Prihlášku na vysokú školu si možno stále podať

Neprijali vás na vysokú školu alebo vás láka iný odbor? Stále máte možnosť poslať prihlášku. Viaceré vysoké školy ich ešte stále prijímajú.

04.08.2019 06:00
škola, knižnica, knihy, študent, študentka,... Foto:
Najvychytenejšie odbory síce majú plné stavy, no pokiaľ chcete študovať, škola sa nájde.
debata (4)

Prihlášky na vysoké školy sa štandardne posielajú do konca februára, viacero fakúlt však umožňuje prihlásiť sa na štúdium aj cez prázdniny. Vyberať možno medzi odbormi v humanitnom, prírodovednom aj technickom smere. Niektoré školy dokonca ani nerobia prijímacie pohovory. Po splnení určitých podmienok, ako je napríklad prospech do určitého priemeru, vás prijmú teda aj bez prijímačiek. Ide zvyčajne o školy, ktoré si predpoklady na štúdium overia počas prvého ročníka. Niektorí študenti vtedy neprejdú cez takzvané skúškové sito a ďalej v štúdiu nepokračujú.

Možnosť poslať si prihlášku dávajú študentom v tomto čase viaceré štátne aj súkromné vysoké školy. Podrobný prehľad o tom, ktoré vysoké školy to sú a dokedy treba prihlášku poslať, nájdete na stránkach Ústavu informácií a prognóz školstva. Dodatočné termíny súvisia s tým, že viaceré školy majú voľné miesta, prípadne počítajú s tým, že nie každý prijatý uchádzač sa skutočne aj zapíše na štúdium. Najvychytenejšie odbory síce majú plné stavy, no pokiaľ chcete študovať, škola sa nájde. Počítať však treba s tým, že zrejme nielenže nepôjde o váš vysnívaný odbor, ale aj s tým, že škola bude v inom meste, než v akom ste pôvodne plánovali študovať.

Pozor však, na mnohých školách je dnes posledný deň, keď možno poslať prihlášku. Ak si podávate prihlášky na rôzne školy, oplatí sa vedieť, že systém elektronických prihlášok nie je jednotný ako pri tlačených verziách. Čo sa týka termínu, rozhoduje dátum osobného podania prihlášky, dátum odoslania elektronickej prihlášky alebo dátum na pečiatke pošty.

V prípade, ak podávate prihlášku na poslednú chvíľu, snažte sa dať pozor, aby v nej nič nechýbalo. Stačí chýbajúci dokument alebo chybne vyplnené údaje a škola neakceptuje prihlášku a nepozve vás na prijímacie pohovory. „Odporúčam si podrobne a dôkladne naštudovať a overiť, čo jednotlivé univerzity, prípadne fakulty vyžadujú a presne podľa pokynov toho prihlášku vyplniť,“ radí stredoškolská výchovná poradkyňa Magda Hubáčková. Podrobné informácie poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl. Nájdete tu presné pokyny na vypĺňanie elektronickej a papierovej prihlášky, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok. Zistiť tu možno, aké potvrdenia škola vyžaduje a čo navyše sa oplatí priložiť. Niektoré školy totiž zarátavajú body za rôzne súťaže a olympiády. Priložiť k prihláške možno aj rôzne jazykové certifikáty. Na základe získaného certifikátu z jazyka vám škola napríklad môže odpustiť prijímačky z cudzieho jazyka.

Na ktoré vysoké školy si môžete ešte podať prihlášku?

Dodatočné termíny podania prihlášky na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2019/2020

Verejné vysoké školy:

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta sociálnych a ekonomických vied: 31.8.2019

 • Vyžaduje podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie: 9.8.2019

 • Vyžaduje podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.

Strojnícka fakulta: 16.8.2019

 • Vyžaduje podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.

Stavebná fakulta:9.8.2019

 • Vyžaduje podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technická fakulta:15.8.2019

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva: 9.8.2019

 • Vysoká škola prijíma CEP v elektronickej forme.

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta:15.8.2019

Drevárska fakulta:15.8.2019

Fakulta ekológie a environmentalis­tiky:15.8.2019

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky:15.8.2019

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológi­í:30.8.2019

 • Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Žilinská univerzita v Žiline

Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina: 7.8.2019

Stavebná fakulta: 16.8.2019

Strojnícka fakulta: 15.8.2019

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií: 12.8.2019

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: 6.8.2019

Fakulta riadenia a informatiky: 18.8.2019

 • Vysoká škola prijíma CEP v elektronickej forme.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta: 15.8.2019

Fakulta prírodných vied: 15.8.2019

Filozofická fakulta: 15.8.2019

Fakulta sociálnych vecí a zdravotníctva: 15.8.2019

Fakulta stredoeurópskych štúdií:15.8.2019

 • Vysoká škola prijíma CEP v elektronickej forme.

Prešovská univerzita v Prešove

Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín: 16.8. 2019

Pravoslávna bohoslovecká fakulta: 15.8.2019

Filozofická fakulta: 9.8.2019

Gréckokatolícka teologická fakulta: 31.8.2019

Fakulta humanitných a prírodných vied: 9.8.2019

Fakulta manažmentu: 9.8.2019

 • Vysoká škola prijíma CEP v elektronickej forme.

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií, Púchov 17.8.2019 (V),21.9.2019

Fakulta špeciálnej techniky: 17.8.2019 (V),30.9.2019

 • Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta prírodných vied:16.8.2019

Fakulta sociálnych vied:10.9.2019

 • Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Katolícka univerzita v Ružomberku

Filozofická fakulta:9.8.2019

Teologická fakulta, Košice:5.8.2019

 • Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Súkromné vysoké školy:

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne: 31.8.2019

 • Vysoká škola vyžaduje podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.

VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave: 15.9.2019

 • Vysoká škola vyžaduje podanie prihlášky výhradne cez informačný systém vysokej školy.

Paneurópska vysoká škola

Fakulta práva: 31.8.2019

Fakulta ekonómie a podnikania: 31.8.2019

Fakulta masmédií:31.8.2019

Fakulta informatiky: 31.8.2019

Fakulta psychológie: 31.8.2019

 • Vysoká škola nevyžaduje papierovú formu prihlášky.

Vysoká škola Danubius

Fakulta práva Janka Jesenského: 30.9.2019

Fakulta sociálnych štúdií: 30.9.2019

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy: 30.9.2019

 • Vysoká škola prijíma CEP v elektronickej forme.

VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove: 31.8.2019

 • Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici: 30.9.2019

 • Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Vysoká škola DTI:30.9.2019

 • Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií: 5.9.2019

 • Vysoká škola prijíma CEP v elektronickej forme.

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva: 30.8.2019

 • Vysoká škola prijíma CEP v elektronickej forme.

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici:14.9.2019

 • Vysoká škola prijíma CEP len v papierovej forme.

Čo treba vedieť

Info: (A) – štúdium v anglickom jazyku, (V) – na vybrané študijné programy, CEP – centrálna elektronická prihláška

Zdroj: CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #prihlášky #Prihlášky na VŠ