Alkoholické nápoje konzumuje čoraz menej žiakov

Alkohol je populárny aj medzi deťmi a žiakmi základných škôl. V poslednom čase sa robilo niekoľko výskumov, ktoré preukázali zaujímavé výsledky. Podľa poslednému prieskumu sa totiž zistilo, že deti konzumujú menej alkoholu ako v minulosti, konkrétne pred rokom 2012.

09.08.2019 14:00
alkohol, žena Foto:
Ilustračné foto.
debata

Od roku 2012 čoraz menej detí a mládeže holduje alkoholu, takisto sa tiež zvýšil počet abstinentov. „Z najnovšieho prieskumu Centra vedecko-technických informácií SR o prežívaní voľného času v on-line priestore a konzumácii legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných a stredných škôl vyplynulo, že od roku 2012 výraznejšie klesal počet žiakov, ktorí požívali alkoholické nápoje a zvyšoval sa počet opýtaných, ktorí patrili k abstinentom,“ hovorí rezort školstva na svojej stránke.

Prieskumu sa zúčastnili nielen chlapci, ale aj dievčatá a zameral sa na celé Slovensko. „Prieskum sa realizoval na vzorke vybraných žiakov základných a stredných škôl v SR s rovnomerným zastúpením oboch pohlaví. Týkal sa všetkých typov škôl (okrem konzervatórií) a všetkých krajov. Na základe získaných údajov boli vybrané výsledky porovnané so zisteniami z predchádzajúcich výskumov. Závery prieskumu by tak mali predstavovať východisko pre hlbšie skúmanie problematiky v nasledujúcich rokoch,“ informuje ďalej ministerstvo.

Porovnanie dát za roky 2009, 2012 a 2018 ukázalo podľa ministerstva vzostup počtu respondentov, ktorí pili alkohol často, no zároveň sa znížil počet opýtaných, ktorí tento druh nápojov konzumovali občas a zvýšil sa počet žiakov, ktorí alkoholické nápoje nepili vôbec. Z podrobnejšej analýzy údajov vyplynulo, že v rokoch 2009 a 2012 patril najvyšší počet opýtaných k príležitostným konzumentom alkoholu, zatiaľ čo v roku 2018 najviac respondentov nepilo tento druh nápojov vôbec.

V rokoch 2001 a 2003 žiaci základných a stredných škôl pili viac alkoholických nápojov ako v tomto roku. Tých, ktorí nepožívali alkohol, je tiež viac. „Hlbšia analýza údajov poukázala na skutočnosť, že v tomto roku pilo alkoholické nápoje omnoho menej žiakov ZŠ a SŠ než v rokoch 2001 a 2003. Zároveň bol zaznamenaný zvyšujúci sa počet opýtaných, ktorí alkohol nekonzumovali vôbec,“ informuje rezort školstva.

Najhoršie štatistiky?

V ktorom roku sa pilo najviac? „Najhoršia situácia v oblasti konzumácie alkoholických nápojov bola evidovaná v rokoch 2001, 2003 a 2012, keď alkohol požívali viac než tri štvrtiny opýtaných a k abstinentom patrila približne pätina respondentov. V tomto roku patrila ku konzumentom alkoholu asi polovica oslovených žiakov ZŠ a SŠ, pričom pomer konzumentov alkoholických nápojov a abstinentov bol skoro vyrovnaný. Zistené údaje boli hodnotené pozitívne a tento trend bol naďalej zachovaný, no napriek tomu by sa žiaci ZŠ a väčšina žiakov SŠ vôbec nemali dostať k alkoholickým nápojom.“

Ministerstvo predpokladá, že pomerne zlú situáciu pomohli zlepšiť rôzne celospoločenské opatrenia, ako sú časté kontroly podnikov predávajúcich alkohol, oznámenie používania alkoholu rodičom a riaditeľovi školy, finančné postihy rodičov i preventívne opatrenia. V uvedenom trende je potrebné naďalej pokračovať.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #alkohol u detí