Vzťah k životnému prostrediu treba budovať u detí už skôr

Trápi dnešnú mládež ekológia? Zaujíma sa o problémy, ktoré súvisia so životným prostredím, klímou a ekológiou? Aktivisti bijú na poplach, upozorňujú, že je nevyhnutné, aby už malé deti rozumeli problémom, ktorým čelí naša planéta a zároveň vysvetľuje, aká je dôležitá environmentálna výchova na školách.

, 29.04.2019 21:00
EKOLOGIA, deti, odpad, triedenie, recyklácia Foto:
Deti môžete naučiť aj to, ako sa triedi odpad z domácnosti.
debata

Na dôležitosť environmentálnej výchovy čoraz viac poukazujú aktivisti po celom svete. O tom, že študentom nie je klíma ľahostajná, svedčí aj podujatie Akčný deň 2019, ktoré sa konalo v piatok 26. apríla v hlavnom meste. Študenti stredných a vysokých škôl tu apelovali na vládu, aby urobila opatrenia, ktoré by pomohli našej planéte a prispeli by k lepšiemu životnému prostrediu.

Samotný rezort školstva na svojej stránke upozorňuje, že environmentálna výchova je ako jedna z prierezových tém povinnou súčasťou obsahu vzdelávania štátnych vzdelávacích programov od materských až po stredné školy. Už škôlkari začínajú vnímať ekológiu a prírodu okolo seba niektorými aktivitami, ktoré automaticky patria do programu v materskej škole.

S ekológiou treba začať už v detstve, napríklad v škôlke. „S environmentálnou problematikou sa deti začínajú oboznamovať už v predškolskom veku v rámci predprimárneho vzdelávania v materských školách. Zároveň sa učia prejavovať vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom kresieb. Rozprávajú pocity, zážitky a dojmy zo starostlivosti o prírodu a učia sa prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu, napríklad nezahadzovať odpadky, hrabať lístie a podobne,“ hovorí ďalej ministerstvo.

Mnohé materské školy na Slovensku sa podľa ministerstva napríklad zameriavajú na oblasť environmentálnej výchovy. Sú to škôlky, ktoré sa nachádzajú v prostredí s množstvom zelene. Nie sú to však len materské školy v obciach, ale aj na mnohých veľkých mestských sídliskách. Počuli ste už niekedy o projekte Zelená škola? Materské školy sú dnes výrazne zastúpené aj v tomto projekte, ktorý je zameraný na realizáciu environmentálnych aktivít.

„V základných a stredných školách je možné napĺňať jednotlivé témy a ciele environmentálnej výchovy v obsahu vzdelávania školských vzdelávacích programov tak, že je zdôraznený environmentálny charakter predmetu. Školy si taktiež môžu vytvoriť samostatný predmet s environmentálnym zameraním, prípadne je problematika environmentálnej výchovy priamo integrovanou súčasťou napr. študijného odboru strednej odbornej školy. Mnohé školy si tiež koncipujú školský vzdelávací program ako program školy s environmentálnym zameraním s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia a venujú sa tejto problematike aj v záujmových krúžkoch školy,“ opisuje problematiku environmentálneho vzdelávania na Slovensku rezort školstva.

V problematike trvalej udržateľnosti sú žiaci počas vyučovania vedení k pochopeniu, rozvíjaniu a formovaniu správania sa a vlastnej spoločenskej zodpovednosti nielen k životnému prostrediu, ale aj k zdravému spôsobu života, uvedomelej spotrebe, uvedomeniu si dôležitosti zhodnocovania odpadov alebo využívania obnoviteľných zdrojov energie, teda upriamovaním pozornosti na pochopenie globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

Environmentálna výchova nielen v škole

To, čo sa žiaci v škole naučia, treba vedieť využiť aj v praxi. Ak samotní rodičia majú vzťah k ekológii a zaujímajú sa o životné prostredie, tak rovnako aj dieťa si získa tieto návyky.

Rodičia by tak mali podporovať vzťah dieťaťa k prírode a ekológii aj doma. Ísť príkladom a hovoriť o životnom prostredí aj pri potulkách prírodou, zapájať sa do rôznych environmentálnych projektov, ktoré sú často organizované v okolí a nielen to. Neustále si spoločne vyhľadávať informácie v tomto smere, učiť sa spolu triediť a recyklovať odpad, hovoriť o tom, ako nakupovať potraviny, oblečenie a ďalší spotrebný tovar. Dieťa sa tak môže práve od rodičov naučiť k zdravému spôsobu života a tiež neplytvať potravinami, vecami či energiami.

Školáci sa počas roka môžu zapájať tiež do rôznych environmentálnych projektov a súťaží, ktoré organizujú nielen školy, ale aj záujmové združenia a organizácie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #environmentálna výchova
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy