UniRank 2019: Poznáme najlepšie slovenské a české univerzity

Rozhodujete sa medzi vysokou školou na Slovensku a neviete si vybrať tú správnu? Inšpiráciou pre vás môže byť aj najnovší rebríček univerzít, ktorý zoradil jednotlivé univerzity v poradí od tej najlepšej. Ktorá vysoká škola obstála v tomto hodnotení najlepšie?

23.04.2019 23:00
vysokoškoláci, prednáška Foto:
Rebríček UniRank prezrádza poradie 34 vysokých škôl na Slovensku. Celkovo je najlepšou univerzitou sveta Univerzita v Aucklande.
debata

Aj tento rok si môžete pozrieť, aké miesto v rebríčku obsadili jednotlivé univerzity podľa hodnotenia UniRank. Tento rebríček posudzuje 34 slovenských univerzít na základe určitých kritérií.

Univerzity, ktoré sa dostali do hodnotenia, sú poverené, licencované alebo akreditované príslušnou slovenskou organizáciou vyššieho vzdelávania. Zároveň ponúkajú minimálne štvorročné vysokoškolské vzdelanie (bakalárske) alebo postgraduálne tituly (magisterské alebo doktorandské tituly) a taktiež poskytujú kurzy v dennej, externej alebo dištančnej forme.

Prvé miesto v rebríčku a titul najlepšej slovenskej univerzity získala Univerzita Komenského v Bratislave, po nej nasleduje v rebríčku Slovenská technická univerzita v Bratislave a tretie miesto patrí Technickej univerzite v Košiciach. Štvrté miesto získala Žilinská univerzita v Žiline a piata skončila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

„Univerzita Komenského v Bratislave – moderná európska univerzita so storočnou tradíciou – si aj naďalej udržiava status najlepšej univerzity na Slovenku. Na 13 fakultách poskytuje výber približne 800 študijných programov všetkých stupňov štúdia, pričom viaceré z nich sú jedinečné. Každoročne vysiela do 32 krajín sveta najvyšší počet študentov spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl a prijíma aj najviac študentov zo zahraničia,“ informuje na svojej stránke UK.

Najlepšie univerzity na Slovensku:

 1. Univerzita Komenského v Bratislave Bratislava
 2. Slovenská technická univerzita v Bratislave
 3. Technická univerzita v Košiciach
 4. Žilinská univerzita v Žiline
 5. Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre
 6. Prešovská univerzita v Prešove
 7. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 8. Ekonomická univerzita v Bratislave
 9. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 10. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 11. Trnavská univerzita v Trnave
 12. Technická univerzita vo Zvolene
 13. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 14. Katolícka univerzita v Ružomberku
 15. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 16. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 17. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 18. Paneurópska vysoká škola
 19. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 20. Univerzita J. Selyeho v Komárne
 21. Akadémia umení v Banskej Bystrici
 22. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 23. Vysoká škola podnikania ISM Slovakia v Prešove
 24. Vysoká škola manažmentu, City University of Seattle
 25. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
 26. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
 27. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
 28. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
 29. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 30. Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom
 31. Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
 32. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
 33. Vysoká škola Fresenius Banská Bystrica
 34. Akadémia médií v Bratislave

Najlepšie univerzity v ČR:

 1. Univerzita Karlova
 2. Masarykova univerzita
 3. České vysoké učení technické v Prahe
 4. Vysoké učení technické v Brne
 5. Vysoká škola ekonomická v Prahe

TOP svetové univerzity

A ako obstáli univerzity v celkovom hodnotení? Podľa aktuálneho rebríčka UniRank je najlepšou univerzitou vo svete Univerzita v Aucklande, Nový Zéland. Druhé miesto patrí kanadskej univerzite McMaster a tretia priečka má dvoch majiteľov – Univerzita v Britskej Kolumbii a Univerzita v Manchestri, Anglicko.

Zdroj: www.4icu.org

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rebríček #vysoké školy #univerzity #hodnotenie #UniRank