Štipendiá pomôžu zahraničným Slovákom a nielen im

O štipendiách píšeme pravidelne. Pomáhajú študentom nielen zo Slovenska, ale využívajú ich aj vysokoškoláci – Slováci v zahraničí a cudzinci. Tí môžu študovať u nás aj vďaka finančnej podpore – štipendiám, o ktorú mali príležitosť požiadať.

21.07.2019 23:00
študenti, vysokoškoláci, mladí ľudia Foto:
Študenti zo zahraničia sa o slovenské vysoké školy zaujímajú.
debata

Štipendiá finančne pomáhajú mladým v rámci štúdia na vysokej škole. Žiadajú o ne slovenskí študenti, ktorí žijú v zahraničí, ale rovnako aj študenti, ktorí nepochádzajú zo Slovenska. Budúci školský rok tak príde na Slovensku študovať 70 študentov – zahraničných Slovákov a 48 zahraničných študentov z rôznych kútov sveta.

Na Slovensko prichádzajú aj študenti zo zahraničia, ktorí sa zaujímajú o vysokoškolské štúdium práve u nás. Sú to Slováci žijúci v zahraničí, ktorí si vybrali niektorú zo slovenských univerzít. Ako informovalo ministerstvo, tak spolu príde študovať až 70 zahraničných Slovákov z piatich krajín Európy a Argentíny na niektorú zo slovenských verejných vysokých škôl vďaka vládnym štipendiám Slovenskej republiky. Tie boli pre akademický rok 2019/2020 schválené 66 vysokoškolákom a štyrom doktorandom.

„Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia SR si elektronicky registrovalo spolu 130 uchádzačov z krajanského prostredia. Spomedzi krajín najvýraznejšie uspeli žiadatelia zo Srbska, odkiaľ pochádza 57 budúcich štipendistov. Za nimi v počte nasledujú zahraniční Slováci z Chorvátska (5) a Ukrajiny (4),“ píše sa ďalej na stránke ministerstva, pričom o udelenie štipendia po prvýkrát požiadal aj uchádzač z komunity Slovákov žijúcich v Argentíne.

Najviac sa študenti zaujímajú o informatiku, ale záujem je aj o učiteľstvo a pedagogické vedy. „V rámci študijných odborov bol najvyšší záujem o informatické vedy, informačné a komunikačné technológie, učiteľstvo a pedagogické vedy.“

Ako je to so slovenským jazykom a cudzincami, respektíve zahraničnými Slovákmi? „V prípade nedostatočnej znalosti slovenského jazyka majú štipendisti z vybraných krajín možnosť pred nástupom na vysokoškolské štúdium absolvovať aj ročnú jazykovú a odbornú prípravu,“ informuje na stránke rezort školstva.

V akademickom roku 2018/2019 takto študovalo na slovenských verejných vysokých školách s podporou vládneho štipendia spolu až 273 zahraničných Slovákov.

Záujem o slovenské VŠ

Na Slovensko príde budúci školský rok 48 študentov, ktorí pochádzajú z rôznych kútov sveta. „Spolu 43 vysokoškolákov a päť doktorandov zo 17 krajín Európy, Afriky a Ázie získalo vládne štipendium Slovenskej republiky pre akademický rok 2019/2020. Poskytovanie týchto štipendií je dlhodobou súčasťou rozvojovej spolupráce a pomoci Slovenska,“ informuje na svojej stránke ministerstvo.

A ako sa mohli záujemcovia prihlásiť na štipendium? Ovládne štipendium museli mohli požiadať do 30. mája 2019 prostred­níctvom portálu www.vladnestipendia.sk. Celkovo bolo podľa rezortu školstva v tomto roku zaevidovaných 1 595 žiadostí z 19 krajín.

Dominuje Ázia

Študenti z Ázie sa o slovenské univerzity zaujímali najviac, pričom najväčší záujem zaznamenalo štúdium všeobecného lekárstva a technických vied. „Najviac študentov príde na Slovensko študovať z krajín Ázie, ktoré obsadili polovicu z celkového počtu schválených štipendií. Z pohľadu jednotlivých krajín uspelo najviac uchádzačov – sedem – z Afganskej islamskej republiky, päť študentov príde z Kenskej republiky a Palestíny. V rámci študijných odborov bol najvyšší záujem o štúdium všeobecného lekárstva a technických vied (telekomunikácie, architektúra a urbanizmus, informatika, stavebníctvo).“

Aj v tomto prípade nesmie chýbať kvalitná jazyková príprava. „Súčasťou vládneho štipendia je pre štipendistov ročná jazyková a odborná prípravy pred ich nástupom na vysokoškolské štúdium, pokiaľ ich znalosť slovenského jazyka nie je dostatočná na absolvovanie štúdia vo zvolenom študijnom odbore.“

V akademickom roku 2018/2019 študovalo podľa ministerstva na slovenských verejných vysokých školách s podporou vládneho štipendia spolu 196 zahraničných študentov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #štipendiá #vládne štipendiá SR #vládne štipendium