Súťaže pre deti pomôžu budovať ich vzťah k ekológii

Už žiaci na základných školách by mali rozmýšľať o ekológii a prírode okolo nás. Pomocnú ruku môže dať napríklad súťaž, ktorá ich motivuje nielen vyhrať, ale aj zvýšiť ich záujem o túto oblasť.

30.09.2019 23:00
Ekológia, reality Foto:
Ilustračné foto
debata

Žiaci sa môžu tento školský rok zapojiť do troch zaujímavých súťaží, ktoré sú zamerané na ekológiu. „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s mestom Trstená vyhlasuje tri celoslovenské súťaže – EKOPOSTER 2019, PRAMIENOK 2019 a VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU 2019,“ informuje rezort na svojej stránke o súťaži.

Deťom treba vštepovať zmysel pre ekológiu už odmalička. Starať sa o životné prostredie, neplytvať prírodnými zdrojmi a snažiť sa žiť tak, aby sme vytvárali čo najmenej odpadu – to by malo byť posolstvom aj pre naše deti.

A to je rovnako aj myšlienkou jednotlivých súťaží, ktoré sú pre žiakov pripravené. Ekológia je dôležitá aj v rámci výchovy detí, žiakov a študentov. Jej zmysel môžu pochopiť prostredníctvom týchto súťaží.

Tri celoslovenské súťaže

Aký je teda cieľ súťaže EKOPOSTER? Organizátori chcú aj takouto formou podnecovať myslenie žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ, aby videli, mysleli a konali ekologicky. „Poslaním súťaže je podporovať kolektívnu výtvarnú prácu žiakov. Súťaž dáva priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia,“ píše sa ďalej na portáli ministerstva.

Viac o súťaží nájdete TU.

Čo je poslaním súťaže PRAMIENOK? „Pestovať zodpovedný vzťah človeka k prírode, rozvíjať základy ekologickej inteligencie detí, pestovať ekologické svedomie najmladších detí doma aj v zahraničí, rozvoj talentov v školskom i domácom prostredí,“ informuje rezort školstva. Táto súťaž je určená pre deti predškolského veku.

Viac o súťaží nájdete TU.

VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU zas chce motivovať a aktivizovať žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu. Cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode a k vode ako cennej prírodnine.

Viac o súťaží nájdete TU.

Viac o podmienkach a termínoch konania všetkých súťaží sa dozviete TU.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #deti #súťaž #ekológia