Prieskum: Deviataci si zisťujú informácie o strednej škole najčastejšie na internete

Deviataci v posledných dňoch mohli navštíviť nejednu strednú školu v rámci dni otvorených dverí. Práve takáto aktivita školy umožňuje študentom získať čo najrelevantnejšie informácie o štúdiu či samotnej škole. Čo však v skutočnosti dnešní deviataci využívajú na to, aby si urobili svoj vlastný prieskum? Ktorý informačný kanál je pre nech ten najobľúbenejší?

, 21.11.2018 23:00
test, škola, žiaci, deviataci, študenti, žiak,... Foto:
Viac ako 2 000 deviatakov odpovedalo na to, ako si zisťujú informácie o konkrétnej strednej škole.
debata

Rozhodovanie o strednej škole nepatrí práve k tým najjednoduchším životným rozhodnutiam. Po nástupe na vybranú školu si zrazu po pár týždňoch uvedomujete, že ste urobili zlé rozhodnutie. To je nie najšťastnejší moment študenta, preto ho netreba podceňovať.

Ako teda postupujú deviataci pri výbere strednej školy? Ako si hľadajú informácie? Preferujú výchovných poradcov alebo sa spoliehajú skôr na to, čo nájdu na internete? Podobnými otázkami sa zaoberala aj inštitúcia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a marketingu škôl s názvom Než zazvoní. Spomínaného prieskumu sa zúčastnilo spolu 2 143 žiakov deviatych ročníkov základných škôl z celej Slovenskej republiky (desiatky škôl zo všetkých krajov). Prieskum bol realizovaný formou online dotazníkov a zber dát sa konal v období od 23. októbra do 1. novembra 2018. Vzorku tvorilo 50,5 % chlapcov a 49,5 % dievčat.

Na čo sa najviac spoliehajú deviataci pri zisťovaní informácií o stredných školách? Z tohto prieskumu „vyplynulo, že viac než polovica deviatakov sa pri zisťované informácií o strednej škole spolieha na internet a webové stránky školy (53,6 %). Naopak výchovný poradca sa ako informačný zdroj radí medzi tie najmenej používané. Prieskum sa sústredil na faktory a osoby, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie o voľbe strednej školy, ale i dni otvorených dverí v procese rozhodovania,“ píše sa na stránke nezzazvoni.sk.

„Ďalej informácie o stredných školách najčastejšie zisťujú od priateľov a na dňoch otvorených dverí. Dokonalý web, dobrá povesť a zaujímavý deň otvorených dverí sú základnými kameňmi pre úspech školy pri nábore žiakov,“ uvádza sa v prieskume.

Najviac však samotných študentov ovplyvňujú pri rozhodovaní rodičia. „Až 89,3 % deviatakov sa chce o voľbe školy poradiť s matkou a 76,7 % s otcom. V prípade, že by respodenti mali vybrať osobu, na ktorú pri rozhodovaní o voľbe školy najviac dajú, 30,4 % z nich by vybralo svoju matku. 43,9 % deviatakov však uvádza, že sa o voľbe školy budú rozhodovať úplne sami.“

Sú už deviataci rozhodnutí?

Poďme sa ešte pozrieť konkrétne na to, čo hovoria čísla o tom, koľko žiakov už je rozhodnutých, na akú školu si podá prihlášku. Zatiaľ je veľká prevaha tých opýtaných študentov, ktorí ešte nie sú úplne rozhodnutí.

Podľa Než zazvoní iba 5,4 % deviatakov vôbec nevie, akým smerom sa bude uberať. Ďalej 21,9 % opýtaných vie, na ktoré školy si podá prihlášky a ich rozhodnutie sa v budúcnosti určite nezmení a 35,8 % opýtaných má už nejakú predstavu o svojej budúcej škole, ktorá sa pravdepodobne nezmení. Najvyšší podiel 36,9 % opýtaných síce už nejakú predstavu o svojej budúcej škole má, ale pripúšťa, že sa môže zmeniť.

Čo konkrétne rozhoduje pri výbere strednej školy? Takmer dve tretiny (61,8 %) ovplyvňuje odbor štúdia a následne na to hľadajú školu, kde sa tento odbor vyučuje. Len viac ako tretina opýtaných (37,2 %) si najskôr vyberie školu a až potom si k nej vyberú odbor. „Pri výbere školy tak deviataci v prvom rade vyberajú podľa toho, čomu sa chcú v budúcnosti venovať a potom si ešte len hľadajú školu, kde sa odbor vyučuje,“ hovorí prieskum.

Medzi akými odbormi sa dnešní deviataci rozhodujú? Ktorý je medzi nimi najobľúbenejší? Dominuje priemysle, potom nasleduje všeobecné vzdelávanie (gymnáziá, lýceá), zdravotné odbory, umelecké odbory. „Najväčší záujem majú deviataci o priemyslové odbory – najviac strojárenský priemysel, odbory ako automechanik, mechanik či opravár,“ uvádza ďalej prieskum. Najmenší záujem je o o bezpečnostno-právne, stavebné a poľnohospodárske odbory.

A čo hovoria štatistiky o dňoch otvorených dverí?

Prieskum Než zazvoní na svojej stránke uvádza: „V novembri len 41,1 % opýtaných deviatakov navštívilo aspoň jeden deň otvorených dverí. Zároveň však 83,8 % opýtaných má v pláne ísť na aspoň jeden deň otvorených dverí tento školský rok. Dva a viac dní otvorených dverí má v pláne navštíviť 86,7 % respondentov. Dá sa povedať, že pre väčšinu deviatakov je pri rozhodovaní o voľbe strednej školy návšteva dňa takmer povinnosťou, a pre školu potom jedinečnou príležitosťou, ako žiakov osloviť. Deviataci chcú na dni otvorených dverí najviac vidieť informačnú prednášku o štúdiu a odboroch, ktoré škola ponúka a to v 33,4 % prípadoch. Žiaci by sa tiež chceli pozrieť na to, ako v škole prebieha každodenná výuka na hodinách (18,2 % záujemcov) a radi by si pozreli priestory školy (16,6 %).“

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prieskum #deviataci #výber strednej školy
Flowers