Poznáme vylepšené rebríčky základných a stredných škôl

Pred pár dňami zverejnil portál ineko.sk vylepšený rebríček základných a stredných škôl na Slovensku. Najnovšie údaje o výsledkoch v žiakoch sa týkajú Testovania 5, Testovania 9 a maturít.

18.11.2018 22:00
študenti, trieda Foto:
Po aktualizácii rebríčkov sa na celoslovenskej úrovni medzi základnými školami opäť najlepšie umiestnila ZŠ na Krosnianskej 4 v Košiciach.
debata

Práve koniec kalendárneho roka môže byť vhodným obdobím, kedy si začať vyberať vhodnú školu pre svoje dieťa. A aktuálny rebríček škôl by v tomto rozhodovaní mohol pomôcť deťom, žiakom a aj samotným rodičom. Zároveň sa môžete dozvedieť, aké výsledky dosahujú žiaci konkrétnej školy.

„V novom vydaní školských rebríčkov sa najlepšie vo svojich kategóriách umiestnili ZŠ na Krosnianskej v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej a Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej v Bratislave,“ informuje Ineko na svojej stránke o aktuálnom hodnotení škôl.

A prečo je rebríček vylepšený?

Ak teda hovoríme o vylepšenom rebríčku škôl, čoho sa zmeny konkrétne týkajú? Viac doplnených údajov o celoštátnych testovaniach, nesmú však chýbať ani informácie o výsledkoch z cudzích jazykov.

Podľa Ineka tak doplnili aktuálne údaje o výsledkoch žiakov v celoštátnych testovaniach piatakov a deviatakov na ZŠ a tiež výsledky absolventov SŠ v externej časti maturitných skúšok, pričom novinkou je pridanie výsledkov z cudzích jazykov na úrovni C1 (v predmetoch anglický a nemecký jazyk). Pre spresnenie – maturovať na tejto úrovni sa začalo iba nedávno, v školskom roku 2016/17. Tento rok prebehla maturita na úrovni C1 druhýkrát a to bol dôvod, aby sa získané výsledky zaradili ako plnohodnotný ukazovateľ.

Konkrétne údaje

„Doplnili sme nielen aktuálne výsledky za absolventov z roku 2018, ale aj za absolventov, ktorí maturovali z úrovne C1 rok predtým. A na portáli nezobrazujeme iba samotné údaje, ale úroveň C1 sme aj plnohodnotne včlenili do našej metodiky výpočtu hodnotenia výsledkov žiakov na jednotlivých školách, pričom sme zaviedli progresivitu v hodnotení jednotlivých úrovní,“ hovorí ďalej Ineko na svojej stránke.

Čo to však znamená v skutočnosti? Škola tak podľa Ineka „získa vyššie hodnotenie za priemerne dobrého maturanta v rámci úrovne C1 ako za priemerne dobrého v rámci B2. A tak isto to platí aj pre úrovne B2 vs B1. Platí pritom, že C1 je najťažšou úrovňou a B1 najľahšou z tejto trojice.“

V prípade Testovania 5, 9 a maturít z ostatných predmetov sa čerstvo doplnené údaje týkajú minulého školského roku a na ich základe pripravili aj nové hodnotenie výsledkov žiakov na jednotlivých školách.

Ineko prideľuje aj číselné a slovenské hodnotenie, ak má škola dostatočnú vzorku žiakov, resp. absolventov. Toto hodnotenie odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte.

„V prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 %), Testovania 5 (20 %) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 %). Pri SOŠ nahradzujú Testovanie písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu pri SOŠ (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Napokon, mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 %. Pri gymnáziách berieme do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 %. Pri všetkých školách pritom berieme do úvahy údaje za uplynulé štyri školské roky (novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu),“ informuje ďalej Ineko.

REBRÍČEK:

Školy s najlepšími výsledkami žiakov

Kategória: ZŠ

  1. Základná škola, Krosnianska 4, Košice
  2. Základná škola, Kollárova 2, Svätý Jur
  3. Základná škola, T.J. Moussona 4, Michalovce

Kategória: SOŠ

  1. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
  2. SPŠ elektrotechnická Plzenská 1, Prešov
  3. Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Kategória: Gymnáziá

  1. Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, Bratislava
  2. Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava
  3. Gymnázium, Poštová 9, Košice

Kompletné informácie a rebríček škôl nájdete na stránkach ineko.sk a skoly.ineko.sk. Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #INEKO #rebríček škôl