Ako vnímajú vysoké školstvo študenti?

Takmer tretina študentov priznáva, že zvolila školu aj vďaka jednoduchému prijímaciemu pohovoru. Vyplýva to z prieskumu Centra edukačného manažmentu pri Fakulte manažmentu UK v spolupráci so spoločnosťou Profesia. Do prieskumu sa zapojilo vyše 5 300 študentov na Slovensku. Medzi nimi boli respondenti z bakalárskeho, inžinierskeho, magisterského aj doktorandského štúdia.

04.12.2018 06:00
škola, štúdium, študenti Foto:
Vyše polovica opýtaných uviedla, že dôvod odchodu na vysokú školu bola aj perspektíva dobre plateného zamestnania.
debata (6)

Väčšina ide za konkrétnym odborom

Výsledky ukázali, že študenti sa pri výbere univerzity rozhodovali najmä podľa odboru. S odpoveďou sa stotožnilo až 66,5 % respondentov. Toto zistenie je zaujímavé najmä z dôvodu, že je v rozpore s neskorším správaním absolventov vysokých škôl na trhu práce. Spoločnosť Profesia prináša každý rok rebríček absolventov vysokých škôl podľa záujmu zamestnávateľov. Výsledky okrem iného stále poukazujú na to, že najmä absolventi prírodných vied, pedagogiky a zdravotníctva si často nehľadajú prácu v odbore, ktorý vyštudovali.

Zaujímavosťou môže byť, že vyše polovica opýtaných uviedla, že dôvod odchodu na vysokú školu bola aj perspektíva dobre plateného zamestnania. Motiváciu zisk vysokoškolského titulu „lebo sa zíde“ pripustila približne tretina opýtaných. Menej respondentov, presne 18,2 % uviedlo ako motiváciu predĺženie a užitie si študentského života. Vplyv rodičov a okolia na rozhodovanie je pomerne nízky (uvádza 14 %), rovnako ako vplyv rodinnej tradície (necelé 4 %).

Kritériá výberu

Na výber konkrétnej školy a fakulty má podľa výsledkov najväčší vplyv dobré meno a regionálna blízkosť školy. Takmer tretina študentov, teda 30,3 %, priznáva, že na ich výber mala vplyv skutočnosť, že bolo jednoduché dostať sa na školu či fakultu. Rozhodnutie súčasných študentov ovplyvňujú aj iní ľudia. Približne 37 % respondentov priznáva, že sa pri výbere opieralo aj o úspešnosť súčasných absolventov na trhu práce a 33 % súčasných študentov dodáva, že sa dali ovplyvniť aj odporúčaniami priateľov, známych a rodiny.

Príprava na trh práce

Medzi najčastejšími očakávaniami od vysokých škôl sú najmä výborné referencie vďaka dokončeniu štúdia, dokonalá príprava na trh práce a všestranné a široké uplatnenie. V tomto prípade tak môžeme vidieť, že študenti majú ešte pred nástupom do školy pocit, že sa môžu spoľahnúť, že práve vysoká škola ich dokonale pripraví na to, čo od nich neskôr budú očakávať zamestnávatelia po nástupe do pracovného života.

Na slovenských školách neočakávajú nadštandard

Respondenti mali pred nástupom na univerzitu najnižšie očakávania napríklad pri domnienkach, že im škola ponúkne medzinárodné príležitosti, že bude štúdium excelentne organizované a riadené a že im škola prinesie nadštandardné podmienky a prístup. Hoci študenti mali pred začiatkom štúdia nižšie očakávania od možností medzinárodnej spolupráce, ponuka možností výmenných pobytov študentov v zahraničí dosiahla najlepšie hodnotenie reálnych skúseností študentov. V tomto prípade sa tak ukazuje, že očakávania študentov boli nižšie ako skutočnosť.

Chýba rozvoj podnikateľských schopností

Respondenti označili, že vysoká škola im poskytuje najlepší základ v smere vlastného osobného rozvoja, ďalšej schopnosti učiť sa a budúcej pracovnej kariéry. Kým budúca pracovná kariéra bola označovaná relatívne pozitívne, respondenti hodnotili horšie rozvoj podnikateľských činností. Študenti v súčasnosti jasne preferujú tzv. T-shaped oproti I-shaped či Generalist modelu.

To znamená získať jednu odbornosť do hĺbky a súčasne prehľad o ďalších, súvisiacich odbornostiach a zručnostiach s cieľom získať schopnosť medziodborovo spolupracovať. Čo potrebuje na vysokých školách zmenu najakútnejšie? Podľa študentov je to rozhodne dôraz na praktické prvky prípravy, väčší dôraz na tvrdé zručnosti a viac možností kombinovať predmety.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #vysoké školy