Kam na strednú školu: odbor alebo gymnázium?

Je lepšie študovať na strednej odbornej škole alebo na gymnáziu? Aj keď sa často hovorí, že si väčšina žiakov (aj pod vplyvom rodičov) vyberá gymnáziá, pretože si volia ľahšiu a pohodlnejšiu cestu, a na odborných školách sú potom poloprázdne triedy, nie je to celkom tak.

, 23.01.2019 13:00
grafik, stredna skola Foto:
Na pracovnom trhu chýbajú napríklad grafici, kamenári, železničiari, murári, žeriavnici, poľnohospodári či diplomované všeobecné zdravotné sestry.
debata

Je pravda, že na pracovnom trhu chýbajú ľudia pre niektoré robotnícke povolania a technicky zamerané profesie, o ktoré na stredných odborných školách (SOŠ) nie je záujem. Ich zriaďovateľom preto často nezostáva iné, ako školy zlučovať. Mnohé odbory na SOŠ už aj zanikli, alebo sa otvárajú len raz za čas, keď sa na ne „nazbiera“ dosť záujemcov, napríklad baníctvo. Problém so získavaním študentov majú i chemicky a strojársky zamerané priemyslovky.

Zovšeobecňovať to však tak, že väčšina žiakov končiacich základné školy putuje na gymnáziá na úkor stredných odborných škôl, nie je správne. „Podiel žiakov, ktorí po ukončení základnej školy pokračujú v štúdiu na stredných odborných školách, je dlhodobo vysoký,“ upozornili už dávnejšie analytičky zo vzdelávacieho projektu To dá rozum Renáta Hall a Miroslava Hapalová.

Ich závery potvrdzujú aj údaje európskeho štatistického úradu Eurostat, podľa ktorých je Slovensko v rámci Európskej únie krajinou s piatym najvyšším zastúpením žiakov stredných škôl v systéme odborného vzdelávania a prípravy.

Na stredných odborných školách je síce zjavný pokles počtu študentov, ale ten sa dá vysvetliť nepriaznivým demografickým vývojom a zaznamenali ho aj gymnáziá, hoci v menšej miere. Pre zaujímavosť: na 236 gymnáziách dnes študuje takmer 73-tisíc žiakov, na 441 stredných odborných školách vyše 125-tisíc.

Problémom je, že niektoré školy otvárajú odbory, o ktoré na pracovnom trhu nie je záujem. Zo svojich absolventov tak vlastne robia nezamestnaných. Odborníci už roky upozorňujú na zlé prepojenie vzdelávacieho systému s praxou.

Aby sa tomu predišlo, štátne inštitúcie sa snažia zverejňovať zoznamy študijných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, ako aj zoznam študijných a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah týchto potrieb.

Na pracovnom trhu chýbajú napríklad: operátori strojárskej výroby, obrábači kovov, klampiari, strojní mechanici, mechanici opravári, elektromechanici, sklári, zlievači a zvárači kovov, nástrojári, zámočníci, zamestnanci v chemickom priemysle, obuvníci, grafici, kamenári, železničiari, murári, žeriavnici, poľnohospodári či diplomované všeobecné zdravotné sestry. Pri výbere budúceho vzdelávania by teda deviataci mohli zobrať do úvahy aj tieto informácie.

Skupiny odborov SOŠ – nižšie odborné vzdelanie

 • Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
 • Technická chémia silikátov
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Spracúvanie dreva
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Skupiny odborov SOŠ – stredné odborné vzdelanie

 • Baníctvo, geológia a geotechnika
 • Hutníctvo
 • Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
 • Elektrotechnika
 • Technická chémia silikátov
 • Technická a aplikovaná chémia
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Spracúvanie dreva
 • Polygrafia a médiá
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Doprava, pošty a telekomunikácie
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách
 • Ekonomika a organizácia obchod a služby
 • Umenie a umeleckoremeselná tvorba

Skupiny odborov SOŠ – úplné stredné odborné vzdelanie

 • Fyzikálno-matematické vedy
 • Baníctvo, geológia a geotechnika
 • Hutníctvo
 • Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Elektrotechnika
 • Technická a aplikovaná chémia
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Spracúvanie dreva
 • Polygrafia a médiá
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Doprava, pošty a telekomunikácie
 • Špeciálne technické odbory
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Veterinárske vedy–Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách
 • Ekonomické vedy
 • Ekonomika a organizácia, obchod a služby
 • Právne vedy
 • Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
 • Učiteľstvo
 • Umenie a umeleckoremeselná tvorba
 • Bezpečnostné služby
Zdroj: CVTI SR. Pozn.: Každá uvedená skupina sa člení na konkrétne odbory.

Absolventi stredných odborných škôl s najvyšším rizikom nezamestnanosti

skupina študijných odborov september 2017 máj 2018
Umenie a umeleckoremeselná výroba II 36,4 % 4,5 %
Polygrafia a médiá 20,9 % 8,0 %
Textil a odevníctvo 17,1 % 5,7 %
Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 17,0 % 4,9 %
Potravinárstvo 16,9 % 10,3 %
Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 16,8 % 6,4 %
Doprava, pošty a telekomunikácie 16,7 % 4,9 %
Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 15,9 % 6,9 %
Elektrotechnika 13,1 % 4,4 %
Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 12,6 % 4,9 %
* miera nezamestnanosti absolventov po skončení školy a o rok neskôr  
Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR

Nezamestnanosť absolventov SOŠ podľa krajov

Foto: MEDIÁN V SEZÓNE 2017/2018
nezamestnanost-absolventov-sos-podla-krajov

Nezamestnanosť absolventov gymnázií

Obdobie BA kraj TT kraj TN kraj NR kraj ZA kraj BB kraj PO kraj KE kraj SR
jún 2017 2,3 % 2,6 % 2,3 % 3,1 % 3,6 % 4,7 % 4,1 % 4,3 % 3,5 %
máj 2018 1,5 % 2,1 % 2,3 % 1,7 % 3,0 % 3,9 % 2,8 % 3,3 % 2,6 %
Zdroj: ÚPSVaR, CVTI SR.

Nezamestnanosť absolventov gymnázií podľa krajov

Foto: MEDIÁN V SEZÓNE 2017/2018
nezamestnanost absolventov gymnazii podla krajov

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #profesia #deviataci #pracovný trh #gymnáziá #stredné odborné školy #Kam na strednú školu
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy