Bez predškolskej prípravy rovno do školy?

Národný projekt Škola otvorená všetkým sa snaží svojimi aktivitami ukázať, že rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu by tu mal byť pre každého.

11.11.2018 22:00
deti, škôlka , žiaci Foto:
O dostupnosti predškolskej príprave pre všetky deti hovorí aj národný projekt.
debata

Všetky deti by mali dostať rovnaký prístup ku vzdelávaniu, a mať tak šancu na kvalitné vzdelávanie. „Týka sa to aj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, či detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré z rôznych dôvodov materskú školu nenavštevujú. Chýbajúce kompetencie po nástupe na základnú školu ich často predurčujú na zaradenie do systému špeciálneho školstva,“ píše na svojej stránke rezort školstva.

Materská škola ako základ

Škôlka je dôležitá pre každé dieťa – dieťa tu nielen získava všetky potrebné návyky, ktoré zúžitkuje v škole, ale dieťa sa v nej rozvíja, rastie, učí. Okrem toho je predškolák v kolektíve ostatných detí, čo je tiež nevyhnutné na získavanie priateľstiev, väzieb a v neposlednom rade sa učí komunikácii a disciplíne.

O význame materskej školy v živote predškoláka tak netreba zbytočne polemizovať. Pre dieťa v predškolskom veku predstavuje vhodné prostredie z hľadiska rozvoja jeho osobnosti. Podrobne o tom píše aj portál ministerstva. Podľa Aleny Vrábľovej, ktorá je garantkou projektu v prostredí materských škôl, ponúka materská škola deťom širší záber pre rozvoj čo sa týka zručností, vedomostí, či kultúrno-hygienických návykov. To je podľa nej veľké plus predovšetkým pre deti z málo podnetného prostredia rómskych komunít.

Napriek tomu sa však veľa deti do materskej školy jednoducho nedostane. Dôvodov je viacero. „Či už je to zlá ekonomická situácia rodiny, vzdialenosť školy od miesta bydliska, či nedostatočné kapacity materských škôl,“ povedala ďalej Vrábľová, ktorú cituje ministerstvo na svojej stránke. Chýbajúca predškolská príprava po príchode na základnú školu tak podľa rezortu ohrozuje šance dieťaťa na jej úspešné zvládnutie.

Riešením pre tieto deti by tak mohlo byť neformálne vzdelávanie. Pravidelnej predškolskej dochádzke sa neformálne vzdelávanie pravdepodobne nevyrovná. Môže však výrazne pomôcť deťom, ktoré čaká nástup do školy tým, že im pomôže získať základne kompetencie, ktoré sú potrebné pre vstup na primárne vzdelávanie.

A ako to teda funguje?

Neformálne vzdelávanie zastrešujú kvalifikované učiteľky materských škôl spolu s pedagogickými asistentmi. „O progres detí sa starajú aj odborní zamestnanci, ktorí pre ne na základe depistáží vypracujú vhodné stimulačné programy. Aj počas leta všetci spojili sily, aby uľahčili vstup do nového prostredia základnej školy 56 súčasným prvákom. Tzv. letná škola ponúkala deťom pestré aktivity, zážitkové učenie a tvorivú hru,“ píše ďalej na svojej stránke ministerstvo.

Deti tak dostali šancu, aby si na vlastnej koži vyskúšali, čo ich v škole čaká – nový režim a pravidlá. Letná škola nebola určená len pre samotné deti, ale zamerala sa aj na rodičov z rómskych komunít, ktorých motivovala, aby podporovali svoje deti v pravidelnej školskej dochádzke.

Ministerstvo ďalej hovorí, že prvé mesiace v novom školskom roku preukázali, že investícia do takejto formy vzdelávania má zmysel. Deti, ktoré prešli neformálnym vzdelávaním a zúčastnili sa letnej školy, mali v porovnaní s nezaškolenými vrstovníkmi istú výhodu – tie deti, ktoré boli zaškolené, mali napríklad väčšiu slovnú zásobu, nepotrebovali pomoc pri prezúvaní, obliekaní, nemali problém zostať bez rodičov a nadväzovať kontakty s ostatnými. Čo je však najdôležitejšie – tieto deti sa dokázali viac sústrediť, riešiť zadané úlohy a mali väčšiu chuť učiť sa.

Národný projekt Škola otvorená všetkým implementuje Metodicko-pedagogické centrum a bude trvať ešte do novembra 2019. V rámci Operačného programu Ľudské zdroje naň bolo z Európskeho sociálneho fondu vyčlenených takmer 30 miliónov eur.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #projekt #Škola otvorená všetkým