Škola bez nenávisti? Šikana medzi žiakmi je populárna

V poslednom čase sa často spomína téma šikanovania v rámci školského prostredia. Medzi žiakmi sa nájdu aj takí, ktorí dávajú svoje názory najavo rôznymi spôsobmi a niekedy takýmto spôsobom môže byť napríklad aj šikana, nenávistne prejavy a nepriateľské postoje voči určitým rovesníkom. Deti si často neuvedomujú svoje vystupovanie a prejavy. Myslia si, že "hrdinské" správanie ocenia ostatní kamaráti a skôr zapadnú do kolektívu. A tak je šikana medzi deťmi a mladými populárna.

07.02.2019 19:00
šikana, bitka, utláčanie, Foto:
Škola bez nenávisti je zaujímavý projekt, ktorý by mohol zabrániť šikane a nenávistným prejavom v školskom prostredí.
debata

Škola by mala byť miestom, kde sa môžu všetci žiaci a študenti vzdelávať za rovnakých podmienok v priateľskej a príjemnej atmosfére. Mala by ponúkať bezpečné prostredie pre všetkých. Predsudky, šikana a nenávisť? Aj s týmto, žiaľ, aktuálne bojuje veľa pedagógov na Slovensku. O negatívnych predsudkoch sme napríklad písali už v minulosti, pričom školský psychológ zdôraznil, že podávanie informácií deťom je veľmi účinnou formou prevencie voči negatívnym predsudkom. Viac si už prečítajte TU.

Myšlienkou nenávisti na školách sa momentálne zaoberá aj Slovenský inštitút mládeže (IUVENTA). Práve spomínaná organizácia v uplynulých dňoch (29. – 31. januára) realizovala vzdelávanie školských tímov pilotného ročníka programu Škola bez nenávisti. Čo chce týmto programom dosiahnuť? „Cieľom programu je podporiť školy v nastavovaní preventívnych opatrení voči šikanovaniu, nenávistným prejavom a podpore priateľského a bezpečného prostredia na školách,“ hovorí IUVENTA na svojej stránke.

Kto sa zapojil do pilotného ročníka? „Do pilotného ročníka, ktorého cieľom je overiť kritériá hodnotenia, štandard kvality, dotazníky, ako aj celkové nastavenie programu Škola bez nenávisti, sú zapojené tri základné a štyri stredné školy z rôznych regiónov Slovenska,“ informuje ďalej IUVENTA.

Tímy z týchto škôl sú zložené zo školských psychologičiek, vyučujúcich rôznych predmetov, ale aj žiackych školských rád. Tieto tímy sa stretli v Bratislave, aby sa dozvedeli viac o výsledkoch dotazníkov, o vzdelávaní k ľudským právam, budovaní reziliencie, ale tiež využívaní rovesníckeho prístupu na školách.

Prvý deň – výsledky z auditu

V rámci projektu nesmel chýbať úvodný audit, ktorý bol založený na dotazníkoch pre žiakov, zamestnancov, ale i rodičov. Jeho výsledkom sa venoval prvý deň.

„Deje sa naozaj šikanovanie predovšetkým online? Ako často sú žiaci svedkami šikanovania alebo diskriminácie? Ako vnímajú bezpečie na školách rodičia žiakov a akú úlohu má žiacka školská rada? Napriek rozdielom medzi jednotlivými školami bolo možné diskutovať aj o týchto otázkach. Spoznanie situácie v oblasti šikanovania na školách je len prvým krokom. Dôležité je naučiť sa, ako v takýchto prípadoch zareagovať, ako podporiť deti, ktoré sa so šikanovaním stretnú,“ vysvetľuje organizácia na svojej stránke.

Odborníčka Andrea Cox hovorila o tom, ako podporiť odolnosť detí voči šikanovaniu. Tí, ktorí sa zúčastnili januárového stretnutia, zas mohli nahliadnuť do mysle tínedžera a pokúsiť sa vcítiť nielen do prežívania obetí, ale aj šikanujúcich. Počas prvého dňa mali účastníci možnosť spoznať dostupné príručky, metodiky, online vzdelávacie nástroje a ďalšie materiály, ktoré môžu školy využiť v oblasti vzdelávania k ľudským právam.

Druhý deň –workshop

Druhý deň sa školské tímy pomocou workshopu naučili, ako zapájať žiakov a žiačky tak, aby čo najefektívnejšie využili potenciál rovesníckeho prístupu vo vyučovaní a rozvoji školy. Vyskúšali si aktivity k téme nenávistných prejavov a získali odporúčania pre online dostupné zdroje a videá pre budovanie tolerancie na školách.

V tento deň predstavili účastníkov aj metódu zážitkového vzdelávania, účastníci mohli na vlastnej koži vyskúšať, čo to znamená, keď hovoríme, že ľudské práva sú neodňateľné, nedeliteľné a univerzálne platné.

Tretí deň – tímová spolupráca

Aká dôležitá je tímová spolupráca na školách, si vypočuli účastníci v záverečný deň. Tiež sa venovali projektovému plánovaniu a harmonogramu aktivít v druhej polovici pilotného ročníka Školy bez nenávisti. Školské tímy sa podľa IUVENTY zamýšľali nad tým, ako využiť potenciál žiackych školských rád, naplánovali si spoluprácu a vymenili skúsenosti pri spravovaní bezpečnej schránky nahlasovania šikanovania.

Vyhodnotenie pilotného ročníka bude v budúcom školskom roku. „V júni 2019 čaká školské tímy vyhodnotenie výsledkov pilotného ročníka a zároveň program Škola bez nenávisti odštartuje svoj prvý ročník, otvorený všetkým základným a stredným školám, ktoré sa budú chcieť zapojiť do spoločného úsilia žiakov, rodičov, zamestnancov a ďalších partnerov o vytvorenie prostredia bez šikanovania a nenávistných prejavov na svojich školách. V prvej fáze programu sa školy prostredníctvom auditu dozvedia ako vnímajú problém šikanovania žiaci, rodičia a zamestnanci, v druhej fáze si naplánujú a zrealizujú aktivity podporujúce bezpečné a tolerantné prostredie a v závere programu zrealizujú druhé kolo dotazníkov. Úspešné školy môžu získať základnú, strednú alebo najvyššiu úroveň dosiahnutia štandardu kvality Škola bez nenávisti,“ uzatvára tému IUVENTA na svojej internetovej stránke.

Zdroj: IUVENTA

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #šikanovanie #Iuventa #Škola bez nenávisti