Šikanovanie je vírusom celej triedy

Mária je ťažko zdravotne postihnutá, no napriek slabému zraku a problémom s rečou úspešne študuje na strednej odbornej škole. Už od svojho nástupu na školu sa však stretáva so šikanovaním. "Spolužiačky si zo mňa uťahujú, vulgárne mi nadávajú a ponižujú ma kvôli okuliarom," vraví Mária. Podľa nej sa jej spolužiačky vysmievajú, že hendikep len predstiera. Dievčatá si často aj vymýšľajú rôzne klamstvá na jej osobu. Celú situáciu sa snažila riešiť s triednou učiteľkou aj s výchovnou poradkyňou, no bezvýsledne. "Snažili sa mi pomôcť aj rodičia, rozprávali sa s učiteľmi, ale efekt zostal rovnaký," dodala.

, 17.09.2018 06:00
šikana, škola, plač, dievča Foto:
V prevencii pred šikanou učiteľom pomáhajú informačné nástenky, debaty počas triednických hodín či každoročné prieskumy o spoločenskej klíme v triede.
debata (33)

Znepokojivé zistenia priniesol aj prieskum Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI). „Zo vzorky 4 018 žiakov základných škôl bol každý šiesty žiak viackrát šikanovaný a každý tretí bol svedkom šikanovania,“ konkretizuje výsledok v správe inšpekcia. V prípade stredných škôl sa do prieskumu zapojilo 1 374 študentov. Z nich bol šikanovaný takmer každý štrnásty žiak a rovnako tretina žiakov bola svedkom šikanovania. „Tento fenomén je prítomný rovnako v základných, ako aj stredných školách,“ konštatovala hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová. Problém vidí najmä v správaní dospelých. „Slušnosť a súcit nie sú bežnou súčasťou spoločenského života. To všetko ešte umocňujú sociálne siete, niektoré počítačové hry a filmy,“ vysvetľuje.

Inšpektori zároveň zistili, že školy sa vlani len v minimálnej miere venovali preventívnym aktivitám. „Až tretina stredných škôl nerobí systematický monitoring prevencie a odhaľovania negatívnych javov v správaní svojich žiakov,“ konštatuje inšpekcia. Školy podľa Kalmárovej najčastejšie volili besedy s odborníkmi na túto tému.

„Má to význam, ale pre riešenie problému nie sú nosnými. Zriedka sa moji kolegovia stretli s tým, že školy na základe analýzy vzťahov medzi žiakmi v triede volili programy a postupy šité na mieru situácie,“ konštatuje inšpektorka. Najlepšou prevenciou je podľa nej poznanie svojich žiakov a pozitívne ovplyvňovanie vzťahov medzi nimi. „Učitelia často netušia, že tento problém je v triede prítomný iba preto, že nepoznajú a často ich ani nezaujímajú vzťahy medzi žiakmi. Svet učiteľov a žiakov akoby sa pretínal iba v oblasti predmetovo špecifických vedomostí,“ hodnotí Kalmárová.

Rezort školstva tvrdí, že sa problémom zaoberá. Do troch rokov chce dosiahnuť, aby na každej základnej a strednej škole pracoval psychológ. „Finančné prostriedky na tento účel je potrebné zabezpečiť v rozpočte na rok 2021,“ avizuje tlačový odbor ministerstva. Minulý rok takéhoto odborníka zamestnávalo 346 škôl.

Riaditelia základných a stredných škôl priznávajú, že s problémom šikanovania sa pravidelne stretávajú. „Situáciu sa snažíme riešiť už v zárodku, tomuto problému sa u nás venuje celý odborný tím, teda koordinátor prevencie, psychologička, výchovná poradkyňa aj špeciálna pedagogička,“ približuje Eva Tchuriková, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Palín.

V prevencii im tiež pomáhajú informačné nástenky, debaty počas triednických hodín či každoročné prieskumy o spoločenskej klíme v triede. „Máme tiež žiacky parlament, ktorý komunikuje s vedením alebo s odborným tímom,“ dodáva riaditeľka. Zároveň pripomína, že často za agresívnym správaním dieťaťa stojí problém v rodine. „Stalo sa, že zo školy odišiel žiak agresor, pretože rodičia situáciu nechceli riešiť. Ukázalo sa totiž, že sa pod jeho správanie podpisovali rozvádzajúci sa rodičia, ktorí mu nevenovali dostatočnú pozornosť,“ spomína riaditeľka.

Školy sa snažia riešiť najmä nové dôvody šikanovania. „Stretávame sa s problémom inak sexuálne orientovaných žiakov zapadnúť do kolektívu,“ opisuje Iveta Šanderová, riaditeľka Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. „Orientácia sa často nedá schovať, preto sú títo žiaci občas vyčleňovaní z kolektívu. Triedny učiteľ diskutuje so žiakmi o tejto téme,“ približuje riaditeľka.

Ako prevenciu proti šikanovaniu zaviedli do rozvrhu prvákov nový povinný predmet, psychosociálny tréning. „Predmet sa venuje adaptácii na strednej škole, vytváraniu si vzťahov a spoločenskému správaniu v kolektíve či ako sa učiť,“ dodáva Šanderová.

Detská psychologička Eva Gajdošová pripomína, že dostať dieťa z následkov šikanovania je náročné. „Keď je v triede šikana, je to vírus celej triedy. Nie je to len vzťah agresor – obeť, lebo aj ostatní túto situáciu dovolia,“ mieni odborníčka. Najdôležitejšie je preto mať v škole psychológa, ktorý dokáže takýto jav riešiť včas. „Tam, kde sú psychológovia na škole ako zamestnanci, vládne pokojnejšia atmosféra a problém šikany sa značne eliminuje,“ hovorí Gajdošová. „Keby sme posilnili týchto odborníkov v školách, tak by bol tento jav menej výrazný,“ zdôrazňuje psychologička.

Fyzické, verbálne či kyberšikanovanie podľa nej vedie k tomu, že dieťa obeť sa v inom prostredí stáva často agresorom. „Sám sa stane šikanovateľom doma, súrodencov, v rodine, je agresívny voči svojmu okoliu,“ približuje Gajdošová. Výsmech a ubližovanie zo strany spolužiakov tiež u dieťaťa predstavujú zásah do sebavedomia. „Povie si, že je asi neschopný, keď si ho vybrali ako obeť. To môže prerásť aj do duševných chorôb,“ varuje odborníčka.

Rodičia by si mali pozorne všímať zmeny v správaní dieťaťa. Šikanované dieťa je podľa psychologičky často smutné alebo prichádza domov s roztrhanými vecami. „Často môže žiadať peniaze na desiatu, pričom ich dá agresorom, alebo chce zrazu dve desiate so slovami, že je len veľmi hladný, pričom jedna desiata ide opäť agresorovi,“ vykresľuje Gajdošová.

Jana Sloviková, psychologička z Linky detskej istoty, dodáva, že počas minulého roka problém šikanovania riešili približne dvakrát denne. „Chlapci sú obeťami najmä fyzického, vrstovníckeho násilia; dievčatá sú vo väčšej miere šikanované psychicky, sú predmetom vyhrážania a kyberšikany," spresňuje Sloviková. Naopak, medzi agresormi dominujú chlapci.

„Ukazuje sa, že zatiaľ čo dievčatá šikanujú vo veľkej miere najmä dievčatá, chlapci šikanujú aj dievčatá a v o niečo väčšej miere aj chlapcov,“ konštatuje psychologička. Deti sú podľa Slovikovej najčastejšie vystavené posmeškom, vysmievaniu sa, vyhrážkam, urážkam a fyzickému ubližovaniu. „Podnetom pre výsmech bolo všeličo – od slabého alebo výborného výkonu v škole, špecifickej rodinnej situácie až po najčastejší dôvod, ktorým bol vzhľad či hendikep šikanovaného dieťaťa,“ približuje odborníčka. Dodáva, že štvrtina prípadov spadá do kyberšikanovania.

© Autorské práva vyhradené

33 debata chyba
Viac na túto tému: #kyberšikana #šikanovanie #Štátna školská inšpekcia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy