Zdravý životný štýl a ekológiu si môžu žiaci navnímať i prostredníctvom súťaží

Literárne súťaže sa zvyknú tešiť veľkej obľube u žiakov. Pozitívny vplyv podobných súťaží sa pretaví neskôr aj tým, že deti, ktoré pravidelne píšu literárne texty, sa vyznačujú lepšími vyjadrovacími schopnosťami a kreativitou. Okrem iného tak pracujú na svojej sebaprezentácií, čo je pri vzdelávaní tiež veľmi dôležité.

28.12.2019 23:00
hodina zeme, zemeguľa, mapa, Amerika,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Občianske združenie Úlet vyhlasuje 11. ročník zaujímavej literárnej súťaže, ktorá nesie názov Šumenie. Hlavným partnerom súťaže je Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov. A o čo ide? Šumenie predstavuje súťaž pre všetkých, ktorí radi tvoria poéziu či prózu. Mladí autori sa môžu pustiť do tvorby poézie a prózy na témy Som drevo a Uleteli mi včely.

Cieľom týchto tém je podľa občianskeho združenia upriamiť pozornosť žiakov a žiačok, ktorým je súťaž určená, na dve dôležité celospoločenské témy – zdravý životný štýl a ekológiu. „Súťaž podporuje a rozvíja kompetencie a spôsobilosti žiakov, predovšetkým v schopnosti sebaprezentácie a vlastného vyjadrovania. Vedome rozvíja tvorivosť a umelecké cítenie žiaka, pričom podporuje nápaditosť a obrazotvornosť,“ informuje Úlet na svojej stránke.

Téma č. 1: Som drevo

Vyhlásená téma má za cieľ podporiť kreatívne myslenie žiakov a žiačok, podporiť ich tvorivé nadanie a zamerať sa na oblasť zdravého životného štýlu a pohybu. Je pritom na každom, či tému pojme humorne a opíše svoj nepodarený zážitok so športom alebo sa zameria na širšie súvislosti a presah témy, napríklad do ekológie.

Téma č. 2: Uleteli mi včely

Vyhlásená téma primárne odkazuje na dôležitú súčasť prírody – včely, ktoré sú v súčasnosti hmyzom v ohrození. Tému je možné poňať aj v širších súvislostiach, v ekologických a klimatických problémoch celkovo či v utopických obrazoch bez spomínaných problémov.

Cieľová skupina súťaže

Pre koho je súťaž pripravená a kto sa teda môže zapojiť? „Literárna súťaž Šumenie je určená pre žiakov a žiačky prvého aj druhého stupňa základných škôl a prislúchajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Zapojiť sa môžu talentovaní budúci spisovatelia z Košického aj Prešovského samosprávneho kraja. Do súťaže je možné zasielať diela v dvoch literárnych formách – poézii a próze,“ informuje na svojej stránke občianske združenie.

Spomeňme ešte zopár dôležitých pravidiel:

  • súťažiaci môže poslať maximálne dve súťažné práce;
  • rozsah jednej práce nemôže prekročiť tri normostrany. Dĺžku práce si môžete jednoducho overiť v textovom editore alebo na webstránke normostrana.sk;
  • na každej literárnej práci musí byť čitateľne v pravom hornom rohu uvedené: meno a priezvisko autora/-ky, navštevovaný ročník, kategória, adresa školy, meno zodpovedného pedagóga a kontakt na neho (telefón, e-mail). Každú prácu zasielajte v samostatnom dokumente Word vo formáte .doc alebo docx;
  • práce posielajte e-mailom na sumenie@ulet.sk.

Termín uzávierky súťažných prác organizátori predĺžili do 24. januára 2020. Viac informácií nájdete TU.

Literárna súťaž Šumenie je zameraná na literárne diela žiakov a žiačky základných škôl a gymnázií. Jej zámerom je povzbudiť kreatívnych mladých ľudí v ich tvorbe a podporiť umelecké dianie v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Literárna súťaž podporuje tvorivosť detí a ich chuť rozvíjať v sebe skryté talenty. Jedným z cieľov súťaže je aj nadviazanie a prehlbovanie vzťahov s pedagógmi na školách.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poézia #písanie #próza #literárna súťaž #Šumenie