Sú dnešné deti pohybovo zdatné?

Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl sa konalo ešte začiatkom školského roku. Podľa ministerstva je testovanie práve od tohto školského roka podľa zákona o športe povinné pre všetky deti prvých ročníkov základných škôl, ktoré absolvujú rovnaké testy aj v treťom ročníku.

, 21.06.2019 14:00
Telesná výchova nenahradí pravidelné... Foto:
Každé dieťa by sa malo venovať určitej pohybovej aktivite.
debata (2)

Pohyb je v živote dieťaťa nevyhnutý. Každé dieťa má určité predpoklady aj v rámci športu či rôznych pohybových aktivít.Dnešné deti ale trávia veľa času pri počítačoch a pri obrazovkách a práve testovanie môže odhaliť prípadne predpoklady obezity a tiež odhalí, ako na tom v skutočnosti sú.

A čo je zámerom testovania detí? „Zámerom ministerstva školstva je prostredníctvom národného testovania zistiť úroveň pohybovej výkonnosti detí v Slovenskej republike, priviesť deti k športu, aby sa pohybová aktivita dostala do ich denného režimu a zároveň zvýšiť pravdepodobnosť identifikovania športovo nadaných detí,“ hovorí na svojej stránke ministerstvo školstva.

Testovanie zahŕňalo telesnú výšku a telesnú hmotnosť (somatické predpoklady), výdrž v zhybe nadhmatom (silovo statická schopnosť), sed ľah za 1 minútu (silovo vytrvalostná schopnosť), viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov (vytrvalostná schopnosť), skok do diaľky z miesta (rýchlostne silová schopnosť), 4 × 10 metrov člnkový beh (rýchlostne koordinačná schopnosť), predklon v sede s dosahovaním (pohyblivosť), opakovaná zostava s tyčou (koordinačná schopnosť), kotúľanie 3 lôpt (technika – manipulácia), vlajkovaná naháňačka (taktika – rozhodovacie procesy).

Čo ukázalo testovanie a ako dopadli v testovaní chlapci?

„V testovaní pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov v školskom roku 2018/2019 chlapci dosiahli horšie výsledky vo všetkých štyroch možných porovnateľných testoch uskutočnených v 90. rokoch. Horšie výsledky dosiahli v úrovni silovo-statickej schopnosti, vytrvalosti, rýchlostno-silovej schopnosti, ako aj v úrovni pohyblivosti,“ informuje ďalej rezort školstva.

Dosahujú chlapci primerané výsledky?

Podľa ministerstva z výskumu spred 40 rokov vieme u chlapcov porovnať len úroveň rýchlostno-silovej schopnosti, ktorá je rovnako v súčasnosti výrazne horšia. Pri porovnaní celonárodného testovania s normami pre českú populáciu z roku 1996, ktoré sa tvorili z časti aj z výsledkov výskumov na Slovensku, dosahuje súčasná populácia 7-ročných chlapcov v porovnateľných testov podpriemerné, dokonca až výrazne podpriemerné výsledky. V rýchlostno-silovej schopnosti dosahujú podpriemerné, v silovo-vytrvalostnej schopnosti priemerné a v rýchlostno-koordinačnej schopnosti výrazne podpriemerné hodnotenie.

Aké sú výsledky testovania dievčat?

„Výsledky testov z celonárodného testovania, ktoré vieme porovnávať s výsledkami z rokov 1993–1994 naznačujú, že dievčatá sú rovnako horšie vo všetkých štyroch možných sledovaných testoch. Horšie výsledky dosiahli v úrovni silovo-statickej schopnosti, vytrvalosti, rýchlostno-silovej schopnosti, ako aj v úrovni pohyblivosti,“ opisuje ministerstvo výsledky.

Podľa testov sú na tom chlapci s dievčatami porovnateľne.

Rezort ďalej uvádza, že rovnako ako u chlapcov aj u dievčat vieme spred 40 rokov porovnať len úroveň rýchlostno-silovej schopnosti. Opäť je to však výrazne horší výsledok. Keď porovnáme výsledky celonárodného testovania s normami pre českú populáciu z roku 1996, ktoré sa tvorili sčasti aj z výsledkov výskumov na Slovensku, dosahuje súčasná populácia 7-ročných dievčat v porovnateľných testov identické výsledky ako v prípade chlapcov. V rýchlostno-silovej schopnosti dosahujú podpriemerné, v silovo-vytrvalostnej schopnosti priemerné a v rýchlostno-koordinačnej schopnosti výrazne podpriemerné hodnotenie.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #šport #deti a šport #pohybové testovanie