Školský rok sa začína aj opravnými maturitami

Síce sa budúci týždeň už začína škola, niektorých študentov čakajú ešte opravné skúšky z toho posledného školského roku. Konkrétne hovoríme o maturantoch, ktorým sa nepodarilo urobiť maturitné skúšky na prvýkrát.

28.08.2019 19:00
VS-titulka Foto:
Neúspešných maturantov čakajú opravné skúšky.
debata

Viac ako tisíc maturantov si v priebehu troch dní v budúcom týždni zopakuje maturitu. „Celkovo 1 035 žiakov sa prihlásilo na opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (OT EČ a PFIČ MS). V tomto roku sa uskutoční v dňoch od 3. do 5. septembra 2019 na 45 vybraných stredných školách po celom Slovensku,“ informuje ministerstvo školstva na svojej stránke.

Tí, ktorým sa nepodarilo zmaturovať v riadnom termíne, si podali prihlášku na opravnú maturitu. A boli podmienky, aby sa mohli prihlásiť? „V riadnom termíne neúspešní maturanti mali možnosť prihlásiť sa na opravnú maturitu riaditeľovi svojej školy do 30. júna 2019. Podmienkou bolo, že žiaci nesmú byť neúspešní z viac ako dvoch predmetov v riadnom, resp. v náhradnom termíne maturít a musia úspešne ukončiť posledný ročník štúdia.“

A čo čaká tých, ktorí sa neprihlásili na septembrový termín alebo neuspejú budúci týždeň? „V prípade, že neuspejú ani v septembrovom termíne, prípadne sa na septembrový termín neprihlásili, budú mať možnosť vykonať opravný termín EČ alebo PFIČ MS počas riadneho termínu EČ a PFIČ MS v roku 2020. Na tento termín sa môžu prihlásiť do 30. septembra 2019­.“

Začína sa hneď druhý školský deň. V utorok 3. septembra sú podľa ministerstva naplánované testy externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, pričom na tento termín sa prihlásilo 301 študentov a slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským a tu je prihlásených 17 študentov).

Dominuje angličtina

Najviac študentov – maturantov si bude robiť opravné skúšky z anglického jazyka. „O deň neskôr, v stredu 4. septembra, budú žiaci písať test EČ alebo PFIČ MS z vybraného cudzieho jazyka. Najviac žiakov čaká anglický jazyk na úrovni B1 – 395. V poradí ďalšími najpočetnejšie zastúpenými sú nemecký jazyk úrovne B1 a anglický jazyk úrovne B2, z ktorých si bude externú časť alebo písomnú formu internej časti maturitnej skúšky opravovať zhodne po 67 žiakov. Opravnú maturitu budú žiaci písať aj z ruského jazyka, pričom na všetky tri úrovne náročnosti sa ich prihlásilo spolu 17,“ hovorí ďalej o číslach rezort školstva.

Matematika ako posledná

Nakoniec čaká maturantov matematika. Štvrtok 5. september bude posledným dňom opravných maturít, na ktorý sa celkovo prihlásilo 175 študentov a tí budú písať test externej časti maturitnej skúšky z matematiky.

Opravný termín maturitných skúšok organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v spolupráci s odbormi školstva okresných úradov v sídle krajov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #opravné maturity