Ste odporcom očkovania? Do škôlky prijmú len zaočkované dieťa

O povinnom očkovaní detí majú rodičia rôzne názory. Kým niektorým očkovanie neprekáža a odporúčajú ho aj ostatným rodičom, nájdu sa aj takí, ktorí práve nie sú z očkovania nadšení a v žiadnom prípade neuvažujú o tom, že by svoje dieťa dali zaočkovať.

, 28.03.2019 16:00
osýpky, očkovanie, dieťa, lekár, injekcia Foto:
Téma očkovania detí je pre rodičov mimoriadne citlivá.
debata

Dilema o očkovaní sa nakoniec pre mnohých vyriešila tým, že do predškolského zariadenia budú môcť byť v budúcnosti prijaté len deti zaočkované povinným očkovaním. „Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) po odborných diskusiách, s cieľom prevencie a ochrany zdravia detskej populácie, navrhujú, aby bolo do predškolského zariadenia prijaté iba zaočkované dieťa. Navrhuje sa aj zrušenie sankcií za odmietnutie povinného očkovania,“ informuje o tom portál ÚVZ SR.

Informácie o očkovaniach si v mnohých prípadoch protirečia. Odborníci varujú rodičov, aby dali dieťa zaočkovať a upozorňujú na riziká v prípade, že tak neurobia. Naopak iniciatívy, ktoré sú zamerané proti očkovania, zas ohovoria o ohrození dieťaťa, ak sa dá zaočkovať. Odborníci majú obavy z negatívnych následkov neočkovania. Odborná verejnosť poukazuje na to, že deti v kolektíve sú náchylné na rôzne nákazlivé ochorenia.

Podľa ÚVZ vytvára kolektívne zariadenie také podmienky, ktoré uľahčujú zavlečenie a šírenie nákazy. „Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre vnímavé deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si protilátky,“ opisuje ďalej ÚVZ SR.

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR takmer rok diskutovali na tému očkovania. Teraz spoločne prichádzajú s legislatívnym návrhom, ktorý uvádza zmeny v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu. „Deti v predškolských zariadeniach budú podľa pripravovaného nového legislatívneho znenia efektívnejšie chránené pred zavlečením závažných infekčných ochorení do kolektívu. Súčasťou legislatívneho návrhu je aj zrušenie sankcií za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu, ktoré v súčasnosti môžu byť uložené v celkovej súhrnnej výške 331 eur. Sankcie by sa zrušili po 12 rokoch od zavedenia do praxe.“

A ako to funguje teraz? Môže rodič poslať do škôlky aj nezaočkované dieťa? „V súčasnosti môže byť do predškolského zariadenia prijaté aj dieťa, ktoré neabsolvovalo povinné očkovanie. V pripravovanej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia navrhujeme zabezpečiť povinnosť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu,“ cituje ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú portál ÚVZ SR.

Táto téma je pre rodičov mimoriadne citlivá. Ministerstvo a ÚVZ SR pristúpili k rozhodnutiu zrušiť sankcie za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu. „Vysielame tým jasný signál, že cieľom povinného očkovania nie je vyberanie pokút za jeho odmietanie, ale prevencia závažných infekčných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním,“ uviedla Andrea Kalavská s doplnením, že predbežná informácia o pripravovanom právnom predpise je už zverejnená a do jeho prípravy sa môže zapojiť aj verejnosť.

„Pri súčasných zdravotných hrozbách ako sú napríklad osýpky, v krajinách EÚ ako aj na Slovensku odborníci zdôrazňujú nevyhnutnosť zabezpečiť kolektívnu imunitu pred infekčnými ochoreniami. Dostatočná úroveň zaočkovanosti detí a zachovanie kolektívnej imunity populácie nám zabezpečí ochranu pre všetkých ľudí. Z tohto dôvodu je potrebné realizovať aj zmeny v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu. Obmedzenia pre prijímanie neočkovaných detí do materských škôlok zaviedla napríklad už Česká republika, Litva ako aj Francúzsko,“ vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Rodičia podľa ÚVZ SR najčastejšie odmietajú očkovanie vakcínou proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR vakcína). Nájd sa aj takí rodičia, ktorí odmietajú tiež ostatné druhy očkovania a preočkovania, či už očkovanie hexavalentnou vakcínou a následné preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne alebo očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

Na Slovensku sa povinne očkuje proti desiatim infekčným ochoreniam – proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým invazívnym infekciám, osýpkam, príušniciam a rubeole.

Zdroj: ÚVZ SR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #deti #predškoláci #povinné očkovanie #očkovanie a škôlka
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy