Aj na Slovensku máme uznávanú biznis fakultu

Slovenská fakulta získala za minulý rok prestížne ocenenie v uznávanom rankingu Eduniversal. Už jedenástykrát v rade bola Fakulta managementu zaradená medzi najlepšie Business Schools sveta.

31.01.2020 18:00
škola Foto:
Úspech pre slovenskú fakultu
debata

Poznáte úspešné biznis univerzity? Aj na Slovensku môžete nájsť kvalitné školy, ktoré konkurujú tým zahraničným.

Univerzita Komenského, konkrétne Fakulta managementu sa môžu pochváliť pekným usmiestnením v rebríčku. Umiestnila sa totiž medzi tisíckou najúspešnejšími Business Schools aj v roku 2019 s vynikajúcim hodnotením v kategórii Excellent Business Schools. „Pre Fakultu managementu UK je to významné ocenenie, ktoré je prejavom medzinárodného uznania jej výsledkov, a súčasne naplnením jej prioritného strategického zámeru zaradiť sa medzi svetovo uznávané Business Schools,“ píše UK na svojej stránke.

Udeľovanie ocenení za umiestnenie v rebríčku sa konalo ešte minulý rok (konkrétne v októbri) v Bangkoku. Tento rebríček fakúlt a vysokých škôl je podľa univerzity vytvorený so zámerom poskytnutia informácií perspektívnym študentom, pre pomoc pri rozhodovaní sa o voľbe štúdia.

„V našom prípade je špecifikom, že sme sa ako malá fakulta umiestnili v rebríčku v konkurencii veľkých monotematických vysokých škôl ako napríklad Vysoká škola ekonomická v Prahe s takmer 15 000 študentmi. Veľkostné kritérium, spolu s objemom financií, ktoré prichádzajú do rozpočtu fakulty, sú našimi hlavnými limitujúcimi faktormi v postupe v rebríčku,“ informuje ďalej univerzita.

A ako to teda funguje a ako sa hlasuje?

Významným prvkom systému hodnotenia je dekanské hlasovanie. Všetky školy a fakulty zaradené do oficiálneho výberu sú posudzované ich akademickými rovesníkmi z 1 000 vybratých škôl. Každý dekan alebo riaditeľ (iba jeden hlas na inštitúciu) hodnotí školy v každej krajine. Dekani majú možnosť predložiť hlasovanie pre školy v každej z geografických zón, s ktorými sú oboznámení.

O fakulte

Fakulta managementu je jednou z trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Vznikla v roku 1991 a do histórie vysokého školstva na Slovensku sa zapísala tým, že bola prvou fakultou, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu a začala pôsobiť v študijnom odbore manažment. Zámerom jej zakladateľov bolo vytvoriť na Slovensku fakultu, ktorá by výučbu v študijnom odbore manažment zabezpečovala takým spôsobom ako vo svete uznávané Business Schools, ktoré pôsobia na zahraničných univerzitách.

A ako sa môžu uplatniť absolventi fakulty? Tí sa môžu uplatniť napríklad v domácich, zahraničných i nadnárodných spoločnostiach, v poradenských firmách, verejnom sektore a ďalších inštitúciách.

„Nadobudnuté vedomosti a schopnosti im vytvárajú dôležitú konkurenčnú výhodu pri obsadzovaní atraktívnych pozícií a prejavujú sa v ich kariérnom raste. Napriek tomu, že prví absolventi ukončili štúdium na fakulte iba pred desiatimi rokmi, mnohí z nich už zastávajú dôležité pozície v manažérskej praxi, sú známymi osobnosťami v bankovej a finančnej sfére alebo úspešne pôsobia na univerzitách,“ informuje fakulta na svojej stránke, pričom jej poslaním je pripravovať kvalitných a konkurencieschop­ných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých najnovších poznatkov z teórie manažmentu, k rozvíjaniu ktorej fakulta prispieva svojou vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #UK #Fakulta managementu