Je lepšie gymnázium alebo odborná škola?

Čo sa oplatí viac? Študovať na strednej škole, ktorá vyučí vo vybranom odbore, alebo získať všeobecné vzdelanie bez konkrétnej špecializácie?

11.02.2020 10:00
študentka, zamyslená, sny, snívanie Foto:
Hoci panuje presvedčenie, že väčšina stredoškolákov navštevuje gymnáziá, nie je to celkom tak.
debata

Pri rozhodovaní, či si vybrať gymnázium alebo strednú odbornú školu (SOŠ), treba zvážiť najmä to, či to má žiaka prichystať na život, respektíve na pracovný trh, alebo to vzdelávanie bude len prípravou na ďalšie štúdium na vysokej škole. Absolvovať gymnázium sa totiž odporúča najmä vtedy, ak chce žiak ďalej študovať aj po maturite, inak je výhodnejší odbor. To však neznamená, že to inak nejde. Na niektoré vysoké školy, napríklad technického smeru, vie dobre pripraviť aj stredná odborná škola.

Hoci panuje presvedčenie, že väčšina stredoškolákov navštevuje gymnáziá, lebo sa im zdajú ľahšie, a na odborných školách chýbajú žiaci, nie je to celkom tak. Pravda je, že na trhu práce chýbajú ľudia pre niektoré robotnícke povolania a technicky zamerané profesie, o ktoré na stredných odborných školách nie je záujem. Ich zriaďovateľom preto často nezostáva iné, ako školy zlučovať. Mnohé odbory na SOŠ už úplne zanikli, alebo sa otvárajú len občas, keď sa na ne „nazbiera“ dosť záujemcov, napríklad baníctvo. Problém so získavaním študentov majú aj chemicky a strojársky zamerané priemyslovky.

Zovšeobecňovať to tak, že väčšina žiakov zo základných škôl putuje na gymnáziá na úkor stredných odborných škôl, však nie je správne. „Podiel žiakov, ktorí po ukončení základnej školy pokračujú v štúdiu na stredných odborných školách, je dlhodobo vysoký,“ upozornili už pred pár rokmi odborníčky zo vzdelávacieho projektu To dá rozum Renáta Hall a Miroslava Hapalová.

Ich závery potvrdzujú i údaje európskeho štatistického úradu Eurostat, podľa ktorých je Slovensko v rámci Európskej únie krajinou s piatym najvyšším zastúpením žiakov stredných škôl v systéme odborného vzdelávania a prípravy.

Na stredných odborných školách je síce zjavný pokles počtu študentov, ale ten sa dá vysvetliť nepriaznivým demografickým vývojom a zaznamenali ho aj gymnáziá, hoci v menšej miere. Pre zaujímavosť: gymnáziá dnes navštevuje približne 71-tisíc žiakov, stredné odborné školy vyše 122-tisíc.

Problémom je, že niektoré školy otvárajú odbory, o ktoré na pracovnom trhu nie je záujem. Zo svojich absolventov tak vlastne robia nezamestnaných. Odborníci už roky upozorňujú na zlé prepojenie vzdelávacieho systému s praxou. Pri výbere budúceho vzdelávania by teda deviataci mohli zobrať do úvahy aj tieto informácie.

Skupiny odborov SOŠ

Nižšie stredné odborné vzdelanie

 • Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
 • Technická chémia silikátov
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Spracúvanie dreva
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Stredné odborné vzdelanie

 • Baníctvo, geológia a geotechnika
 • Hutníctvo
 • Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
 • Elektrotechnika
 • Technická chémia silikátov
 • Technická a aplikovaná chémia
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Spracúvanie dreva
 • Polygrafia a médiá
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Doprava, pošty a telekomunikácie
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách
 • Ekonomika a organizácia obchod a služby
 • Umenie a umeleckoremeselná tvorba

Úplné stredné odborné vzdelanie

 • Fyzikálno-matematické vedy
 • Baníctvo, geológia a geotechnika
 • Hutníctvo
 • Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Elektrotechnika
 • Technická a aplikovaná chémia
 • Potravinárstvo
 • Textil a odevníctvo
 • Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
 • Spracúvanie dreva
 • Polygrafia a médiá
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Doprava, pošty a telekomunikácie
 • Špeciálne technické odbory
 • Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Veterinárske vedy
 • Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách
 • Ekonomické vedy
 • Ekonomika a organizácia, obchod a služby
 • Právne vedy
 • Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
 • Učiteľstvo
 • Umenie a umeleckoremeselná tvorba
 • Bezpečnostné služby
Zdroj: CVTI SR. Pozn.: Každá uvedená skupina sa člení na konkrétne odbory.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #gymnázium #stredná odborná škola #Kam na strednú školu