Firmy si môžu vychovať a podchytiť študentov oveľa skôr

Prepojenie praxe s teóriou sa snažia uplatniť pedagógovia na mnohých školách. Študenti maturitného ročníka Strednej priemysel školy dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave mali šancu vypočuť si o doprave priamo od odborníkov.

20.02.2019 22:00
škola, trieda, žiaci, test Foto:
Aj komunikácia so študentmi v rámci odborných predmetov sa zlepšuje.
debata

Vo štvrtok 14. februára 2019 organizovalo združenie ČESMAD Slovakia odbornú prednášku pre štvrtákov, ktorá bola rozdelená na tri bloky: aktuálne výzvy a problémy slovenských dopravcov (napríklad minimálne mzdy v Európskej únii, zákaz trávenia riadneho týždenného času odpočinku vo vozidle,…), mýtny systém na Slovensku a colné záležitosti. V rámci každého bloku mali maturanti možnosť položiť svoje otázky. Počas prednášok sa štvrtáci zapájali do diskusie a pýtali sa otázky z praxe.

Akí študenti navštevujú SPŠ dopravnú na Kvačalovej ulici? Nie sú to len žiaci, ktorých zaujíma samotná doprava, ale okrem nej sa zaujímajú o logistiku či zasielateľstvo, ktoré k doprave neodmysliteľne patria. „Štúdium na našej škole uprednostňujú študenti, ktorí chcú pracovať v doprave, logistike alebo zasielateľstve,“ hovorí Pavla Čaplová, učiteľka odborných predmetov SPŠ dopravnej v Bratislave.

Podľa Čaplovej sú to práve študenti, ktorí pochádzajú z podnikateľského zázemia. „Rodičia alebo ich príbuzní pracujú vo firmách, ktoré sú zamerané na dopravu a teda po škole môžu pokračovať v tomto ďalej. Študenti si po škole zakladajú vlastné firmy, sú motivovaní,“ tvrdí ďalej Čaplová.

Všeobecne sa v médiách veľa hovorí o tom, že napríklad dopravcovia, ale aj ostatné segmenty priemyslu pociťujú nedostatok pracovných síl, záujem o túto oblasť dlhodobo stagnuje. A ako s problematikou nezáujmu bojujú školy?

Trpia dopravné školy na Slovensku na nedostatočný záujem zo strany študentov a zaujímajú sa o štúdium dopravy? „Osobne mám pocit, že najmä naši prváci a druháci sa naozaj zaujímajú a chcú pracovať v doprave. Máme veľa študentov zo Záhoria, kde otvárajú logistické centrá,“ vysvetľuje Pavla Čaplová z bratislavskej priemyslovky.

Pred niekoľkými rokmi však bola situácia výrazne odlišná. Mladí sa o štúdium dopravy nezaujímali. Momentálne sa situácia zlepšila a záujem zo strany študentov stúpol. Ako hovorí Čaplová: „Záujem študentov pociťujeme priamo na hodinách, zaujíma ich to. Napríklad pred štyrmi rokmi to bolo oveľa horšie. Našťastie, toto obdobie je už za nami.“

Čaplová ďalej poukázala na dôležitosť prepojenia praxe s teóriou. „Aj komunikácia so študentmi v rámci odborných predmetov sa zlepšuje. Pre nás by bolo ideálne, keby sme mali viac možností v rámci praxe užšie spolupracovať s dopravnými firmami. Tu si môžu firmy podchytiť a vychovať študentov skôr,“ uzatvára Pavla Čaplová zo SPŠ dopravnej v Bratislave.

Aké študijné odbory ponúka SPŠ dopravná?

3765 M technika a prevádzka dopravy – podľa ŠkVP Prevádzka, údržba a vedenie cestných vozidiel

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – podľa ŠkVP Služby v doprave, zasielateľstve a logistike

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – podľa ŠkVP Elektrotechnik v doprave

Absolventi priemyslovky sa nemusia obávať, že by sa na trhu práce neuplatnili, práve naopak. Prvé dva študijné odbory umožňujú absolventovi splniť po obsahovej stránke podmienky zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave pre získanie odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave. Kvalitné praktické vyučovanie realizuje škola vo svojich dielňach, prípadne spolupracuje s rôznymi partnermi. Škola takisto poskytuje možnosť získať vodičský preukaz skupiny A a B v školskej autoškole za výhodnú cenu.

Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ulici v Bratislave je strednou odbornou školou. Už od roku 1972 poskytuje svojim študentom plné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu. Škola sa špecializuje na oblasti dopravných študijných odborov so zameraním na cestnú dopravu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stredoškoláci #dopravná škola #SPŠ dopravná #SPŠ