Kde sa vybrať za vedou a technikou?

Pre všetkých milovníkov vedy a techniky sú pripravené podujatia, na ktorých si nájdu to svoje. Aj tento rok sa totiž koná Európska noc vyskumníkov, Veda v osade, Týždeň vedy a techniky, Festival vedy a techniky AMAVET 2018. Okrem toho prinášame tip, kde nájdete pod jednou strechou školu, zábavu a experimenty.

26.09.2018 22:00
veda technika roboti ai mapa Foto:
Inšpirujte sa podujatiami, kde nájdete veľa zábavy a naučíte sa čosi viac o vede a technike.
debata

Už dávnejšie sme písali o tom, že spojiť deti s vedou nemusí byť až také náročné a už vôbec to nemusí byť nuda. Spriateliť školákov a mládež s vedou môže byť jednoduchšie aj pomocou niektorých podujatí, prípadne rôznymi atraktívnymi programami, ktoré na Slovensku ponúkajú niektoré špecializované centrá.

Zvýšiť povedomie študentov o vede a technike sa nemusí diať bezvýhradne len v škole. Motiváciou tak môže byť nejedno podujatie či akcia, ktorá sa môže vyskytnúť práve vo vašom okolí. Vďaka nim môžu na vlastné oči vidieť a zažiť vedu z druhej strany – tej zábavnejšej, pútavejšej a môžu sa presvedčiť, že veda môže byť neuveriteľne inšpiratívna. Poďme sa pozrieť bližšie na zopár tipov od nás.

Európska noc výskumníkov

Na Slovensku sa už tradične bude konať festival vedy Európska noc výskumníkov – tradične v posledný septembrový piatok 28.9.2018. Už v poradí 12. Ročník Európskej noci výskumníkov na Slovensku sa bude konať v piatich mestách: Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Poprade.

Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie si pre svojich návštevníkov pripravia zaujímavé interaktívne vedecké prezentácie, diskusie, workshopy, výstavy, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy, ktoré budú plné vedy a zábavy.

Mottom festivalu tento rok je „Výskumníci v nás“ a podujatie má pripomenúť, že každý z nás niekedy zažil, aké to je byť vedcom a každý môže svojimi poznatkami prispieť k pokroku. Našou snahou je presvedčiť verejnosť, že veda nie je v žiadnom prípade nudná, ťažkopádna, či príliš komplikovaná oblasť a práca. Práve naopak hoci vyžaduje veľa trpezlivosti, odhodlania a disciplíny, ponúka zároveň dobrodružstvá a nečakané zážitky, ktoré človeka povzbudzujú pokračovať v práci, inšpirujú k novým objavom a neustále podnecujú ľudskú myseľ,“ uvádza sa na stránke Nocvyskumnikov.sk.

Veda v osade

Súčasťou Európskej noci výskumníkov je od roku 2010 aj podujatie Veda v osade. „V rámci podujatia vedci a výskumníci budú robiť experimenty a ukážky deťom zo znevýhodneného prostredia, ktoré by sa na podujatie do veľkého mesta nikdy nedostali. Cez tieto aktivity a zážitky vedci podnecujú v deťoch zvedavosť, kreativitu, a túžbu po vzdelaní,“ píše ďalej spomínaný portál.

Deti vo vybraných základných školách (Základná škola Prakovce, Základná škola Mníšek nad Hnilcom a rómska lokalita v Mníšku nad Hnilcom) budú mať možnosť zoznámiť sa zábavnou formou s tajomstvami prírodných vied. Zažijú tak veľa zábavy, budú mať možnosť nielen všetko vidieť a počuť, ale hlavne chytiť a vyskúšať, bádať a špekulovať spolu s lektormi – výskumníkmi. Na záver výskumníckeho dňa nebude chýbať vedecká šou.

Týždeň vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa spravidla koná každý rok v druhý novembrový týždeň. „Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy,“ opisuje projekt na svojej stránke Tyzdenvedy.sk.

Festival vedy a techniky AMAVET 2018

Jedným z hlavným podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku je aj celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018. Jeho 21. ročník sa stane miestom na objavenie talentov v oblasti vedy a techniky, pretože víťazi jednotlivých súťaží postupujú na prestížne zahraničné súťaže.

Festival vedy a techniky AMAVET je určený pre deti a mládež vo veku do 20 rokov s neukončeným stredoškolským vzdelaním. Je jedinečným stretnutím mladých ľudí, ktorých zaujíma budúcnosť našej krajiny, chcú o tom diskutovať a svojou prácou aj prispieť k zvýšeniu vedomostnej úrovne.

Svoje vedátorské projekty žiaci každoročne prezentujú v jedenástich súťažných kategóriách prostredníctvom posterových prezentácií, ale aj výstavných exponátov, pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov, ktorá posudzuje schopnosti žiakov objektívne a komplexne, dáva deťom spätnú väzbu pre ďalší rozvoj projektu a pozitívnu vnútornú motiváciu k vedomostnému ras­tu.

Žiaci môžu prihlasovať svoje projekty na krajské kolá na stránke súťaže www.festivalvedy.sk. Tí najlepší z krajských kôl postupujú priamo do celoštátneho finále. Prihlasovanie projektov je možné do 10. 10. 2018 do 12:00 h.

Aurelium – centrum vedy

Ak sa zaujímate o vedu, aké miesto by ste si určite nemali nechať ujsť? Takýmto miesto môže byť centrum vedy. Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave ponúka svojim návštevníkom zábavu, ktorá sa prelína s učením. Centrum používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Aurelium sa snaží všetkým návštevníkom dať príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje. Všetko je do značnej miery v rukách návštevníka.

„Rovnako ako klasické múzeum využíva aj centrum vedy exponáty, tie však nemajú hodnotu historickú, ale náučnú. Tá spočíva v potenciáli provokovať myslenie prostredníctvom priamej interakcie. Personál centra vedy exponáty pred návštevníkmi nestráži, ale naopak ich nabáda k fyzickému preskúmavaniu a pomáha im v realizácii experimentov. Veda ako veda nie je vždy atraktívna, ľudia sa jej často vyhýbajú, pretože majú pocit, že je to príliš komplikovaná vec. Objavovanie a experimentovanie v centre vedy je ponúkané tzv. metódou trójskeho koňa, t. j. nie prvoplánovo ale atraktívnou a zábavnou formou pomocou hier a pokusov, keď dochádza k nenásilnému objasňovaniu vedeckých informácii,“ hovorí Zážitkové centrum vedy Aurelium na svojej stránke.

Centrum vedy je určené pre širokú laickú a odbornú verejnosť, so zreteľom na mládež. Nie je vhodné pre deti do 12 rokov.

A aký je účel centra vedy? Podľa Aurelia je to najmä vzdelávanie interaktívnou formou. Ďalej zvýšiť všeobecný záujem o vedu v spoločnosti pomocou interaktívnych expozícií. Presvedčiť mládež, že aj veda môže byť zábavná a vzbudiť v nich záujem o otázky týkajúce sa vedy. Motivovať mladých ľudí k vedeckej kariére a štúdiu technických odborov a prírodných vied.

Pútavým spôsobom prezentovať najzaujímavejšie javy v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied. Ako v škole i v centre vedy je snaha o to, aby sa návštevník niečomu priučil alebo skôr lepšie pochopil to, čo predtým len tušil na intuitívnej úrovni. Zábava tu nie je samoúčelná je to motivačný prvok a prostriedok k poznaniu. Úlohou centra vedy je aj zabezpečiť transformáciu aktuálneho vedeckého poznania do zrozumiteľnej podoby. Prepojenie základných vedeckých princípov a zákonitostí s ich využitím v reálnom živote.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #AMAVET #veda a technika #Európska noc výskumníkov #Týždeň vedy a techniky