Slovenskí študenti najlepších svetových univerzít môžu žiadať o štipendium

Počas roka majú mnohí študenti vysokých škôl možnosť získať zaujímavé štipendiá. Jedným z nich je aj Štipendium Martina Filka, ktorého cieľom je získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl pre prácu v štátnej správe v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík.

17.03.2019 23:00
študenti, vysokoškoláci, mladí ľudia Foto:
Študenti môžu získať štipendium na pokrytie študijných nákladov počas maximálne dvoch akademických rokov.
debata

Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej stránke výzvu v rámci grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe. A tak aj tento rok pokračuje Štipendium Martina Filka. Podľa ministerstva sa výber uskutočňuje na 20 možných pozícií, ktoré ponúka sedem ministerstiev, ako aj úrad vlády SR a úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

A kto je v hre a kto môže to toto štipendium požiadať? Žiadať môžu slovenskí študenti, ktorí študujú na zahraničnej univerzite, prípadne sú na niektorú prijatí alebo sa o štúdium na poprednej zahraničnej univerzite uchádzajú. „O poskytnutie štipendia môžu žiadať občania SR, ktorí študujú na najlepších svetových vysokých školách alebo sú prijatí na toto štúdium, prípadne sa oň uchádzajú. Podmienkou je, aby zvolená vysoká škola bola umiestnená do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2018 alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc (Research Papers in Economics). Uprednostňuje sa podpora štúdia v oblastiach ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika,“ informuje ministerstvo na svojej stránke.

Čo všetko zahŕňa spomínané štipendium? „Štipendium je možné získať na pokrytie študijných nákladov počas maximálne dvoch akademických rokov. Podporení žiadatelia sa zároveň zaviažu pracovať tri roky po ukončení štúdia v štátnej správe.“

Dokedy môžu žiadať študenti o toto štipendium? Študenti majú čas ešte vyše mesiaca. „Žiadosť o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2019/2020 (ďalej len „žiadosť“) spolu s prílohami v listinnej podobe je potrebné zaslať najneskôr do 25. apríla 2019 (štvrtok) adresu ministerstva školstva. Na obálke je potrebné uviesť označenie „Štipendium Martina Filka“. Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať najneskôr do 25. apríla 2019 spolu s naskenovanými prílohami súčasne aj na e-mailovú adresu odbor.vsv@minedu.sk. Maximálna veľkosť žiadosti spolu s prílohami je 7 MB. Na žiadosti, ktoré budú doručené po 25. apríli 2019, sa nebude prihliadať. Pri listinnej forme žiadosti bude rozhodujúce potvrdenie (pečiatka) pošty o odoslaní resp. potvrdenie (pečiatka) ministerstva o osobnom podaní Pri žiadostiach zaslaných e-mailom je rozhodujúci čas doručenia,“ informuje o presnom termíne a všetkých náležitostiach prihlášky rezort školstva na svojej stránke.

A aké sú presne podporované študijné oblasti a ponúkané pozície? Ideálne študijné oblastí sú ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika. V roku 2019 sa uskutočňuje výber na 20 možných pozícií. Záujem o získanie štipendistu vyjadrili:

• Ministerstvo dopravy a výstavby SR

• Ministerstvo financií SR – Inštitút finančnej politiky, Útvar hodnoty za peniaze

• Ministerstvo hospodárstva SR – Centrum pre hospodárske otázky

• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Inštitút sociálnej politiky, sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – odbor analýz vzdelávacej politiky

• Ministerstvo zdravotníctva SR – Inštitút zdravotnej politiky

• Úrad vlády SR – sekcia kontroly, Implementačná jednotka

• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – Analytický útvar

Viac informácií o štipendiu nájdete TU.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysokoškoláci #Štipendium Martina Filka