Uznajú vám doklad o vzdelaní z Británie aj po brexite?

Doklady o vzdelaní nadobudnuté v Spojenom kráľovstve na účely ďalšieho štúdia budú uznávané aj po brexite, píše webová stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

25.03.2019 06:00
brexit Foto:
Spojené kráľovstvo má EÚ opustiť 29. marca.
debata

„Oblasť školstva je plne v kompetencii členských štátov Európskej únie (EÚ),“ uviedol tlačový odbor ministerstva a dodal, že v tejto oblasti sú rôzne medzinárodné dohovory, ktoré majú uľahčiť vzájomné uznávanie dosiahnutého stupňa vzdelania.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na pokračovanie v štúdiu, teda na akademické účely, umožňuje žiadateľom pokračovať v štúdiu alebo použiť rozhodnutie na iné účely (ak potrebujú dokladovať dosiahnutú úroveň vzdelania), ale na základe tohto rozhodnutia nie sú oprávnení na výkon regulovaného povolania, spresňuje tlačový odbor MŠVVaŠ. Uznávanie odborných kvalifikácií na úrovni EÚ podľa tlačového odboru upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/8/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.

„Smernica rozoznáva dva postupy. Pri automatickom systéme bola zosúladená minimálna odborná príprava na sektorové regulované povolania (lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, veterinárny lekár a architekt),“ uvádza sa vo vyhlásení tlačového odboru.

Druhý systém je všeobecný systém, ktorý sa aplikuje na ostatné regulované povolania, pri ktorých neprišlo k zosúladeniu minimálnych požiadaviek. Tento postup sa aplikuje na odborné kvalifikácie získané v tretích štátoch – v prípade výkonu regulovaného povolania v SR, opisuje tlačový odbor.

Spojené kráľovstvo má EÚ opustiť 29. marca. Ak dovtedy britský parlament neschváli dohodu o odchode, Británia sa stane treťou krajinou a na jej území sa prestane uplatňovať primárne a sekundárne právo EÚ, vysvetľuje web MŠVVaŠ. „Spojené kráľovstvo v pozícii tretieho štátu stratí benefity, ktoré mu vyplývali z pozície členského štátu, a to najmä systém automatického uznávania odborných kvalifikácií upravených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES,“ uvádza ministerstvo a zdôrazňuje, že doklady o odbornej kvalifikácii nadobudnuté v Británii sa na území Slovenskej republiky budú uznávať po preskúmaní splnenia kvalifikačných požiadaviek stanovených na výkon regulovaného povolania v SR.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v januári vyzvalo občanov Slovenska, ktorí kvalifikáciu v odboroch lekár, zubný lekár, farmaceut, pôrodná asistentka a sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť získali v Británii, aby si v prípade, že niekedy v budúcnosti mienia vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, podali do 29. marca žiadosť o uznanie kvalifikácie na príslušný kompetentný orgán SR.

„Po tomto termíne pre nich budú platiť pravidlá na uznanie kvalifikácie, ako keby získali vzdelanie mimo EÚ v prípade, ak Veľká Británia opustí EÚ bez uzavretia dohody o vystúpení,“ doplnila hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. Brexit podľa webstránky MŠVVaŠ neovplyvní ani postupy v oblasti uznávania dokladov na účely pokračovania v štúdiu a iné účely. „Uznanie dokladu o maturitnej skúške alebo inej záverečnej skúške vydaného zahraničnou strednou školou a dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou základnou školou na účely pokračovania v štúdiu alebo iné účely s výnimkou uznania odbornej kvalifikácie je v zmysle § 36 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií v kompetencii príslušného okresného úradu odboru školstva v sídle kraja,“ uvádza ministerstvo.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoké školy #Brexit #brexit a štúdium
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy