdelávanie, študent Ľuboš Gabriš.

Môžeme využívať najnovšie linky. Je to už novší a ľahší spôsob, keďže všetko je plne automatizované, stále však musí byť na linke ako dozor človek,“ priblížil Ľuboš. „Získam maturitné vysvedčenie a výučný list a okrem toho mám so zamestnávateľom zmluvu, na základe ktorej môžem nastúpiť do zamestnania,“ hovorí o výhodách duálneho vzdelávania.

Teória sa strieda s praxou, takže to nie je jednotvárne. Plus vidí tiež v tom, že si môže veci prakticky vyskúšať. Popri práci si Ľuboš plánuje dorobiť aj vysokú školu. „Sme žiaci s praxou, to už je pre nás plus, a po vysokej škole by to malo byť ešte lepšie, takže potom je možný aj nejaký kariérny rast,“ uzavrel. Firma Continental Matador Rubber, v ktorej sa prakticky vzdeláva, sama podporuje štúdium na vysokej škole, pretože potrebuje aj vysokokvalifi­kovaných zamestnancov.

Filip Sovák, žiak v odbore operátor prevádzky a ekonomiky dopravy na Dopravnej akadémii v Trenčíne:

Tento štvorročný odbor je určený všetkým tým, ktorí milujú techniku, a zvlášť tú železničnú. V dnešnej dobe ide o veľmi žiadaný odbor zo strany zamestnávateľa, kde absolventi nachádzajú uplatnenie v oblasti riadenia diaľkových tratí na rôznych typoch zabezpečovacích zariadení, nájdu uplatnenie ako výpravcovia, dozorcovia prevádzky, technológovia, prevádzkoví dispečeri, kontrolní dispečeri, kontrolóri dopravy či dopravní námestníci.

Filip Sovák. Foto: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Filip Sovák, duálne vzdelávanie, študent Filip Sovák.

„Otec je výpravca, odmalička ma viedol k železnici a mňa samého vlaky tiež zaujímajú,“ hovorí Filip. Tvrdí, že v kancelárii by pracovať nechcel, láka ho práca výpravcu, ktorý sa, ako sám hovorí, dopravy takpovediac priamo dotýka. Podľa vlastných slov takýmto spôsobom naberie lepšiu prax. „Už budem vedieť, čo ma čaká po skončení školy, viacero vecí už budem ovládať. Je to lepšie, ako sa len učiť teóriu a nemať prax, lebo tí, ktorí skončia školu a nemajú žiadnu prax si podľa mňa nebudú veriť a bude sa im ťažšie začínať,“ myslí si.

Ondrej Panák, žiak, ktorý na SOŠ v Pruskom študuje odbor poľnohospodár – mechanizácia:

Ondrej Panák. Foto: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Ondrej Panák, študent, duálne vzdelávanie Ondrej Panák.

Ide o trojročný učebný odbor, ktorý je určený vyslovene pre chlapcov a má za úlohu pripraviť ich na reálnu prax v poľnohospodárskom podniku alebo na farme. Absolventi, ktorí idú do praxe, ovládajú základy rastlinnej a živočíšnej výroby, mechanizácie, opráv a vedenie traktora, prípadne si môžu dorobiť aj vodičské oprávnenie na vedenie osobného auta. Absolvent tohto odboru zastrešuje celú mechanizačnú časť. "Máme to v rodine, už môj pradedo bol poľnohospodár a dokonca mal prvý traktor v Hornej Súči, vraví Ondrej.

Karin Obertová, žiačka odboru pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi:

Ide o trojročný učebný odbor, ktorý sa končí záverečnou skúškou. Jeho absolvent má odborné vedomosti a praktické zručnosti z potravinárskych výrob, ovláda technológiu výroby a strojné zariadenie v potravinárstve. Žiaci duálneho systému sú od začiatku v kontakte s technologickým zariadením, s výrobnými linkami, so skladovým priestorom konkrétnej firmy, ako aj s jej zamestnancami.

Karin Obertová. Foto: Štátny inštitút odborného vzdelávania
duálne vzdelávanie, Karin Obertová Karin Obertová.

"Odborný potravinár musí vedieť zo surovín, ktoré sa do firmy dovezú alebo sa v nej priamo vyrobia, vytvoriť finálny produkt. Okrem toho je však jeho úlohou aj starať sa o samotné stroje. Najzaujímavejšia je výroba. Ako z nejakej masy surovín vznikne bujón alebo polievka. Ako sa to celé balí, celý proces výroby,“ myslí si Karin.

Matúš Trnovský, žiak odboru kuchár na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši:

Ide o trojročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou. Žiaci sa počas neho naučia pripravovať jedlá studenej aj teplej kuchyne pre bežné aj slávnostné príležitosti či komunikovať v cudzom jazyku, v duálnom vzdelávaní navyše naberú skúsenosti v reálnych prevádzkach. „Kuchár je remeslo, o ktorom platí, že má zlaté dno pre toho, kto ho ovláda, neustále sa vzdeláva a je odvážny.

Matúš Trnovský. Foto: Štátny inštitút odborného vzdelávania
duálne vzdelávanie, Matúš Trnovský Matúš Trnovský.

Globalizácia sveta a gastronómie zvlášť priniesla so sebou svetaskúsených zákazníkov, ktorí sú nároční, a to vytvára priestor pre tvorivých kuchárov, aby sa realizovali,“ povedala o odbore riaditeľka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši Katarína Uličná. "Správny kuchár by mal mať záujem o varenie, vedieť, že sa mu chce venovať, a dokázať dať do prípravy jedla aj cit. „Často idem do obchodu, kúpim si napríklad nejakú rybu a pripravím si ju podľa seba. Skúšam nové recepty, ktoré sú z mojej hlavy, nové chute či bylinky,“ priblížil Matúš.

„Neberú ma ako učňa, ale ako kolegu. Cítim sa rovnocenný, aj keď kolegovia majú, samozrejme, viac skúseností, sú starší a lepší, vždy mi pomôžu,“ opísal Matúš, ako to chodí v duálnom vzdelávaní.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #prax #duálne vzdelávanie #Štátny inštitút odborného vzdelávania
Flowers