Ako je to s platením za obedy v školskej jedálni?

Už čoskoro sa otvoria brány škôl a školákom začnú povinnosti. Práve v tomto období veľa rodičov rieši stravovanie svojich detí v školských jedálňach, ale mnohí sú zmätení kvôli poplatkom. Ako to teda v skutočnosti je s „obedmi zadarmo“? K problematike sa vyjadrilo aj samotné ministerstvo.

23.08.2019 21:00
obedy, kuchárky, škola, deti, jedáleň, Foto:
Ilustračná snímka.
debata

Niektorí žiaci a študenti sa stravujú v jedálňach v danej škole, iní si zas nosia obedy z domu. Otázniky okolo „obedov zdarma“ mali rodičia už minulý školský rok, momentálne však sú zmätení ešte viac, pretože mnohým „doma pristáli“ šeky za obedy, ktoré je potrebné uhradiť.

Rodičia za obedy budú platiť, výšku však neurčuje ani ministerstvo a ani škola. Od koho teda závisí, koľko si rodičia budú musieť odložiť na obedy pre svoje školopovinné deti?

„Aj keď agenda zákona o dotáciách, tzv. obedov zadarmo, spadá do kompetencie ministerstva práce, z pohľadu rezortu školstva je potrebné upozorniť na stále platnú legislatívu v tejto oblasti,“ informuje na úvod ministerstva školstva na svojej stránke.

A kto určuje výšku poplatku?

Ministerstvo ďalej konkretizuje, že za výšku poplatku za náklady spojené s prípravou obeda je zodpovedný zriaďovateľ: Podľa školského zákona totiž výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijné náklady, ako aj podmienky úhrady určuje zriaďovateľ, to znamená konkrétna obec/mesto, a to všeobecne záväzným nariadením.

„Ak zriaďovateľ zariadenia školského stravovania určí výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, potom zákonný zástupca prispieva na ich úhradu. O výške príspevku rozhoduje zriaďovateľ, čiže konkrétna obec,“ vysvetľuje ministerstvo.

V rámci zákona o dotáciách (tzv. obedoch zadarmo) štát podľa ministerstva školstva prostredníctvom rezortu práce poskytuje dotáciu, ktorá je určená na stravovanie žiakov a zriaďovateľ je zároveň povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o dotáciu vo výške 1,20 eur.

Na záver rezort hovorí, že výšku ďalších príspevkov zákonného zástupcu na režijné náklady má právo určiť tiež obec všeobecne záväzným nariadením.

Zdroj: MŠVVaŠ SR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poplatky #stravovanie #školské jedálne #obedy pre žiakov